Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Vox Liberalis | March 29, 2020

Scroll til toppen

Top

446 kommentarer

Jeg anklager … kvinder!

Jeg anklager … kvinder!
Arkiv
6 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 1 Google+ 5 Email -- 6 Flares ×

Damefrokosten kan, på denne solrige torsdag, præsentere deres første mandlige gæsteblogger – Ole Birk Olesen. Læs hans – man fristes til at sige – modige indlæg nedenfor.

Af Ole Birk Olesen

Her følger syv grove generaliseringer om kvinders ”mørke” sider. De færreste af dem har jeg videnskabeligt belæg for, de er blot rodfæstede overbevisninger i mit sind, formet af 37,5 års jordeliv sammen med kvinder og sammen med andre mænd, der lever sammen med kvinder, og har fortalt mig om det.

Jeg kunne i stedet have lavet syv generaliseringer under overskriften ”Jeg takker … kvinder!”, for kvinder har mindst lige så mange gode sider, som de har dårlige, og hvis jeg ikke mente, at de gode sider opvejer de dårlige – i hvert fald på den private front – så ville jagt på kvinder ikke have fyldt så stor en del af mit liv, og jeg ville ikke i dag have levet sammen med min kone, som jeg mødte for 12 år siden, og som jeg forventer at leve sammen med, indtil jeg går i graven. Der er imidlertid mange mænd, der lovsynger kvinders lyse sider, og kun få, der gør, hvad jeg nu påtænker at gøre, og da jeg synes, det er mere livsbekræftende at gøre en forskel end at råbe med i en flok, der gør det fint uden mig, så påtager jeg mig nu denne opgave.

Jeg anerkender endvidere, at en tilsvarende liste – blot med andre anklager – kan laves om mænd, uden at jeg ville kunne protestere, fordi også den ville være rigtig, hvis den var lavet af en tilstrækkelig tænksom kvinde.

Lad os begynde!

—–

1. Jeg anklager kvinder for grundlæggende at være uden moral og ære. De er fyldt med kærlighed til deres nærmeste, men moral og ære besidder de ikke. Spørg en kvinde, hvad hun mener om dit og dat i samfundsdebatten, og hendes svar vil afspejle hendes egne og hendes nærmestes interesser og intet andet. Derfor findes der så få kvinder, som er helhjertet liberale, for liberalismen hylder friheden og lader sig ikke anfægte af, at enkeltpersoner ofte kan få et bedre liv, hvis andre tvinges til at handle på bestemte måder, der kan være til gavn for både mænds og kvinders særinteresser. Når flere mænd er liberale, så skyldes det, at de nemmere kan tilslutte sig et overordnet princip for retfærdighed – og så faktisk for deres æres skyld holde fast i dette princip, selvom det i konkrete tilfælde kan komme dem selv til skade.

2. Jeg anklager kvinder for af samme grund (anklage nummer 1) at være ude af stand til at opbygge og opretholde en levedygtig menneskelig civilisation. Hvis alle folk blot havde deres eget bedste som deres højeste målestok, så ville vores verden bryde sammen i strid og kævl og krig. Hvis et samfund, der er større end en stamme, altså en civilisation, skal kunne eksistere, så skal størstedelen af menneskene i dette samfund være forenet af en forestilling om en højere retfærdighed, som man må underordne sig, også når det fra tid til anden strider mod ens egne private interesser. Kærlighed til familien er godt, men ikke godt nok i store samfund, hvor de fleste mennesker ikke er familie. Derfor har mænd – nej, det var ikke kvinder – skabt civilisationer, der holdes sammen af en fælles sans for det retfærdige.

3. Jeg anklager kvinder for at være i deres følelsers vold og uden tilstrækkelig kontakt med deres forstand. Bare fordi det kunne være lækkert, hvis en creme kunne stoppe aldringsprocessen i ens ansigtshud, bare fordi det kunne være sjovt, hvis vi kunne tale med vore afdøde forfædre gennem en åndemaner, eller bare fordi det er rart at tro på, at ens helbredsmæssige skavanker kan kureres ved at gå til en healer, så er det jo intet argument for, at det faktisk forholder sig sådan. Kvinder har en ufatteligt dårligt udviklet kritisk sans, som gang på gang slår mig med forundring og får mig til at tvivle på, om vi i virkeligheden tilhører samme dyreart. Også af den grund bestyrkes jeg i min tro (anklage nummer 2) på, at kvinder ikke er egnede til at have magt på et niveau, der rækker ud over storfamilien, fordi deres irrationalitet i så fald risikerer at gå ud over alt for mange uskyldige mennesker, som ikke har mulighed for at sige fra.

4. Jeg anklager kvinder for at være ude af stand til at bestyre magt med moderation. Det ses af det forhold mellem mand og kvinde, som findes i de fleste ligestillede parforhold, hvor en mand, der ikke yder konstant modstand mod sin kvindes forsøg på at forme ham, tryne ham, dominere ham, meget hurtigt vil blive forvandlet til en undersåt i et tyrannisk hjemmematriarkat. Kvinder ejer ikke selvdisciplin og holdes i et parforhold kun tilbage af én ting i deres magtudøvelse, og det er modmagt. Ve den mand, som ikke evner det. Det ses også af, at statens magt i samfundet er blevet bestandigt udvidet i årene efter, at kvinder har fået stemmeret. Ved hvert eneste valg stemmer kvinder i langt højere grad end mænd på politikere, som vil udvide statens magt med flere forbud og opkrævning af højere skatter. Og da der er flere kvindelige vælgere end mandlige, synes enhver mandlig modstand blot at kunne sænke hastigheden med hvilken, vi bevæger os mod den totalitære stat – ikke at kunne stoppe bevægelsen.

5. Jeg anklager kvinder for at være uærlige om, hvad de i virkeligheden foretrækker i forholdet mellem mænd og kvinder, når det handler om ”ligestilling”. Jeg har endnu til gode at møde den kvinde, som ønsker, at kvinders fordums forpligtelser over for mænd skal afskaffes, men som ikke samtidig mener, at mænds gamle forpligtelser over for kvinder skal bevares aldeles uændrede. Det er ikke ligestilling, det er udbytning. Den gammeldags mand var gentleman og ridder på samme tid, fordi den gammeldags kvinde til gengæld var ham en omsorgsfuld støtte i hverdagen og puslede om ham, når han havde behov for det. Den moderne kvinde forventer, at manden opfører sig på samme måde i dag, mens hun til gengæld har ret til at håne ham for at være en klynker, når han en gang hvert femte år lægger sig syg med en influenza eller en dobbeltsidet lungebetændelse. Den moderne kvinde insisterer på, at hendes mand skal tage sin halvdel af bleskift, opvask, madlavning og enhver mands mareridt, forældremøder i vuggestuen, men hun forventer samtidig af manden, at han egenhændigt skal stå for rensning af tagrender i fem meters højde, reparation af vaskemaskinen, ture på lossepladsen og enhver kvindes mareridt, nemlig at stå op klokken 2 om natten med at slagvåben i hånden, når der kommer mærkelige lyde fra stuen. Igen: Det er ikke ligestilling, det er udbytning.

6. Jeg anklager kvinder for at være tryghedsnarkomaner, der dog alligevel føler ret til at beklage sig over og kræve andel i de fordele, som mænd høster, fordi mænd modsat kvinder tager chancer. Mænd gør karriere, fordi de tør gøre karriere. Kvinder forbliver menige medarbejdere eller mellemledere, fordi de ikke har mod på at tage imod udfordringer, der kan gå galt, men som, hvis de går godt, kan katapultere karrieren. Det er også derfor, at kvinder ikke opstarter succesrige virksomheder, men alene søger ansættelse i virksomheder, som mænd har opstartet.

7. Jeg anklager til sidst kvinder for at være jantelovsdyrkere i ethvert spørgsmål, hvor mænd er dygtigere end kvinder. Ingen mand har nogensinde anfægtet, at kvinder er bedre til at tage sig af pylrede børn med feber, tale i telefon i meget lang tid, pakke til ferierejser og skabe hygge i hjemmet. Men at møde en kvinde, som anerkender, at mænd er bedre til noget som helst andet end det, der kræver ren muskelkraft, er lige så svært som at finde en nål i en høstak.

—–

Hvorfor er kvinder generelt sådan? Jeg tror, det er medfødt – en del af deres biologi – for ellers ville disse karaktertræk ikke være så udbredte hos kvinder, som de er. Men kan kvinderne så gøre for det? Ja, det kan de. Kvinder kan ikke gøre for, at de er født med tilskyndelser til at være, som de er, men de kan gøre for, at de ikke forsøger at styre deres tilskyndelser i erkendelse af, at de til tider er forkerte og skadelige.

Det er lige som med mænd, som evolutionspsykologer nu er nået til enighed om har en evig tilskyndelse til at dyrke uforpligtende sex, hvor end mændene kan finde en kvindelig partner, som tilbyder dem muligheden (nogle endda selvom kvinden ikke er med på idéen). En mand kan ikke af den grund slippe af sted med at sige, ”det var ligesom bare noget, jeg havde behov for”, eller ”sådan er JEG bare”, til sin kone – hvis hun da ellers er helt velforvaret. Nej, kulturelle og moralske spilleregler sætter grænser for mænds adfærd. Mænd kan ikke bare henvise til de tilskyndelser, som naturen har lagret i dem, og så forvente at alt er fjong, når de opfører sig fuldstændigt egoistisk.

Hvad jeg forlanger her er såmænd bare ligestilling. De fleste af os mænd forsøger faktisk at styre os, og i den kultur, vi lever i, forventes det også af os. Det er vel ikke urimeligt at forvente det samme af kvinder?

Ole Birk Olesen er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole. I 2007 udgav han bogen “Taberfabrikken”. Han er idag redaktør på netavisen www.180grader.dk og klummeskribent på MetroXpress.

 

flattr this!

Kommentarer

 1. Bo Nake

  Hold da kæft for et pletskud. Dette er en klassisk tekst.

  • Mansour

   Tillykke til LA for den nye Profet de har bragt til verden; Ole Birk Olesen, med sine 7 bud om kvinder. Jeg vil tro den nye profet, kan videreudvikle sine profetier hos præsterne i Iran. Det kan godt være de æreløse og umoralske kvinder ikke kan forstår dig, Ole, men du skal vide at du ikke alene i verden, med dine syv bud har du altid plads i præstestyrets hjerter. Og det kan godt være du ikke score mange point hos kvinderne, men optagelsesprøven er knap så skrap i det Islamiske regime, så tag du Birte Rønn under armen – rejs ned og belær Mellemøsten om vores kvindesyn og syn på retsikkerhed og opfattelse af demokrati . Nu skal vi lære dem, skal vi!

  • Nicolai Just

   Længe siden man har set en så præcis generalisering. Jeg har gjort mig lignende erfaringer og kan nikke genkendende til dine teorier. Jeg ville dog aldrig turde at sige det højt ^^’ Kvinder er som sagt i deres følelsers vold – og den kan hurtigt komme til at ramle ned over en når noget sådan føres over læberne.

  • KB

   Det dumme svin…

 2. Rigtigt godt – og morsomt indlæg. Selvfølgeligt fordi der er nogen sandhed i det. Men det er værd at huske, at ganske mange mænd (nok de fleste) i Danmark er lige så røde og uliberale som deres kvindelige medborgere. LA står trods alt stadig kun til et par procent af stemmerne – og deres ambitioner strækker sig ikke meget længere end til at føre Danmark tilbage til Nyrups tid.. 😉

  Du siger: “Når flere mænd er liberale, så skyldes det, at de nemmere kan tilslutte sig et overordnet princip for retfærdighed – og så faktisk for deres æres skyld holde fast i dette princip, selvom det i konkrete tilfælde kan komme dem selv til skade.”

  Men mon ikke mange kvinder (og socialister i øvrigt) føler en endog meget stærk sans for retfærdighed – blot en anden retfærdighed end den, du (og jeg) tilslutter dig. Problemet er altså ikke evnen til at tilslutte sig abstrakte principper og værdier, men snarere definitionen af disse. Mange socialister vil jo også gerne betale mere i skat og døje med alle de (erkendte og uerkendte) negative konsekvenser af deres politiske utopier, så længe det tilgodeser deres sans for retfærdighed. Retfærdighed er her som regel defineret ved den totale resultatlighed i alle aspekter af livet. Adskiller mandlige og kvindelige socialister sig i den henseende?

  • Marie Kiholm

   Jeg forstår overhovedet ikke at så mange er delvist enige i ovenstående stupide indlæg. Jeg er kvinde og jeg kan stolt og fuld af ære- og retfærdighedsfølelse sige at jeg ikke opfylder et eneste af ovenstående karakterisktika. De er udtryk for diskriminerende generalisering af værste skuffe.
   Jeg er for så vidt enig i at mange kvinder burde tage sig sammen og at mange (ikke alle!) kvinder giver udtryk for den dobbeltmoral der beskrives. Men jeg er ikke en af dem, og det er der heldigvis mange andre der heller ikke er. Og mænd har da også en lignende dobbeltmoral. Principielt ønsker de fleste mænd (forhåbentlig) at kvinder har adgang til alle de samme ting som mænd, som fx bestemte stillinger, men i praksis (mest tydeligt i et forhold) foretrækker langt de fleste mænd en temmelig gammeldags magtfordeling. Her er der heldigvis også undtagelser.
   Men til forskel fra Ole Birk Olesen mener jeg det har utrolig lidt med biologi og gøre og næsten alt med kultur og gøre.
   Og lad mig bare sige det virkelig klart: jeg ser ned på folk (mænd såvel som kvinder) der giver udtryk for så middelalderlige og snævertsynede kønsopfattelser som Ole Birk Olesen. Og jeg føler mig på alle måder overlegen og hævet over den slags. Ikke fordi jeg er kvinde, men fordi jeg er reflekteret.

   • At afvise biologien til fordel for socialkonstruktivisme er der ikke meget reflekteret ved.

   • Marie Kiholm

    Kære Lennart

    Jeg savner argumenter.
    Positivismen har for længe siden måttet vie for socialkonstruktivismen, og kan derfor sagtens opfattes som mere primitiv. Men bemærk at jeg ingenlunde baserer hele min pointe på socialkonstruktivismen, idet jeg blot anfører at jeg i højere grad (men ikke udelukkende) tillægger de diskuterede forhold en kulturel signifikans, end en biologisk.
    Men jeg er ikke socialkonstruktivist. Jeg er derimod konstruktivist (og eksistensialist) og dermed overbevist om at hvad vi end er givet af forudsætninger – biologiske såvel som kulturelle – er det op til os selv at forvalte dem med omhu og at sætte os ud over dem. Som jeg ser det, er det netop det der adskiller os fra dyrene. Derfor er jeg noget mindre deterministisk end såvel positivster som socialkonstruktivister. Jeg mener ikke at mit køn (hverken det bilogiske eller sociale) betinger mig. Men jeg mener mine valg gør.

   • Per Holbo

    Hej Marie,

    Du hjælper sådan set Birks argumentation godt på vej, når du:

    1. Bruger argumentet: “Sådan er jeg ikke – ergo: sådan er kvinder ikke generelt.”
    2. Anklager Birk for middelalderlighed og snævertsynethed i sammenhæng med udtrykket “jeg ser ned på” og “jeg er overlegen” – oven i købet med “jeg er reflekteret” som eneste mulige argument.
    3. Ganske ublu og uden nogen som helst form for sammenhæng hævder, at mænd helt generelt foretrækker en gammeldags magtfordeling, som så i særlig grad skulle give sig udtryk i et forhold

   • Lone H

    Jeg forstår slet ikke at du er i stand til at skrive hvad du skriver, uden overhovedet at se, hvordan du faktisk passer ind i nogle af hans kriterier. Jo, jeg kunne faktisk godt remse dem op for dig, men jeg er bange for at du ikke er i stand til at indse det. Du er stolt og muligvis derfor også blind for selvkritik.

    Jeg er selv kvinde og jeg er helt klart enig i nogle af de ting han siger. Han nævner jo at det er generaliserende, så selvfølgelig passer det ikke på alle kvinder. Han beskriver dog en tendens som alle åbentsindede og selvreflekterende mennesker burde kunne se. Kan man finde generelle tendenser hos mænd, der er negative? Ja, sagtens, men nu handler artiklen om kvinder. Så lad være med at påtage dig offerrollen og se det som et angreb, men måske i stedet overveje om du kunne forbedre dig selv, så mænd generelt ikke så kvinder sådan her. Der er vel et gran af sandhed i det, når det ene køn generelt ser kvinder på denne måde?

    Du tager godt nok også helt fejl, når du påstår at biologi intet har at skulle have sagt. Vores køn bestemmer til en vis grad det fundament, hvorpå vi bygger vores personlig. Kultur har nok meget mere at skulle have sagt, men biologien har godt nok også sine indtryk. Jeg er ikke interesseret i at skulle belære dig, når der findes google, hvor du selv kan rode rundt i forskellige kilder.

    PS: Du burde slå definitionen på “generelt” op og så tage ordet langt mere bogstaveligt end du umiddelbart gør.

 3. Kære Ole Tak for din indledning og afslutning for det sætter dine 7 regler i relief, og vi har godt af en gang imellem at få af vide hvordan vi OGSÅ er råt for usødet og du har bestemt ikke uret i, at sådan er vi også.

  • ida

   alle de ting han siger gælder jo generelt mennesker, ikke kvinder

   • ida

    det må han lære at forstå :/

 4. Thomas

  “@3. Jeg anklager kvinder for at være i deres følelsers vold og uden tilstrækkelig kontakt med deres forstand.”

  Det er så præcist. Jeg gad godt se en videnskabeligt korrekt udført test af om oftere handler rationelt end kvinder. Jeg gad også godt vide om denne trang til følelsesbaserede beslutninger er skyld i at kvinder ikke på samme måde som mænd drages til matematisk-logiske fag.

  Og hvorfor drages kvinder i øvrigt til intriger og drama? Flere af mine veninder oplever utroligt nok betydeligt mere drama og langt flere problemer på deres arbejdsplads end mine mandlige venner.

  Og nej, mænd er heller ikke perfekte.

  • Marie Kiholm

   For the record så er 40% af de matematikstuderende på Københavns Universitet kvinder, inkl. undertegnede.
   Og så er der jo lige den detalje med at flere kvinder end mænd får en højere videregående uddannelse.

   • Lassen

    Hej Marie Kiholm.

    Ja, det er noget pudsigt noget, det at så relativt få drenge og mænd går på gymnasium, og tager højere uddannelser!
    – Har du et bud på hvad årsagen kan være?

    Jeg er ikke matematiker, så jeg kender ikke fag termer. Tænker dog, at hvis fordelingen på københavns Universitet var 50% kvinder, 50% mænd, at fordelingen for matematikstuderende da ville være 30% kvinder og 70% mænd.
    Og hvis fordelingen på Københavns Universitet – i stedet for 60% kvinder – ville være 60% mænd, 40% kvinder, at fordelingen for matematikstuderende ville være 80% mænd og 20% kvinder!
    At man, relativt kunne fastslå, at langt flere mænd end kvinder har interesse for matematik – og hvad det nu anvendes for!

    Måske hvis, allerede folkeskolen, evnede at forstå naturlig og respektfuld tilgang til drengebørns natur, og deri stimulerede motivation for det kæmpe behov vi, som samfund har for at fastholde det vælfærdssystem, der ikke længere bare er givet!

    60% kvinder på universiteterne, er mindre end de, godt 70% kvinder, der er folkeskolelærere!
    Og måske der – set bort fra spekulationer i det nogle kalder socialkonstruktivisme – kan være en naturlig forklaring på, at drengebørn “får nok” allerede i skolealderen – og her tænker jeg ikke bare på de af drengene, der fejlagtig diagnosticeres ADHD.

   • Marie Kiholm

    Hej Lassen

    Tjoh, du har måske ret i relativt læser flere drenge matematik (og andre logisk/rationelle fag), men om dette skyldes en biologisk tilbøjelighed eller kompetencer, eller en kulturelt betinget adfærd er svært at sige – og jeg hælder da nok til det sidste.
    Derfor tror jeg egentlig heller ikke at drenge (som gruppe) har nogle fundamentalt andre indlærsingvilkår end piger (som gruppe) – men jeg kunne sagtens forestille mig at de bliver påduttet nogle kulturelle normer (af både mandlige og kvindelige lærere) som kan være hæmmende. Fx viser undersøgelser at i hvert fald kvindelige lærere simpelthen lægger mere mærke til når drengene larmer, end når pigerne gør. Og det er absolut et problem! Og det er absolut et problem at man stigmatiserer hele det ene køn i skolesammenhæng under betegnelsen indlæringsvansekligheder. Det er jeg faktisk helt enig i er et problem – og på alle måder helt urimeligt.
    Det eneste rigtige vil være at undersøge hvorfor det forholder sig sådan. – Især fordi mange drenge/mænd jo får utrolig meget succes senere i livet. Så hvad er det der virker så hæmmende på dem i uddannelsessystemet? Det er et virkelig godt spørgsmål, og forsøget på at få det udførligt besvaret burde have meget høj politisk prioritet. Og så mener jeg da også at man skal se nærmere på forskelige læringsstile, som det så populært hedder. Især for netop at fokusere på individer – og ikke på grupper og genereliseringer som fx køn.

    Jeg antager at min respons er af en lidt anden art end du havde lagt op til, men jeg håber at det alligevel er svar på dit spørgsmål.

    Med venlig hilsen
    Marie

    • Lone H

     Det lyder måske hårdt, men man skal godt nok være lidt bagud, hvis man påstår at biologi intet har at gøre med indlæring og i det hele taget vores adfærd. Hermed ikke sagt at det kun handler om køn. Men alene det faktum at kvinder har deres østrogen og mænd har testosteron, burde allerede åbne et par døre for, at der er mulighed for at disse hormoner har en effekt på, hvordan vi opfører og oplever verden. Jeg er hverken læge, biolog eller andet. Jeg er en ussel programmør. Men jeg har da læst publikationer om emntet og der er en tilbøjelighed til at tro at biologi helt sikkert påvirker os i langt større grad end man skulle tro. Jeg påstår ikke at jeg har forstået det hele præcist, men jeg ville mene at jeg får fat i pointen.

     Det er måske ikke i vores tid at vi får klarlagt præcis, hvordan vores biologi påvirker vores indlæring/opførsel.

     Jeg tror dog også at hvis en forskergruppe nogensinde fandt frem til en ” for og imod”-liste, der beskrev de negative og positive konsekvenser som vores biologi har på os, så ville de fleste kvinder nok råbe højt og føle sig diskriminerede. Lidt ligesom hvis man kunne finde et modbevis på gud.

     Hormoner styrer jo mange ting i vores krop, bare se på en gravid kvinde og de forskellige tilstande de kan være i. Ville du så stadig mene at der ingen forskel er mellem mænd og kvinder og at det hele blot handler om kultur? Den hopper jeg sgu ikke på. Jeg mener helt klart at Ole har fat i den rigtige ende. Han siger jo ikke at alle kvinder er på den måde, han generaliserer blot (fordi det nogle gange er nemmere at få en pointe ud på den måde) og peger på en tendens blandt de fleste kvinder, baseret på ting han selv har erfaret og hørt fra andre mænd. Jeg respekterer begge køn lige meget og har mange veninder og venner, som jeg kommer rigtigt godt ud af det med. De fleste veninder jeg har siger altid: “Jeg kan bedre lide at være med mændene, der er mindre drama”. Mange mænd jeg kender påstår også at de kvinder, som de støder på, ofte er hysteriske eller meget følelseskontrollerede. Hvorfor er der ikke de samme generaliseringer om mænd, men nogle andre? Kunne det være, og måske det er en helt sindssyg idé, at der var et gran af sandhed i det? Er du virkelig så stolt og ærefuld at du er ude af stand til lidt normal selvransagelse, og måske indrømme overfor dig selv at du sandsynligvis (baseret på måden du skriver) godt kunne opfylde nogle af de kriterier?

     Mænd og kvinder skal være ligestillede i et samfundsmæssigt perspektiv. Det er jeg helt enig i. Men at tro vi er ligestillede rent biologisk, er noget værre feministisk vrøvl. Der er ligeså mange forskelle som der er ligheder mellem kønnene. Begge dele skal respekteres for at vi kan leve så behageligt som muligt.

     • emma

      hvorfor laver i det her til en kamp mellem mand og kvinde? der er ingen tvivl om at ole træder på det kvindelige køn i værste forstand ,men alle de argumenter i bruger (både godt og dårligt) er jo ting der gælder os allesammen, vi er allesammen mennesker og sådan burde vi også tænke på det , i stedet for at pege af vores forskelle kunne vi måske bare dele vores ligheder, vi er trods alt allesammen det samme MENNESKER !

     • Anonym

      Hvis der er en ting kvinder er mindst lige så gode til som mænd, så er det at holde kvinder nede.
      Der er bare noget særligt ved kvinder, der rakker ned på kvinder, lidt ligesom indvandrere der rakker ned på indvandrere. En slags omvendt solidaritet måske.

   • Daniel

    Maria,

    Du er et perfekt eksempel på det Ole så flot beskriver foroven.
    Slap dog af kvinde, og grin lidt af dit eget køn, som vi mænd er blevet tvunget til de sidste 20 år. Det er heeelt ok konstant at køre på det mandlige køn og what not. men så snart det er det kvindelige køn manden begynder at analysere SÅ bryder helvede løs.

    PS: Jeg tror Ole skrev det han gjorde men en snært Ironi og et glimt i øjet!!!

    Daniel

   • Bo Nake

    M.h.t. Daniels kommentar er det påfaldende, at så mange har haft svært ved at forstå tekstens karakter. Dvs. det var der ikke, da den først blev offentliggjort. Da blev den forstået som en frisk kommentar i en meget åben debat. Men da den fik sin renæssance, og Ole i mellemtiden var blevet folketingskandidat, var der pludselig nogle, der øjnede chancen for at bruge den til deres egne politiske projekter. Så må man gerne sige, at hvis nogle fejlagtig antager en frimodig debattekst for at være et politisk oplæg, endsige program, må man gerne kalde disse uvederhæftige politiske opportunister. Og hvis det dernæst går så galt, at en journalist sender bud efter en såkaldt forsker i retfærdighedsteoreti fra et universitet i Jylland, og denne retfærdighedsforsker evaluerer Oles essay som et et videnskabeligt bidrag til retfærdighedsforskningens teoretiske del, må man også gerne sige, at journalisten og retfærdighedsforskeren både har en svagt udviklet opfatttelsesevne og er helt uden for pædagogisk rækkevidde. – Det danske skolevæsens fallit ytrer sig på mange måde.

   • Lassen

    @Marie Kiholm

    Mange tak for dit svar.
    Ud over at jeg hælder mere til biologi end til socialkonstruktivisme – og mere til matematik end til filosofi – kan jeg kun tilslutte mig det, du skriver.

    Tak for en god meningsudveksling.

   • Peder

    40 % kvinder så er de 60 % vel mænd.

  • Gert Wiik

   Læs anmeldelsen – og senere også selve bogen af Kåre Fog: To Køn – Tre Sandheder

   http://forsker.net/node/29237

  • L. J.

   Læs Daniel Golemans “Social Intelligens” – den giver dig svarene hvis du stykker flere af artiklerne og forsøgene sammen. Østrogen opbygger hukommelse, derfor kvinder husker ubehageligheder som var det igår, og mænd hurtigere glemmer dem – deraf mere drama.
   Følelsers vold, bum bum. Kvinder har gennem tiden fået lov at være i følelsernes vold, mænd er først begyndt at måtte græde nu, uden at blive set som svage af andre. En anden ting er at kvinders spejlneuroner åbenbart er vildt gode til rapport, som er grundlaget for empati. Så mange kvinder (og en del mænd!) mærker flere følelser i en gruppe af mennesker, end mange mænd. Og derfor kan de også lægge mere vægt på følelser. Af og til for meget måske. God læsning 🙂

 5. Kimpo

  Indlysende rigtigt, og det er vi faktisk en nogen som har ment i en del år. Dette her ville være en god blog, hvis der var en fri debat, men efter blodbadet mod debatten mellem mig og Speakup (7 af 11 kommentarer i tråden blev slettet) efterfulgt af en udrensning af politisk ukorrekte links til bl.a. min gamle (fælles)blog Polemiken, er det svært at tage jer seriøst. Camilla PH fik vist nok af jeres vægelsind og sagde farvel og tak, hun er et mandfolk (og qua sit fag vel ovenikøbet på “fjendens side”), men OBOen er åbenbart politisk korrekt nok omkring multikultur og muslimsk masseindvandring til at få lov til at boltre sig.

  I erklærer jer som liberale, men lever meget dårligt op til det. I har tydeligvis en plan, og intet komma skal komme i vejen. Lad os se, det var punkt 1, 4 og måske 7.

  • Kære Kimpo

   Vi har svaret på din kommentar og lagt den på siden “om bloggen” for ikke at afspore denne debat.

   Dbh
   Damerne

 6. Niklas Nikolajsen

  Denne tekst er genial!

  Selvfølgelig sætter den tingene på en spids, generaliserer, og går let og elegant hen over alle kvinders fortrin, og mænds fejl og ditto.
  Derudover belyser et helt klokkeklar tendens i ligestillingsdebatten. At tidens kvinder forventer samme historiske ydelser fra mændene, men nu uden at skulle levere modydelser.

  Fantastisk skrevet, OBO!

 7. Tak for alle roserne! Det er næsten for meget – men kun næsten 🙂

  Mie: Nej, mænd er ikke “lige så røde og uliberale som deres kvindelige medborgere”. Antallet af liberale i Danmark er jo heldigvis større end Liberal Alliances (ganske vist voksende) stemmetal, og det er en kendsgerning, at hvis mænd alene stemte, så ville det resultere i en komfortabel valgsejr til blå blok, mens kvinder omvendt ville tildele en tilsvarende (og for tiden endnu større) valgsejr til de røde.

  Jeg ved godt, at jeg springer lidt hurtigt over det med det liberale i anklage nummer 1. Jeg anerkender, at også socialister mener, at de hylder en højere retfærdighed, men jeg mener, at de bilder sig selv noget ind, fordi den socialistiske retfærdighed er så fluffy, at den let lader sig manipulere til tilfældigvis at være i overensstemmelse med ens egne interesser. Liberale principper har ikke denne elastik, og derfor er det sværere og mere omkostningsfyldt at være liberal. Den liberale skal respektere andres ret til at gøre med deres liv og deres ejendom, hvad de vil – punktum. Er et rygeforbud retfærdigt? Socialister kan argumentere for både det ene og det andet. Den liberale kan ikke. Skal denne milliard bruges på kultur eller på u-landshjælp? Socialisten kan mene hvad som helst, f.eks. afhængigt af om han eller hun er kunstner eller nødhjælpsarbejder. Den liberale kan ikke – pengene skal blive i borgernes lommer, uanset at den liberale måske selv er kunstner eller nødhjælpsarbejder. Enhver afvigelse fra det svar, og han er ikke længere liberal – i klassisk forstand, i hvert fald. O.s.v. …

  • Ole, jeg vidste selvfølgeligt godt, hvad du mente med retfærdighed – og jeg deler dit synspunkt, men jeg kunne alligevel ikke dy mig for at kommentere din formulering. 🙂

  • Rigtigt godt og morsomt indlæg – selvom jeg bestemt er uenig i et par ting og sager 🙂

   Er et rygeforbud retfærdigt? Socialister kan argumentere for både det ene og det andet. Den liberale kan ikke.

   Selvfølgelig kan liberale det, og det har jeg da oplevet flere gange. Man smider bare rygning ind under “frihed til alt der ikke begrænser andres frihed”. Ved at være lidt ekstremistisk anti-ryger, argumenterer man så for at alt rygning er til skade for andre mennesker, generer andre mennesker osv. – også det der foregår i eget hjem i etageejendomme, eller i lejeboliger der skal udlejes til andre senere hen osv. osv.

   • Camilla Paaske Hjort

    Ret enig, Polyb. Men igen, så afhænger det måske af definitionen på “liberal”. En debattør som Afskaftopskattennu på 180 Grader, der meget aktivt advokerer for rygeloven og yderligere indskrænkninger i rygeres rettigheder, er efter min opfattelse ikke liberal på dette punkt. Samtidig kan nogle socialister være det, jeg måske vil kalde “kulturliberale” (hvis der er forslag til bedre udtryk, så kom endelig). Sådan en som Simon Emil Ammitzbøl – som dog næppe er socialist, men som heller ikke på en overbevisende måde virker rodfæstet økonomisk liberal – er et eksempel på en kulturliberal, der advokerer for frihed i forhold til livsstil. Det kan hardcore socialister også gøre… MEN det er problematisk, da friheden i forhold til livsstil desværre nærmest per definition vil gå fløjten, når alle skal betale alt for alle andre. Udviklingen indenfor sundhedssystemet er det mest iøjenfaldende eksempel. Og det er da også ret nemt at påpege det unfair i, at folk skal tvinges til økonomisk at understøtte andres risikable livsstilsvalg.

    For mit vedkommende ser jeg så mange uhyggelige aspekter i den socialistiske ideologi, at jeg ikke kan gå ind for den. Men jeg støtter gerne individuelle socialister, som tør gå imod den gængse forbuds- og indskrænkningstendens på deres fløj. Dog næppe med min stemme :P.

   • Jan Nielsen

    @Camilla:
    Måske værdi-liberal?

   • Polyb, det holder altså ikke helt. Hvis man er liberal i traditionel forstand vil man aldrig kunne tilslutte sig et (generelt) rygeforbud. Derimod vil man henvise til ejendomsretten. Den der ejer lejligheden, beværtningen, baren mv. må altså bestemme reglerne. Hvis du ikke bryder dig om røg, må du altså forlade stedet. Dine rettigheder er på ingen måde krænket. Tværtimod vil rygeforbuddet krænke ejeren af barens ejendomsret. Det er altså rimeligt simpelt.

   • Camilla Paaske Hjort

    Jan Nielsen: Ja, godt forslag.

  • Gert Wiik

   Til Ole
   Dine anklager gør ondt på kvinder, men som sandhedsvidne er du og teksten ikke til komme uden om.
   Et totalt overset privat udgivet værk om emnet blev nedgjort af Leonora Christina Skov i Weekendvisens anmeldelse .

   Læs en anden anmeldelse på Forskernet– og læs også selve bogen af Kåre Fog: To Køn – Tre Sandheder.

   http://forsker.net/node/29237

  • Per Holbo

   Blot en lille detaljekommentar:

   Inden du nu splitter tingene alt for meget op i rød og blå stue skal du huske på, at Socialdemokratismen hverken historisk eller ideologisk set er socialistisk, men derimod udsprunget af den liberale grundtanke: at alle skal have lige muligheder for at kæmpe i livets konkurrence – forskellen mellem det, vi I DAG kalder liberalt og socialdemokratismen er, hvordan vi opnår disse lige muligheder…

 8. Niklas Nikolajsen

  Skal denne milliard bruges på kultur eller på u-landshjælp? Socialisten kan mene hvad som helst, f.eks. afhængigt af om han eller hun er kunstner eller nødhjælpsarbejder. Den liberale kan ikke – pengene skal blive i borgernes lommer, uanset at den liberale måske selv er kunstner eller nødhjælpsarbejder.
  Enhver afvigelse fra det svar, og han er ikke længere liberal – i klassisk forstand, i hvert fald.

  Skal denne milliard bruges for at forøge antallet af børnefødsler / lette konsekvenserne ved urimeligt skattetryk for børnefamilier, på bekostning af dem uden?? Ehrm 🙂

  • Skovgaard

   Simpelt svar for en liberal. Den skal bruges på skattelettelser og staten bør ikke være et pyramide spil som i så høj grad påvirkes af demografien.

 9. Kimpo

  Socialismen som opfundet af mænd, går efter højere retfærdighed. Det var et fejlskud, men det var måske ikke så let at se i starten. Socialismen idag er befolket med kvinder, fordi det ikke er systemerne og retfærdigheden som trækker (husker alle de forskellige fraktioner af de mørkerøde som havde hver deres benhårde fortolkning af retfærdigheden? Det krævede systematik og mandlig nørdtendenser at begå sig rigtigt på venstrefløjen i 70erne). Næee, det er den umiddelbare gaveregn, de mange skønne forbud og den positive særbehandling af kvinder og børn, som trækker.

  At socialismen er kvindeland i vore dage skyldes ikke at retfærdigheden er fluffy, men at den ikke vælges systematisk/idealistisk, men praktisk som tyveri og bekæmpelse af manden. Den oprindelige socialisme var som alle andre idealismer en mandeting.

 10. Ragnar

  Samfund er skabt af mænd. Helt rigtigt OBO.
  At give kvinder stemmeret var altså et indgreb i mænds ejendomsret.

  Gode indlæg af Kimpo.
  Selv gider jeg ikke diskutere så meget mere, vil hellere underground og hjælpe lortet til at ramle.

  • Skovgaard

   “At give kvinder stemmeret var altså et indgreb i mænds ejendomsret.”

   Måske, men at mænd stemmer over hovedet på kvinder er vel så et brud på kvindernes ejendomsret?

   • Ragnar

    Skovgård, du vrøvler og forudsætter en form for ligestilling!

    Mænd er dem der har skabt og skaber civilisationer samt alt hvad der hører dertil fra forsvar, filosofi til videnskab.

    Kvinder har taget turen med som baggage, udviklingsmæssigt set.
    Vi skal stadig bruge børn og derfor kvinder til at passe dem samt til andet forefaldende arbejde.
    At lade kvinder deltage i ansvaret for samfundets funktioner har vist sig at være en katastrofe for hele den vestlige verden. Dette er helt på linie med at tidligere store civilisationer er brudt sammen på grund af velfærd. Så har jeg ikke sagt for meget.

    Så, Skovgård når du holder op med at anse kvinder for at være ‘lige’ med mænd begynder tingene at falde på plads.

    Iøvrigt stor hæder til OBO for ovennævnte artikel, han er den første i Danmark som har taget det skridt offentligt. Vi andre glæder os til at kunne støde til når vores jobsituation tillader det.

   • Thomas Bx

    Regnar:

    Totalt genialt skrevet – jeg lå flad af grin, sådan set, for det er pissesjovt, når nogen rammer hovedet på sømmet (i stedet for at slå sig selv over fingeren, som mange kvinder i øvrigt ville gøre, hvis det var dem, der stod med hammeren) 😉

   • Thomas Bx

    Undskyld.. – ikke Regnar(vejr), men Ragnar..

    Kvinder er som regel bedre end mænd til at stave, men jeg plejer at være en undtagelse.. er bare lidt af en “sjuske-Dorthe”… hov, et pigenavn i den forb… yderst uheldigt..

    Men vi mænd har så lagt navn til Kludre-Mikkel & Klods-Hans (som dog kunne score)

   • Thomas Bx

    Ragnar (igen):
    Læs evt nogle indlæg fra mig længere nede, hvis du vil have en griner.. – især det allernederste.. spændende om nogle kvinder kommenterer på det..

  • Pelle Johansen

   Hvor historieløs har man lov til at være. Ja samfund er skabt af mænd, fordi kvinderne ikke fik lov til at være med. De var jo udelukket fra alle samfundsfunktioner fra romertiden til starten af 1900-tallet og sjovt nok er det mens kvinderne har været med at vi har opnået fremskridt som vælfærdsstat, antirascisme, ytringsfrihed osv. Så måske var mændene ikke helt så dygtige til at skabe samfund som du troede

   • Charlie

    99% af mændene var historisk set også udelukket fra beslutningsprocessen.

    Velfærden er takket være at “arbejderne” – de laveste i samfundets hieraki – har fået stemmeret. Jeg tror gerne at det hovedsageligt er kvinderne, der har stemt for velfærd, da mænd er mere tilbøjelige til at satse på velstand, efter min opfattelse.

    Ytringsfrihed, i dens originale betydning, er retten til at tale mod sin stat (eller adelsmand, konge, kirke, etc.)
    Ytringsfrihed i sin nuværende betydning, er retten til at provokere og ydmyge, uden (voldelige) konsekvenser.

    Personligt går jeg kun ind for den første variant, hvilken jeg til gengæld går stærkt ind for.

    “Antiracisme”?

 11. Camilla Paaske Hjort

  Det var dog et glimrende indlæg :D. Thumbs up.

  Men hvad så, skal man fratage kvinder stemmeretten, hvis vi som gruppe alligevel ikke kan finde ud af andet end at stemme efter vore egne særinteresser?

  Og er det egentlig per definition negativt, at folk stemmer efter et væld af forskellige, personlige særinteresser? Det er ment som et helt åbent spørgsmål.

  • Rigtigt mange mennesker, både blandt kvinder og mænd, stemmer i meget høj grad efter deres særinteresser. Det er i hvert fald, hvad jeg kan få ud af valgforskningen. Jeg oplever bare, at der er flere mænd, som er villige til for alvor at ofre noget for deres principper, end der er kvinder. For at sætte det på spidsen: Filmen hedder ikke “Pigerne fra Sankt Petri”. Modstandskampen i Danmark var en kamp, som ultimativt kunne føre til, at man måtte yde det størst mulige offer. Skal vi gætte på at blandingsforholdet mænd:kvinder var 9:1 i den kamp? Her skyder jeg fra hoften, måske nogen har et bedre kendskab?

   • Anders Kruse Olesen

    Tja, psykologiske undersøgelser foreslår i hvert fald, at der er en kønsforskel for så vidt angår moral; at der er en tendens til at mænd betragter moralske dilemmaer udfra retfærdighed, og at der er en tendens til, at kvinder betragter moralske dilemmaer udfra omsorg.

    Men Ole Birk Olesen, du skriver, at du oplever “at der er flere mænd, som er villige til for alvor at ofre noget for deres principper, end der er kvinder”. Mener du her et altruistisk offer? 😉

   • Mikkel

    Tjoh, den kunne jo ligeså vel vendes om; til at kvinder har ydet omsorg (Florence Nightingale, Moder Teresa osv.) ud fra idealistiske årsager.

    Idealismen har bare haft forskellige udtryksformer, alt efter kønnet og de kulturelle normer i datidens samfund.

   • Camilla

    Kære Ole, tak for et udmærket og på mange måder interessant indlæg, der endnu engang bringer den klassiske kønsdiskussion på bane.
    Som du skriver i starten af dit indlæg, skal det læses med den viden for øje, at det både er generaliserende og unuanceret, fordi du ønsker at fremlægge disse syv teser – måske primært som en provokation?
    At sige, at kvinder er uden moral, synes jeg dog du mangler lidt belæg for. “Pigerne fra skt. Petri”? Er det virkelig dit argument – kan man kun ofre sig selv for sit fædreland på en måde? Ved at slås? Er det ikke netop en meget gammeldags holdning til, at det manden faktisk kan, er at bruge sin fysik. Hjælper en kvinde ikke med i kampen, hvis hun lægger en strategi? Hvis hun lyver overfor de rigtige – hjælper de sårede og på andre måder sætter sit liv på spil?
    Er det ikke også moralsk og er det ikke også retfærdighed at udøve hjælp til andre, at støtte og tænke – og er netop disse forcer ikke bærende for det samfund, som vi ser i dag?
    Du må jo selvfølgelig indrømme, at du hverken er nuanceret eller objektiv – alene af den grund, at du jo er en mand – du anskuer verden udfra det retfærdighedsbegreb, du selv mener, er det rigtige, og den moral du selv ser som værende god. At du så “sjovt nok” ser andre mænd med samme opfattelse af moral og retfærdighed – behøver jo ikke nødvendigvis at gøre den rigtig objektivt set – det viser måske bare, at den er en maskulin form for opfattelse og at kvinder i så fald kan have en præcis lige så legitim opfattelse af, hvad de anskuer som retfærdigt og moralsk.

  • Skovgaard

   “Og er det egentlig per definition negativt, at folk stemmer efter et væld af forskellige, personlige særinteresser? Det er ment som et helt åbent spørgsmål.”

   Hvis svaret nej, så burde vi give børn stemmeret. Voksne mennesker må formodes at kunne se ud over egen næsetip. Sådan er det desværre ikke helt, men sådan burde det være.

   • Bo Nake

    Til Camillas bemærkning om “Pigerne fra Sct. Petri” kan man tilføje en betragtning om Charlotte Corday. Jeg stod foran Davids billede af den døende Marat i badet på et museum i Bruxelles og forsøgte at mærke efter på den ophøjede stemning, der formodes at indfinde sig ved mødet med udødelige kunstværker. Den udeblev. Derimod stillede jeg mig et spørgsmål, som jeg ikke har været i stand til at besvare: Hvor er heltinden? Hvorfor ser man ikke Charlotte Corday på dette billede?

 12. Thomas

  Det fanme et pletskud. Ikke at den passer på alle, men tendenserne er klare, så det er fanme lige på.
  12 (det er jo eksamenstid ^^)

  Den skal da helt sikkert på fb

 13. Camilla-Dorthea Bundgaard

  Kære Ole

  Tak for dit indlæg og tak for modspil. Det kan damer godt lide 😉 Hermed mit spark tilbage:

  Ad 1) Mangel på moral og ære… Jeg har mødt en hel del forretningsmænd – dejlige væsener! – der ikke just følger nogle moralske principper i deres forretning. Og ære, tja, er der ære i at lyve? – og bare trække på skuldrene, når man bliver opdaget? Det har jeg oplevet blandt de forretningsmænd, der har krydset min vej, og det er der ikke meget moral eller ære over i min bog.

  Det grundlag for kvinders mangel på de to smukke værdier, du beskriver, kan jeg dog desværre godt følge dig i. Det forekommer mig, at der i nogle tilfælde er en vis konfliktskyhed og nemhed knyttet til det at stemme socialistisk a la “jeg vil bare have, at folk har det godt”. Og så ryger den kritiske tilgang, der sætter problemstillingerne i perspektiv og tvinger den enkelte til at tage stilling til de helt grundlæggende principper og værdier, en stemme på dit eller dat indebærer. Og det tvinger måske en til at gå imod konsensus, og det kan kvinder måske ikke så godt lide. I hvert fald kan den kvindelige omkreds nok ikke så godt lide det… (medsøstre my a…)

  Ad 2) Nej, kvinder har bestemt ikke skabt civilisationen. De skulle langt tidligere have krævet ligehed for loven mellem kønnene for at det kunne have forekommet.

  Ad 3) Jeg er ikke en kvinde. Hvad mon jeg så er?

  Ad 4) Hmm, jeg kender godt de der parforhold… Men jeg kender også manden i dem. Han gider ikke blive en voksen mand, der tager ansvar. Han vil hellere spille computer. Han gider ikke være lidt faderlig, men vil gerne have en kvinde, der er moderlig. Han er ligeglad (og altså uinspirerende), hvis han kan komme afsted med det. Han vil gerne have et forhold, men det skal helst skabe sig selv. Kvinden prøver så at finde lidt gnist ved at sparke lidt til ham, han giver efter – et voila så kører det moderne parfold… og begge parter savner nok en mere “gammeldags” mandetype. Og FYI: min erfaring siger mig, at de borgerlige kvinder er værre end de socialistiske, så jeg er ikke enig i at kimen til den totalitære stat ligger der, selvom jeg er enig med dig i, at vi så småt er på vej imod den.

  Ad 5) Ja, der er vi helt enige, når vi skærer kvinderne over en bred kam. Kvinder tror stadig, de er undertrykte og skal have særbehandling og bestyrelsesposter. Vi har mindst lige så mange muligheder som mænd, men vi har ikke altid lyst til at bruge dem, og det er fair. Men så skal vi ikke også tude.

  Du skriver under pkt. 5: “Den moderne kvinde forventer, at manden opfører sig på samme måde i dag”. Det er på sin vis sandt. Vi kan skaffe mad på bordet, tag over hovedet og gode relationer helt selv. Men når vi så ønsker, at manden skal være noget mere end os – opføre sig lidt gammeldags i forførelsen osv. – er det i høj grad fordi vi stadig har brug for en mand. Jeg synes det er positivt. Vi har stadig brug for den mand, der vil sætte os på piedestal, den mand, der låner os en skulder, vi kan hyle på og den mand, der smiler, når vi dummer os og føler os kiksede og grimme. Det er det manden kan for os i vores liv i dag, og det er ikke så lidt! Det er meget vigtigt! Vi hungrer efter, at I vil være mænd – lidt faderlige, beskyttende, ansvarsfulde – så vi kan slappe af og være feminine og ikke ordne hele verden, men måske bare bage boller. Og så er det bestemt også jer, der skal jage fiktive tyveknægte væk og løfte alt hvad, der er tungt. Vi VIL have, der skal være en kønsforskel. Og jeg synes det er positivt, at vi beder jer være mænd selvom vi er iih og ååh så ligestillede. Jeg lover, at kvinder pusler og er omsorgsfuld og varm, hvis hun får lov at være det, fordi manden tager sin del af ansvaret.

  Ad 6+7) Dem må jeg gi’ dig. Jeg er enig.

  • Kære Camilla,

   Tak for det! 🙂

   1) Jamen, der findes da uden den ringeste tvivl slette typer blandt både mænd og kvinder. Min påstand er bare, at mænd i højere grad end kvinder sætter en ære i at agere i overensstemmelse med de principper, de hylder for indretningen af samfundet, og at de i højere grad har sådanne principper, mens kvinder i højere grad har en privat interessevaretagelses-vinkel på samfundsdebatten. Men jeg vil gerne erkende, at denne første anklage er den svagest funderede af mine syv anklager. Jeg kender ikke undersøgelser, der viser, at det er tilfældet, men forlader mig her alene på private indtryk.

   2) Jeg tror, at civilisationer udvikler sig i konkurrence med hinanden. Levedygtige civilisationer udkonkurrerer mindre levedygtige, enten ved fri konkurrence om sjælene eller ved direkte krig. Jeg er overbevist om, at hvis matriarkalske civilisationer havde været lige så levedygtige som patriarkalske, så ville vi også have haft dem i menneskehedens historie i større omfang end de sjældne stammesamfund, som antropologer kan berette om.

   3) At du falder uden for normen om, at kvinder gennemsnitligt har mere hang til overtro og almindelig blåøjethed end mænd, gør naturligvis ikke, at du ikke er kvinde. Men det er til gengæld meget kvindeligt at fornægte en tendens, bare fordi man kan finde eksempler på undtagelser. Det er faktisk et tilbagevendende fænomen i kønsdebatten.

   4) Der er med garanti mænd, som svigter i familierne, og kvinder, som gør ret i at være efter deres mænd for disse svigt. Men det, du skriver om manden, der ikke vil gøre tilstrækkeligt for at få parforholdet mellem mand og kvinde til at køre, er også bare så typisk … kvindeligt. Den normale mand har faktisk en anden opfattelse af det lykkelige parforhold end kvinden. Han har ikke behov for, at der hele tiden skal ske noget, men har det fint i et forhold, hvor man bare “er til” sammen. Og kvinden får intet som helst andet end surhed ud af at skabe konflikter for at tænde en eller anden “gnist” i manden. Kvinder må simpelthen erkende, at hvis de vil have en partner, som er lige som dem, så må de indlede et parforhold med en af deres veninder i stedet for med en mand.

   • Skovgaard

    “Den normale mand har faktisk en anden opfattelse af det lykkelige parforhold end kvinden. Han har ikke behov for, at der hele tiden skal ske noget, men har det fint i et forhold, hvor man bare “er til” sammen.”

    YES! Enig!

   • Thomas Bx

    Jeg er også 100 % enig i især punkt 4.
    Så typisk kvinder at tro, mene at de skal “sparke til manden” for at få lidt liv i ham og familielivet (evt parforholdet).

    Han gider ikke blive sparket på, så føjer lige kvinden (af empati for hendes usle liv uden interesser, hobbies, som manden ofte har masser af) og leger 2. violin og omsorgs-, støtteperson på hendes betingelser i en periode..

    Men som de fleste kvinder (garanteret) har oplevet, går det i sig selv igen med hans aktivitet på det punkt..

    Hvorfor mon ? Ja, mænd kan sagtens svare på det spørgsmål, men kan kvinder ?
    Ikke mange tror jeg, hvilket i den grad er et udtryk for kun at gide at se så langt, som ens egen næsetip rækker.

    Mænd generaliserer om kvinder og den snak kender de fleste til – det er nærmest almen viden.. (bare sjældent det bliver skåret så præcist ud i pap som OBO gør – og flere andre herinde)

    Men når kvinder generaliserer om mænd, bliver vi reduceret til umoden, skabagtige, vattede børn, der ikke gider blive voksne, men bare vil spille computer, rode med motorcykel, spille guitar el lign.. pjatte livet væk, kort sagt..

    Men kvinder er sgu bare misundelige over at manden har en hobby og noget der interesserer ham, ud over kvinden – det kan hun bare ikke klare.. og så skal han også helst ingen interesser have.. sælg dine fede højttalere (som giver det fedeste tryk for manden), skrot din motorcykel, smid din guitar i skraldespanden, drop mandeture, fodboldkampe, boksning i tv, bandeord osv – og sæt dig så i øvrigt ned og tisse, ligesom vi andre civiliserede (læs: Kvinder) gør…

    Skete ovenstående i et parforhold, ville kvinden være tilfreds med sin magtgennemtrumfning, men vil samtidig have fået en mand, der er kedelig, forknyt og med kun halvt så mange nosser som før… og det var jo det hun ville have til at starte med, så det var jo en komplet misforståelse at ændre ham..

    Derfor bør kvinder ikke have magt over manden…

    Mænd ønsker vel ikke at ÆNDRE kvinden, men bare holde hende lidt nede, så hun ikke tramper ind over en..

 14. Martin Rytter

  Fantastisk underholdning. Intet mindre 🙂

 15. @Camilla Paaske Hjort
  Ret enig, Polyb. Men igen, så afhænger det måske af definitionen på “liberal”.

  Jo, men så er vi igen ovre i den med at forsøge at skubbe alt man ikke bryder sig om over på den anden fløj. I så tilfælde vil jeg også have lov til at kalde alt som socialister foreslår, men som jeg er uenig i, eller som der er en generel idé om er lidt forkert, for “ikke-socialistisk” eller for “højreorienteret” 🙂

 16. Skovgaard

  Utroligt at OBO’s “anklager” kan modtages så pænt af kvinder (selv på trods af hans forbehold). Det må jeg sige – meget overraskende. Det må være nogle særlige kvinder der findes her på damefrokosten.

  • Gert Wiik

   Ole Birk Olesen opfattes af kvinder som en alfa-han og alfa-hanner gør dem bløde og villige til underkastelse

 17. Camilla-Dorthea Bundgaard

  @Skovgaard
  Vi er helt særlige 😀

  • Camilla-Dorthea Bundgaard

   Men når så det er sagt, så synes jeg at fx OBO’s punkt 3 er helt hen i vejret, hvilket gerne skulle fremgå af min kommentar ovenfor 😉

   • Skovgaard

    Uenighed er fint nok. Havde nok bare regnet med at OBO ville blive behandlet lidt alá den 3 humor tegning 🙂

 18. Hvis ingen andre vil, så vil jeg gerne ødelægge den gode stemning: Jeg synes hverken dette indlæg er godt eller relevant.

  Enhver art, og ethvert køn inden for en art, er variationer omkring en norm. Queer-tilhængere stirrer sig så blinde på variationerne, at de ikke ser normen. Jeg synes OBO gør det modsatte og stirrer sig blind på nogle normer, han opfatter, så variationerne bliver overset. Resultatet er det samme – et vrangbillede af, hvem vi er.

  Jeg indser naturligvis, at indlægget ikke skal forstås så bogstaveligt – at der er et solidt element af satire og provokation i det. Men er vi trods alt ikke kommet så langt, at der ikke er noget vundet ved at rejse sig op og råbe “pik”? Vel findes der feminister, der ikke kan tåle at høre, at der negative egenskaber knyttet til kvindekønnet. Men de er ikke så mange, og de er på vej ud.

  For nu at gå ind i generalisering nr. 2: Vel kunne kvinder ikke alene opbygge og opretholde en civilisation. Men det kunne mænd heller ikke. Det er netop skønheden i det her. Som køn har vi brug for hinanden, og vi passer perfekt sammen – ikke som to dråber vand, men som en fod i en hose. Eller som en pik i en kusse.

  • Skovgaard

   Carl-Mar?

   Jeg tror at OBO’s pointer går lidt ud over evnen til at producere børn som du fokuserer på i forbindelse med opretholdelse af civilisation. Kunne være et spændende eksperiment med et samfund kun bestående af kvinder.

   Et samfund kun bestående af mænd kunne også være interessant.

   Man bliver i øvrigt nok nødt til at leve med at det bliver lidt et vangbillede da man jo eller skal ned på individ niveau. Det er der nok ikke tid eller plads til i artiklen trods alt. At generalisere er en nødvendighed hvis vi skal have noget som helst at arbejde med. Vi skal bare være klar over at der er tale om en generalisering.

   Det er også spændende med generaliseringer der modsatte vej, blot har vi hørt dem mange gange 🙂 Det er noget kvinder gør meget (hov, generalisering).

   • @Skovgaard

    Jeg fokuserer ikke på evnen til at producere børn. Jeg tænker på de egenskaber, vi har at bidrage med i en civilisation. Hvis man I fuldt alvor tror, at mænd alene kunne opbygge og opretholde en civilisation, så er man tilbage ved den stupiditet, der fødte en kvindekamp, som senere fødte en feminisme med samme stupiditet – bare vendt den modsatte vej.

   • Kimpo

    Jeg tror Skovgård fokuserer på hvem der skal lede samfundsindretningen. Naturligvis bidrager kvinder udmærket til en masse daglige gøremål, men det er vel næppe en god idé at give dem højere uddannelser, sådan generelt. Det er en katastrofe at de højere uddannelser er fyldt med kvinder.

   • Skovgaard

    @The human stain
    Hvilke egenskaber mener du at kvinder har som mænd ikke kunne varetage hvis alle kvinder forsvandt fra jordens overflade?

   • Skovgaard

    Til Kimpo.
    Du lyder lidt for totalitær til min smag. Jeg kunne aldrig finde på at nægte kvinder uddannelse mv.

    Jeg mener i ret lav grad at nogen som helst skal “lede samfundsindretningen”. Mænd skal sgu heller ikke lede samfundsindretningen (jeg forstår udsagnet som Stat).

    Jeg insisterer på at det meste skal køres på det frie markede uden tvang og kvoter. Så må falde hvad ikke kan stå. Og så skal det nok gå. Wow det rimede.

   • Kimpo

    Til Skovgård: Du lyder alt for manipulerende for min smag. Jeg taler generelt, ikke absolut. Jeg skriver det endda for at undgå små tæppepissere som dig. Bliv voksen.

   • Kimpo

    Ps til Skovgård:

    Samfundsindretningen er ikke nødvendigvis stat. Slå evt. op i en ordbog, hvis du har problemer. Og nu du HAR trukket mig ned på dit plan: Du lyder for den vrangvillige læser til at ville afskaffe al ledelse. Alle skal være lige. Du er jo en fucking kommunist i forklædning, føj!

    ( og hæv fra nu af niveauet lidt, Skovgård)

   • @Skovgaard

    Jeg fristes til at sige – alene det, at du spørger, giver svaret 🙂

    Det er godt at kunne se ting langt væk, og det er godt at kunne se ting tæt på. Men i en verden af langsynede og nærsynede har de handicappede grupper brug for hinanden.

    Min indgang til kønsdebatten har været kampen for rettigheder i prostituiton. Den bliver primært ført af kvinder, og jeg må da sige, at jeg er meget glad for, at de er der. Ellers havde der ikke været meget tilbage. Jeg kan også sagtens se for mig prototypen på en indskrænket kvinde, der ikke kan se andre behov i verden end dem, der angår hende selv og hendes familie. Men jeg har meget svært ved at se nogen berettigelse af den generalisering, at kvinder som sådan skulle være ude af stand til at forbinde egne interesser med det principielle og overordnede.

   • Skovgaard

    Nå, så blev Kimpo mopset 🙂

   • Kimpo

    Ja, Skovgaard. Selvfølgelig, for din reaktion er så typisk fej. Man skriver en række kommentarer med indhold, og så fabrikerer du et afsporende personangreb, der fuldkommen ignorerer den forsikring mod afsporingen jeg allerede havde givet. Det er ekstremt underlødigt.

   • Skovgaard

    @Kimpo
    Muligvis har jeg misforstået dig, men det betyder ikke at du skal blive personlig og barnlig. Prøv istedet at påpege hvor jeg har misforstået dig.

    Jeg har iøvrigt intet sted været personlig over for dig.

   • Kimpo

    ->Skovgaard:
    “Jeg har iøvrigt intet sted været personlig over for dig.”

    Du skrev ellers:

    “Til Kimpo.
    Du lyder lidt for totalitær til min smag. Jeg kunne aldrig finde på at nægte kvinder uddannelse mv.”

    I min bog er ordet totalitær et personangreb. Det er det vel også på en liberal blog.

    Du pådutter mig ønsket om at nægte nogen noget. Der er og bliver noget forbandet svineri at pådutte folk noget de ikke har givet udtryk for. Personangreb og debatsabotage.

   • Skovgaard

    @Kimpo
    Totalitær er ikke er personangreb. Det er en reel vurdering af dit politiske ståsted. Ville det også være personangreb at kalde en socialist for socialist??

   • Thomas Bx

    TheHumanStain:

    Det her lyder godt og er så sandt som det kan være:

    “Det er godt at kunne se ting langt væk, og det er godt at kunne se ting tæt på. Men i en verden af langsynede og nærsynede har de handicappede grupper brug for hinanden”

    Men jeg undres over dit forbehold ovf OBO’s indlæg.
    Personligt genkender jeg utrolig meget ang kvinder i det..
    Har oplevet meget af det igen og igen – men har dog, på trods af det, i mange år betragtet det som undtagelser (individbestemt) og ikke som generelle karakteristika hos kvinder.

    De gange jeg (tidligere) har tænkt i generelle bane ang det, er jeg bremset op og har forsøgt at revurdere det (for generalisering er noget man altid skal passe på med), men efter at være stødt på det igen og igen (og igen), har det efterhånden lagret sig i mit system som viden, fakta…

    Og det er voldsomt befriende at nogen som OBO sætter så præcise ord på det… enkelte (som Mads blærerøv) er tidligere kommet med små udpluk af det samlede billede, men OBO kommer næsten hele vejen rundt..

    Smukt – og jeg støtter i den grad op om det, selv om jeg ikke er notorisk kvindehader – bestemt ikke..

   • Kimpo

    @Skovgaard:

    Pædofil nazist er heller ikke et personangreb. Det er en kombineret vurdering af dit politiske ståsted og din seksualitet.

    Ville det også være et personangreb at kalde en hustrumishandler for hustrumishandler?

   • @Thomas Bx

    Jeg kan såmænd også følge mange af OBO’s iagttagelser. Andre er jeg uenige i. Men der kan jeg tage fejl, og det er heller ikke min anke mod indlægget. Det er i stedet den negative generalisering.

    Det er rigtigt, at kvinder jævnligt kommer med udsagn af tilsvarende kaliber mod mænd, og at det i mange medier bliver anset som god tone. De kvinder og den tendens vil jeg meget gerne være med til at angribe, og er det også. Men det skal ikke gå ud over alle andre. Og det er nonsens at give Kvinde X skylden for al elitefeminismens idioti, blot fordi hun er lidt rigeligt selvcentreret i sit parforhold.

    En af faldgruberne ved negative generaliseringer om køn er, at vi alle har det for tæt på til at kunne vurdere det nøgternt. For mit eget vedkommende har jeg stærke følelser omkring det her, fordi jeg var barn i 70’erne, hvor feminismen var på sit værste og mest rabiate og fordømmende. Børneudsendelserne dengang var fx fyldt med slet skjulte hate-rants mod drenge og mænd. Set i bakspejlet synes jeg, at det har været meget skadeligt for hele min generation. Men jeg kan ikke se noget perspektiv i en udligning ved, at mænd bruger samme tone over for kvinder. Min erfaring som voksen er, at kønnene viser hinanden meget storsind, hvis de får lov til det uden at blive hængt ud som forrædere for et eller andet ligestillingspolitisk tusindårsprojekt. Det storsind vil jeg gerne bygge videre på.

  • @THS

   Tak for at bibringe en anden vinkel, som jeg (også) kan tilslutte mig. Jeg vælger at læse OBOs indlæg som den provokation, det er. Men når man i kommentartråde her og andre steder kan læse udsagn som, at kvinder skal fratages stemmeretten osv., så mener jeg nok, at provokationen har overlevet sig selv. Generaliseringer kan tjene et formål som en slags opråb, der bestemt også er tiltrængt – men hvis den type indlæg står alene, glemmer man let nuancerne. Kritikken af vores moderne feministers krav om særvilkår og de facto diskrimination mod mænd er helt uacceptabelt. Men at (nogle) mænd reagerer ved at ville genindføre diskriminationen mod kvinder er jo næsten tragikomisk. Kunne vi nu ikke komme videre? Er der ikke en vej på midten, hvor vi nøjes med at sikre kønnenes lighed for loven og så ellers stopper al den ævl og kævl?

   • Hov.. det er selvfølgeligt ikke “kritikken” af feministerne, der er uacceptabel, men deres krav om særvilkår. Jeg fik vist lige rodet min argumentation sammen dér. 🙂

   • Camilla-Dorthea Bundgaard

    Mie, jeg er enig med dig. Kunne ikke få det formuleret.
    Og så vil jeg tilføje noget, du måske er enig med mig i: Jeg kan ikke hidse mig vildt og voldsomt op over generaliseringer om kvinder, for jeg er ikke en medsøster. Kvinder er de facto meget forskellige, og jeg repræsenterer kun mig selv eller ligesindede grupper, der peger på mig. Men det behøver ikke være kvinder. Jeg er ikke hele verdens kvindelige befolknings medsøster. Det ville simpelthen være dybt naivt og tro at vi var forbundet udelukkende via vores køn og på tværs af alt det andet der definerer os – socioøkonomiske forhold, kultur, ‘ligestillingsniveau’…

   • Kimpo

    Camilla DB: Du kan i hvert fald ikke slutte fra dig selv. Alene det at du opretter en politisk blog, er fuldkommen i modtrid med kvinders generelle træk og altså et farligt skred på vej ind i den mandlige verden!

   • @Mie

    Netop – lighed for loven er det eneste, vi har brug for.

    For mig at se er det ikke problemet, at mange mennesker har frustrationer eller fordomme i forhold til det andet køn. Det er bare naturligt og en del af det at være menneske. Problemet er, at alle disse frustrationer bliver sat ind i en politisk kontekst, hvor de ikke hører hjemme, og hvor de bare ender med endnu flere frustrationer.

    Dette med at drage politiske konklusioner af det, der kun burde være personligt, er en uskik, feminister har markedsført. Jeg ønsker det absolut ikke suppleret med samme uskik fra maskulin side. Af samme grund holder jeg mig væk fra de mandeempowerment-bevægelser, der er ved at opstå, selv om jeg anerkender, at de er velmente.

   • Du skriver: “Jeg vælger at læse OBOs indlæg som den provokation, det er.”

    Du skal lige vide, at jeg aldrig skriver eller siger noget, som jeg ikke mener af et oprigtigt hjerte, blot “for at provokere”. Jeg kan ikke udelukke, at andre muligvis opfatter mig som provokerende, men det må så være, fordi jeg kun sjældent gider deltage i debatter, hvor konsensus i forvejen er på min side. Jeg foretrækker at være med der, hvor minde holdninger i et eller andet omfang udfordrer den almindelige mening, fordi det er der, jeg kan hjælpe til med at gøre en forskel. Men jeg finder ikke på holdninger, som jeg ikke har, bare for at provokere.

   • Ovenstående svar var til Mie.

   • @Ole,

    Det var heller ikke min intention at påstå, at du ikke mener, hvad du skriver. Men du tager selv det forbehold, at der er tale om “grove generaliseringer uden videnskabeligt belæg”. Jeg læser dit indlæg ud fra den præmis og gider derfor ikke hidse mig op over, at du ikke berører alle tænkelige undtagelser og nuancer.

 19. Bo Nake

  Ad. 1. Det er en meget fin start, for hvis der er noget, som kvinder lægger stor vægt på at være, er det netop at være moralske. Det gælder både S og SF. Men at moralisere og at udtrykke forargelse over dit og dat har ikke noget med moral at gøre. Moral er noget, man gør, og ikke noget, man forkynder. SnerpeFissernes diskurs er netop moralisme. Moralisme er en verbalisering af moral til erstatning for eller kompensation for en realitet. Skandalen om Helle Thorning Schmidt og Mette Frederiksens skolevalg bygger netop på modsætningen mellem hvad, de hævder, at man bør gøre, og hvad, de faktisk selv gør.
  Moralisme er et parallelt fænomen til respektabilitet. Det sidste ord indeholder en stavelse, der har noget at gøre med at se eller at ses ( latin: spicere ). Respektabilitet er synlig moral. Så længe, der ikke er nogen, der ser det, kan man godt være respektabel.
  Disse træk – moralisme og respektabilitet – forklarer også hvorfor, socialisme i dag er blevet noget feminint og småborgerligt.
  En konservativ kollega sagde til mig med henblik på skolens SF-milieu: “Jeg kan efterhånden godt savne de rigtige kommunister.” “Sådan et rødt, beskidt svin?”, spurgte jeg. “Ja, en af dem”, sukkede han.

  • Kimpo

   Glimrende udredning. For kvinder betyder det at være god i praksis og leve op til idealer, intet, hvis ikke det bliver kraftigt påskønnet. Det handler udelukkende om det ydre. Man vil tage sig godt ud. På den led minder de om den muslimske kultur, som i mange henseender er yderst feminin (hvilket få synes at have fattet). Muslimers “tro” er udvendig og styret af andres syn på een, ikke Guds. Kulturen bliver derefter: ekstrem kollektivistisk, totalitær. Det er nok intet tilfælde, at rødfascismens og islams krigere kan enes om at intimidere den fri debat.

   Damerne her har også disse respektabilitetstendenser. Det er derfor bloggen er så klinisk ren for skønhedspletter som nu dette hersens frygtelige link til Polemiken, jeg ikke må tale om i denne tråd. Damerne her prædiker og ser godt ud, men forsøger jo ikke at leve op til idealerne. Derved adskiller de sig ikke fra hovedparten af blogland. Den anden Camilla derimod, araber-dullen, er næsten one of the guys 🙂

   • Camilla-Dorthea Bundgaard

    Kimpo, jeg henviser igen til vores kommentar under “om bloggen”.

    Og sikke noget pladder at vi kun ønsker at fremstå pæne!

 20. Camilla-Dorthea Bundgaard

  @Alle
  Jeg synes at bemærke, at I taler om socialister i højere grad end om kvinder… eller i hvert fald socialistiske kvinder?

  • Ja, den sammenblanding har jeg også noteret mig. Men OBO’s anklage kan vel også sammenfattes til, at kvinder (i højere grad end mænd) er socialister. Spørgsmålet er så om ikke – i hvert fald en stor del af – kritikken kunne forbeholdes socialister (uanset køn)?

   • Kimpo

    Nej, læs dog hvad jeg skriver. Mandlige socialister er det ganske ofte som idealisme. De tror på sagen og er naive. Kvindelige socialister er det typisk fordi kvinder generelt er løgnagtige og egoistiske. (uddybning af disse anklager findes allerede her i tråden.)

    Samfundets dekadence og sammenbrud har 2 hovedingredienser der spiller sammen: feminisering og velstand.

    Det er meget muligt at I ikke kan genkende jer selv, men I er ikke de første undtagelser fra tendensen. Kvinder der fortrinsvis har mandlige venner, har I måske hørt om. Blandt disse finder man også den reaktion: Moi???

 21. @Mie Harder
  Polyb, det holder altså ikke helt. Hvis man er liberal i traditionel forstand vil man aldrig kunne tilslutte sig et (generelt) rygeforbud. Derimod vil man henvise til ejendomsretten. Den der ejer lejligheden, beværtningen, baren mv. må altså bestemme reglerne. Hvis du ikke bryder dig om røg, må du altså forlade stedet. Dine rettigheder er på ingen måde krænket. Tværtimod vil rygeforbuddet krænke ejeren af barens ejendomsret. Det er altså rimeligt simpelt.

  Det er ikke mig der går ind for rygeforbud – bare lige for at undgå en misforståelse 🙂

  Jeg er helt enig i, at det ville være den liberale argumentation imod rygelovgivning. Ikke des jo mindre kan man sagtens argumenterer for lovgivning ud fra liberalismen, hvilket jeg som sagt har oplevet flere gange. Man kunne henvise til, at rygning i en lejlighed på 1. sal forringer værdien af lejligheden på 2. sal, og derved krænker ejeren af denne lejlighed ejendomsret. Man kunne henvise til at rygning på offentlige (ikke privatejede) steder er til fare for andre menneskers helbred, og at idéen om “frihed til alt der ikke begrænser andres frihed” dermed bliver brudt.

  At gå ind for et rygeforbud er ingenlunde et venstreorienteret eller socialistisk fænomen, og det får I sgu ikke lov til at gøre det til uden modstand 🙂

  • Kimpo

   Det giver sig selv at liberalismen ikke kan være absolut, lidt ligesom med de hellige Menneskerettigheder. Ført ud i sin konsekvens er den selvmodsigende.

   Ikke-rygeren får krænket sin ejendomsret af rygeren. Omvendt får rygeren krænket sin, hvis han ikke må ryge. Der er ingen vandtæt facitliste, kun en afvejning af hvad der krænker mindst. Det kan man så skændes om til folk besvimer..

   • Skovgaard

    tsk..måske du skulle læse op på ejendomsret og liberalisme en gang til.

   • Kimpo

    Jeg går ud fra at du er hyret af damerne til at chikanere oppositionen. Hvad giver de dig?

   • Skovgaard

    Helt seriøst Kimpo. Kan du ikke se at dit rygeeksempel ikke baserer sig på ejendomsret overhovedet? Hvis ikke du kan se det, så forstår du ikke princippet i ejendomsret.

    Mie Harder har forklaret det her i disse kommentarer.

   • Kimpo

    Mie har ikke forklaret noget som helst i denne sammenhæng. For mange ismer, herunder liberalismen, men ikke konservatismen, gælder det, at hvis man kører ismen absolut kolliderer den med sig selv. Det er muligvis derfor hun i parantes modererer med “generelt”. Men man kan da sagtens gå ind for et generelt forbud mod noget, hvis man skønner at dette noget krænker friheden mere end det understøtter den. F.eks. et forbud mod at slå ihjel. Så den slags kategoriske udsagn er noget vås. Det kommer an på en konkret afvejning.

   • Skovgaard

    “Men man kan da sagtens gå ind for et generelt forbud mod noget, hvis man skønner at dette noget krænker friheden mere end det understøtter den. ”

    Man kan ikke forbyde rygning på privat grund og sige at det gavner frihed mere end ikke at forbyde folk at ryge og bestemme over egen grund. SLET ikke med udgangspunkt i den private ejendomsret.

   • Kimpo

    @Skovgaard: Min kommentar bygge på Polybs eksempel. Kom ikke med et andet og påstå at det er mit eksempel. Ens ageren kan krænke andre. Jeg har allerede givet flere eksempler. Du ignorerer dem og finder så nogle stråmænd at slås med. Du er tidspilde og vil fremover formentlig blive ignoreret.

  • Kimpo

   PS: Dog er det selvfølgelig en venstreorienteret sag. Argumenterne leverer Mie nok om lidt 🙂

   • Selvfølgelig er det det – det er jo trenden på højrefløjen. Alt forkert i hele verden, både pt. og historisk set, er de venstreorienteredes værk. Der er nærmest ingen grænser efterhånden. Jeg har sågar hørt folk argumenterer for at slaveriet i forbindelse med trekants-handlen var et “kollektivistisk” og dermed et venstreorienteret fænomen. Sikke nogle væmmelige socialister de amerikanske “founding fathers” var. Eller lad os tage værnepligten – afgjort et socialistisk fænomen! Der er jo tale om tvang, hvilket mennesker på højrefløjen aldrig nogensinde har benyttet sig af.

 22. Camilla-Dorthea Bundgaard

  @Polyb
  Det er sjovt, at jeg som borgerlig oplever det omvendte: At puha, alt det onde kom med kapitalismen og liberalismen. For tiden hedder det sig, at der er en “nyliberalistisk tendes” på spil i Vesten. Den kan jeg ikke få øje på – ikke som overskyggende fænomen i hvert fald. Jeg oplever det hjemlige debatmiljø som rimelig rødt.

 23. Hilsner fra Chile, hvor mænd og kvinder simpelthen stemmer hver for sig! Det er jo ret afslørende.

  Og her er en lille overraskelse: Det er de chilenske kvinder, der historisk set har stemt mest højreorienteret og endda støttede General Pinochet langt mere end mænd. Diktatoren var godt nok ikke ligefrem politisk liberal, men dog økonomisk ultraliberalist og symbol på en masse maskuline værdier om den stærke, handlekraftige no-nonsense mand.

  Selv den efter chilensk målestok meget venstreorienterede Michelle Bachelet, trak flere mandlige end kvindelige stemmer ved præsidentvalget i 2006. Tendensen var dog endnu mere udpræget ved valget i 2000, hvor kvinderne ville have gjort den stærkt højreorienterede kandidat Joaquín Lavin til præsident, mens mændene gjorde udslaget ved at stemme endnu mere massivt for socialisten Ricardo Lagos.

  Så det er nok ikke kun et spørgsmål om forskellen mellem x- og y-kromosomer…

  • Skovgaard

   Højrefløjen forstået som diktatorer og den slags har mere til fælles med socialisme (og er vel kollektivisme) end liberalisme. Måske deraf forvirrelsen.

   • Kimpo

    Nej. Liberalister og Socialister ligner hinanden mest. Konservative (ikke partiet, typen) skiller sig ud.

   • Skovgaard

    Hvordan ligner liberalisme socialisme mere end konservatisme ligner socialisme Kimpo? For mig er socialisme og konservatisme to alen af samme stykke. Den ene blot mere “ekstrem” end den anden.

    Både socialisme og konservatisme ønsker at bestemme hvordan jeg lever mit liv. Liberalisme lader den enkelte styre sit eget liv.

   • Thomas Bx

    Skovgaard:

    Det her lyder fint:
    “Højrefløjen forstået som diktatorer og den slags har mere til fælles med socialisme (og er vel kollektivisme) end liberalisme”

    Da ikke noget mere diktatorisk og centralistisk styret end de gl. socialistiske stater som Sovjet, Kina m fl.

    Liberalisme mener jeg bestemt også er individdets ret til at bestemme over sit eget liv, desværre med den lille bismag, der hedder “lad falde, hvad ikke selv kan stå”, da det ikke virker særlig humant…

    Ikke at man skal partout skal holde liv i noget, der evt burde dø, men et stænk nysocialisme ind her, vil være passende..

    Jeg troede jeg var socialist, indtil jeg kom på universitet og fik bedre styr på begreberne.
    Nu mener jeg at jeg er social-liberalist… med ret til egen frihed, samtidig med høj grad af empati ovf de svageste, som også har ret til et ok liv..

    Der synes jeg rendyrket liberalisme svigter lidt..

    Okay – verden er styret af markedskræfter, der til en vis grad er liberalistiske – og fungerer det så ikke efter planen, må eks USAs regering træde til og redde General Motors eller lave handelsembargo, særafgifter, boycot, der bremser den frie bevægelighed, landene imellem..

    Eller smide Irak ud af Kuwait, så der er styr på olien…

    Mænd, kvinder, liberalisme, socialisme… der er brug for lidt af det hele..

   • Kimpo

    Både liberalisme og socialisme er pseudoreligion. Socialisten og liberalisten tror begge de har fundet den færdige opskrift.

    Begge typer lægger vægt på det bedste i mennesket og underspiller menneskets iboende ondskab.

    Konservative er anderledes. Vi har ambitionens mådehold og en større portion realisme.

   • Skovgaard

    @Thomas Bx

    Jeg betegner også mig selv som social-liberal, selvom jeg ikke kan sige dette uden at uddybe, da socialdemokrater eller venstrefolk kan finde på at betegne sig som dette. Jeg mener at det sociale består i at handicappede ikke skal ligge og ralle i gaderne, men jeg mener ikke at det sociale dækker gratis teater besøg, sportshaller, offentligt tv, kultur mv.

    “lad falde, hvad ikke selv kan stå” bruges om virksomheder og ikke f.eks handicappede, så jeg ser intet inhumant i det begreb.

    “verden er styret af markedskræfter, der til en vis grad er liberalistiske – og fungerer det så ikke efter planen, må eks USAs regering træde til og redde General Motors eller lave handelsembargo, særafgifter, boycot, der bremser den frie bevægelighed, landene imellem..”

    Vi er nok ikke helt enige her om hvad der skaber kriser eller hvor meget liberalisme verden styres af, men skidt..

   • Skovgaard

    @Kimpo
    “Både liberalisme og socialisme er pseudoreligion. Socialisten og liberalisten tror begge de har fundet den færdige opskrift.”

    Det er noget fis. Liberalister siger tværtimod at man ikke kan afgøre hvad der er DET RIGTIGE. Derfor ønsker man at alle kan afprøve deres egne teorier og de bedste ideer overlever så. Derudover er der så argumentet om frihed. Jeg synes at du er en meget useriøs debatør. Du smider om dig med ugennemtænkte og ignorante fraser. Pseudo religion!! Hvor latterlig har du lov til at være? Ja DET var et personangreb.

    “Begge typer lægger vægt på det bedste i mennesket og underspiller menneskets iboende ondskab.”

    Du glemte argumenterne! Liberalisme underspiller ikke ondskab. Måske bla. derfor ønsker man ikke at centralisere magten for meget. Historien har vist at dette kan gå gruelig galt.

    “Konservative er anderledes. Vi har ambitionens mådehold og en større portion realisme.”

    Endnu en gang – hvor er argumenterne!!?

 24. Dokumentation — 2.valgrunde af Chiles præsidentvalg afholdt i starten af 2000 med separat optælling af kvindelige og mandlige stemmer (% af alle gyldige stemmer):

  Ricardo Lagos, Socialistpartiet:
  I alt 51,31% — mænd: 54,26% kvinder: 48,65%

  Joaquín Lavin (højreorienteret alliance af tidligere pro-Pinochet partier):
  I alt 48,59% — mænd: 45,74% kvinder: 51,35%

  Det er en markant kønsforskel!

 25. Camilla-Dorthea Bundgaard

  @Rasmus
  Tak, interessant perspektiv. Jeg må sige det helt intuitivt undrer mig, men jeg tror bestemt heller ikke på at det er X og Y kromosomer, der afgør valgkampen hver i Dk eller i udlandet.

 26. Chilenske sociologer forklarer det med, at mænd er mere “ideologiske” (lidt à la anklagepunkt 1, bare med modsat resultat) og har været længere på arbejdsmarkedet, hvor de har erfaringer med faglig organisering.

  Det hører også med til historien, at Chiles politiske spektrum generelt er langt til højre for det danske. Her går debatten på, hvorvidt skattetrykket bør være på 20 eller 25%. Præsident Ricardo Lagos var godt nok formelt socialist, men han var fx tilhænger af et bredt udbud af konkurrerende private sygesikringer. “Hvis de chilenere, der kan, selv køber deres sygesikring, har staten flere ressourcer til dem, der ikke har råd”, sagde han.

 27. Bo Nake

  M.h.t. køn og politik kan det i hvert fald kun være generaliseringer, så jeg vil gerne tage den fra reptil-planet først: nogle mænd får stådreng, når de er i slagsmål. Mange kvinder nyder fællesskabets armsved så meget, at de i intime feminine grupper kan nærme sig en tilstand, hvor personligheden opløses – en slags kollektiv, lille død. I begge tilfælde potenserer spiritusindtag tilstanden. – Mellem disse to yderpunkter findes et utal af variationer, konkretioner og sammensætninger.
  Tidligere – dvs. før velfærdsstaten var fuldt udfoldet – var der mange flere arbejdere og mænd, der var socialister. I dag er socialisme en ideologi for især det offentligt ansatte mellemlag og dermed både suspekt og kvindagtigt. Med akademiseringen af partierne til venstre for S i 70erne finder der også en feminisering sted. ( Naturligvis var der også tidligere akademikere i både S , DKP og især VS, og det var typisk mennesker, der søgte offentlig ansættelse. ) En murer og DKP.er, et af de rigtige, røde svin, fortalte mig, at de havde et helvedes besvær med akademikere i partiet i 70erne, bl.a. fordi de gerne ville programsætte noget, de kaldte kvindekamp. De fik svaret, at der er kun klassekamp.
  Så hvis man vil forstå sammenhængen ml. feminisme og socialisme, skal man dog medtage nogle sociale og historiske korrektioner.
  Men det er vel interessant, at i Det Tredje Rige var nogle af de mest enthusiastiske nazister kvinder.
  Ud fra min iagttagelse af SF.ere i undervisningsvæsenet kan jeg sige noget tilsvarende: hvor intellektet ikke slår til, kompenserer de med engagement.

  • Kimpo

   Der er intet underligt i rapporterne fra Chile og Nazityskland.

 28. Så fik jeg endelig taget mig sammen til at læse artiklen og forventede nok at blive mere provokeret end det var tilfældet. Jeg kan helt eller delvist tilslutte mig alle 7 punkter, men kun ud fra en tese om at op til flere af de 7 ikke passer på mig, men samtidigt passer på mine “medkvinder”. Det er nok generelt det, der er problemet med kønsdebatten. Det handler altid om de andre mænd, eller de andre kvinder. Men vi udtaler os glædeligt som ambassadører for vores eget køn – samtidigt med at vi helt eller delvist fraskriver os at være en egentlig del af debatten – eller et “kønssegment”.
  Selv ender jeg med, at være rimelig indifferent overfor alt der foregår i hele den her del af den offentlige debat, fordi det bliver ret mudret om folk er enige på deres egne vegne ellers deres køns. Vi har retslig ligestilling, så resten må vel være op til den enkelte. Hvis du føler dig ramt, så find en samtalegruppe!
  Som Rasmus Sønderiis nævner i hans kommentarer, så er der masser af bud på falsifikationsteorier. I sidste ende synes jeg nu, at det hele bliver så generaliserende, at påstandene bliver lidt ligegyldige.

 29. Camilla-Dorthea Bundgaard

  @Hanna
  Du skriver: “Det er nok generelt det, der er problemet med kønsdebatten. Det handler altid om de andre mænd, eller de andre kvinder. Men vi udtaler os glædeligt som ambassadører for vores eget køn – samtidigt med at vi helt eller delvist fraskriver os at være en egentlig del af debatten – eller et “kønssegment”.
  Den vil jeg gumle på, for det tror jeg bestemt, der er noget om.

  Og du skriver: “Selv ender jeg med, at være rimelig indifferent overfor alt der foregår i hele den her del af den offentlige debat, fordi det bliver ret mudret om folk er enige på deres egne vegne ellers deres køns.”
  Jeg forstår godt du bliver træt af at deltage i debatten, for det er dræbende kedeligt, at altid er være den der råber “nej”, når de andre råber “kvoter”, “forbud” osv. Men jeg tror virkelig det er vigtigt, at vi lader os opildne til debat ellers ender vi som Sverige og Norge, og det kan hverken mænd eller kvinder være tjent med!

 30. Otto Kjærgaard

  Det er jo en ganske glimrende beskrivelse, men passer den ikke også glimrende på alle de kvindagtige mænd som findes i et skammeligt stort antal?

  • Anna Exner Riis

   Præcis – jeg har været ude for mænd, der opførte sig på den måde, jeg har vist været ret god til at tiltrække den type, hvor jeg endte med at blive “manden” i forholdet, det holder heller ikke.

   • Thomas Bx

    Ha – supergodt, Anna… 😉 – nej, det holder sgu ikke, hvis “hønsene i hønsegården galer højere end hanen” – så er der noget galt..
    Og hvorfor er det lige sådan ?…
    Det er det bare..
    Måske noget med at mænd er bedst ti… arj.. : AT det nok er bedst, hvis manden har en dominerende rolle i forholdet.. ?

    Og hvorfor så det ?.. hmm bedst til at forvalte overordnet magt, styring ?..

    — tæt på, tror jeg.. og så er der også plads til begge køn..
    Manden er som regel højst og kan se længere og flytter så rundt på de store klodser ang beslutninger i familien – og kvinden tager sig af det nære, detaljerede, – det der skal fungere i dagligdagen, som hun er ekspert i..
    Og så kører det jo..

    Kritisk at røre ved de mønstre og vade indover hinandens “territorier” – eller ikke at lade det andet køn selv styre hvordan det vil agere i sin kønsrolle..

    Det er jo ikke noget man selv beslutter, men det er skabt naturligt, autonomt – og det vil være unaturligt at (evt. skulle tvinges til at) ændre det, fordi det modsatte køn synes det el lign..

 31. Camilla Paaske Hjort

  OBO skriver: “Men det er til gengæld meget kvindeligt at fornægte en tendens, bare fordi man kan finde eksempler på undtagelser.”

  Ja, præcis.

  Jeg synes, det er urkomisk, at folk f.eks. ofte (direkte eller indirekte) beskylder mig for at have den position, jeg har i kønsdebatten, fordi jeg ikke kender undtagelserne. Jeg færdes f.eks. mest blandt mere eller mindre intellektuelle; dvs. mennesker, der i en eller anden grad per definition er en undtagelse i sig selv (max 15 % af befolkningen, slag på tasken, tilhører dette segment). Dog ser man blandt disse, måske i en lidt udvandet form, samme kønsmønster som i resten af befolkningen (men f.eks. er “overtro” i populær forstand ikke så gængs blandt intellektuelle kvinder – lige på det punkt er der faktisk en klar, socialt betinget forskel indenfor kønnet). Jeg oplever generelt, at intellektuelle kvinder godt kan lide at fremhæve, at de selv er en undtagelse fra det generelle kønsmønster (i det omfang, de indrømmer, at der er et generelt kønsmønster; det gør nogle, andre ikke, og gør de, mener de oftest, det primært har socialkonstruktive rødder). Meget ofte er det ganske svært at se udefra, at de skulle være så anderledes. De undlader at fremhæve den overvægt af punkter, hvor deres adfærd flugter fuldstændig med det generelle hos kvinder. Jeg tolker det desværre sådan, at kvindelighed betragtes som noget, man bør tage afstand til, hvilket jeg ser som et resultat af feministisk indoktrinering (som lige præcis mest rammer intellektuelle kvinder), hvor traditionel kvindelighed betragtes med afgrundsdyb foragt.

  Jeg anser det for et stort problem, at kønsdebatten primært føres af intellektuelle (inklusive mig selv, der i det, jeg overhovedet gider at gå så meget op i samfundsspørgsmål, adskiller mig fra normen blandt kvinder), men det er nok desværre uundgåeligt.

  Et andet stort problem er, at folk reelt ofte ikke VED, at der findes masser af valid forskning, der bekræfter eksistensen af generelle kønsforskelle og i meget høj grad sandsynliggør (for at sige det mildt), at de er medfødte. Og nej, det er ikke sådan, at der ved enhver forskel er større variationer indenfor kønnet end mellem kønnene – selvom det er en påstand, der florerer flittigt, og som især kvindelige debattører benytter sig af. Fordi viden om disse ting mangler, antager mange som en selvfølge, at når man blander sig i kønsdebatten, så har man kun sig selv, sin familie og sine venner og bekendte i baghovedet, når man taler om kønsforskelle. Derfor tror de, man kan blive “skudt ned” debatmæssigt ved en påstand om, at man jo nok bare ikke kender tilstrækkeligt mange maskuline kvinder/feminine mænd/transseksuelle og hermafroditter.

  Et vigtigt spørgsmål er: Hvorfor er det mange mennesker livet om at gøre at negligere kønsforskellene?

  • Kimpo

   +1

 32. Jesper Hjorth

  Tak for et spændende indlæg omend jeg ikke er enig i alle punkterne! Jeg vil dog lige tillade mig at tilføje en 8’er til din liste, nemlig at kvinder er meget autoritetstro. Dette er et kæmpe problem for mange kvinder, da de ofte tilsidesætter sund fornuft og selvstændig tankevirksomhed til fordel for love og regler. Et eksempel er kvinders respekt for færdselsloven. (mange) Kvinder kan ikke drømme om at køre for stærkt i bil, da “hastighedsbegrænsningerne jo er der af en grund. Det er farligt at køre hurtigere og det er desuden ulovligt”. Her har mænd en større tilbøjelighed til at foretage en fornuftig og ansvarlig vurdering af forskellige faktorer som bl.a. vejens forløb og trafikken, og ud fra dette vælge en passende hastighed, uden at få dårlig samvittighed over at denne ligger over (eller måske under) den ved lovgivning påbudte fartgrænse.

  • Kimpo

   Det er en kæmpe fordel på tidens feminine marked, der får admiralens vise til at ligne en side i telefonbogen.

   • Bo Nake

    Nå ja , her kan man igen sammenligne med Nazityskland. Hitler kunne nå kvinder ikke kun fordi, at han var fører, men også Moder Tysklands jomfru-søn.
    Han lagde vægt på at holde sine damebekendtskaber i baggrunden for at kunne påtage sig rollen som sønnen, der på den ene side kunne befri Moder Tyskland fra de sjofle franskmænds Versailles-traktat ( allerede i kejsertiden omtaltes Frankrig som “denne syfilitikernation” i Tyskland ) og på den anden forsvare sin trælbundne mor mod truslen fra den asiatiske horde, der som bekendt voldtager både kvinder og børn.
    En stor del af Hitlers appel til de sørgende tyske kvinder lå i hans rolle som en mandlig ( men NB kysk ) Jeanne D´Arc.
    Især Wyndham Lewis har skrevet godt om dette.

 33. Michael M

  Genialt indlæg Ole.

  Du har formuleret, hvad jeg har tænkt i mange mange år, og sat det i system. Du vil med garanti få SÅ mange tæsk for det her – men du taler sandheden uden tvivl.

  Stor stor stor respekt for at stikke næsen frem! Glæder mig til at se Ver. 2.0 af dette.

  M!

 34. pirrendeondskab

  Haha!

  Der er så meget i det indlæg, som er selvmodsigende, at jeg næsten ikke orker at gå i gang med en dybere analyse. Kunne dog ikke lade være med at smile ret stort, så tak for et fremragende indlæg….:)

  • Skovgaard

   Ærgerligt at du ikke har overskud til at skrive et par linier. Typisk tænker jeg mit, når folk “ikke lige har overskud”.

 35. Anna Exner Riis

  @Ole, hvis du virkelig oprigtigt mener det her, så synes jeg du burde uddybe – de her grove generaliseringer er simpelthen for unuancerede, den kvinde der lever op til alt det du skriver her, tror jeg du skal lede meget længe efter. Personligt kan jeg ikke se mig selv – og vil heller ikke være ambassadør for mit køn, kan ikke klare venindefnidder og uskrevne regler om at man ikke må lægge an på venindens eks-kæreste, hvorfor dog ikke. Ifølge en af dine svar her i debatten er jeg vist heller ikke rigtig vel forvaret, for jeg kan sagtens acceptere utroskab- jeg kan jo også godt selv lide sex og hygge, så et frit forhold – ja tak – men så skal han altså også acceptere, hvad jeg gør.
  Ja – chok – den slags forhold findes faktisk, og de har det med at overleve alt og blive sammen.
  Jeg mener alle mennesker har både mandlige og kvindelige sider, – det kan godt være min tilværelse som alenemor i mange år har givet mig en ret stor potion mental testosteron, jeg vil synge med i koret der ikke lader sig provokere – selvom jeg helt klart føler mig provokeret, og sige ja, lad os dog komme videre, dit indlæg/angreb her er sq ikke konstruktivt men vil nok sætte gang i visse kvinders tendens til at påtage sig en offerrolle – og den skal alle kvinder langt væk fra, vi skal ikke være bange for at tænke som mænd og selv tage ansvar for eksempelvis samtalen med chefen, hvor man da sagtens kan finde en klækkelig lønforhøjelse, hvis man da ellers kan finde ud af at sælge sig selv godt.

  • Skovgaard

   @Anna
   “Ole, hvis du virkelig oprigtigt mener det her, så synes jeg du burde uddybe – de her grove generaliseringer er simpelthen for unuancerede, den kvinde der lever op til alt det du skriver her, tror jeg du skal lede meget længe efter.”

   Måske derfor de kaldes generaliseringer…hallo….og grove generaliseringer er jo pr. defintion unuancerede, ikke? Det Ole skriver er sat på spidsen, nogle tendenser forstørret, så vi kan se dem. Det betyder jo ikke at Ole mener at alle kvinder lever op til alt det han siger.

   • Anna Exner Riis

    Nej Ingen kvinder lever op til dette, og derfor burde han uddybe, hvis han ellers vil tages alvorligt.
    Én af fjæsbogdebatterne på link til denne blog, er også klart billede på at nogle kvinder falder i offerrollen lige med det samme, jeg synes det er snothamrende forkert at fremme sådan noget, og jeg ville sq ønmske OBO’en selv kan finde nogen gloser, og svare mig!

 36. Steen Marr

  En af de ting jeg kom til at tænke på ved at læse OBO’s indlæg-udover at jeg syntes det ramte noget meget typisk og sandt om kvinders ageren-var at tendensen til at frakende kvinder evnen til at sikre en sammenhængende samfundsstruktur jo ganske vist i ekstrem grad ( ja og undskyld )genfindes i Islam.
  Jeg har derfor ofte været lidt loren ved, at de fleste angreb på Islam (lidt hyklerisk ?) begrundes med dens kvindesyn fordi det jo ligesom er det mest oprørende , men måske samtidigt et skalkeskjul for en helt anden modvilje, som det er lidt sværere at formulere.
  Er der i mange mænd en vis hemmelig, indre forståelse for at kvinders rolle i samfundet bør være underordnet mandens ? Og det KAN vi jo simpelthen ikke forsvare offentligt. Just wondering.

  • Kimpo

   Politisk set må vi bare konstatere at kvindelig indflydelse fører til svækkelse af nationen/imperiet. Meget tyder på at vesten går under i kølvandet på feminiseringen af den offentlige sfære.

 37. Lise Philipsen

  Tal for dit indlæg, Ole! Du fik i hvert fald mig op af stolen og det ser som positivt.
  Mit spørgsmål til dig (og andre) er, hvorfor du så alligevel vælger at omgive dig med kvinder som du dybest set foragter?
  Eksemplet med de dominerende kvinder på hjemmefronten sætter i mine øjne problemet på spidsen. De fleste mænd underlægger sig jo gladeligt denne struktur, som skaber en gensidig foragt. Vælger mænd at blive foragtet på nogle områder for til gengæld kunne foragte kvinder på andre?

  • Men jeg foragter jo ikke kvinder, Lise Philipsen. Jeg synes, at kvinder har vidunderlige egenskaber, hvoraf nogle er alment menneskelige og findes cirka ligeligt hos både mænd og kvinder, mens andre er mere udbredte hos kvinder end hos mænd.

   Mit ærinde med denne tekst står i bunden: At gøre opmærksom på, at kvinder er mennesker, og at mennesker er fejlbarlige.

   En meget stor del af de sociale spilleregler, vi har opbygget, har til formål at kontrollere vores egoisme og vores svagheder, så de ikke går ud over vore omgivelser. Der har i den offentlige debat i mange år været fokus på mænds fejl, og hvad de skal gøre for at komme de fejl til livs, og jeg synes, at det på nogle områder har fået mænd til at opføre sig bedre (på andre områder er det af andre årsager gået den modsatte vej for mændene). For kvinders vedkommende har det imidlertid været lige omvendt.

   Vi har nu i et halvt århundrede hørt, at kvinder skal smide alle deres hæmninger og bare gøre, hvad de føler for, og det har på visse stræk haft sin berettigelse, men på andre har det efterladt os med nogle kvinder, der opfører sig som umulige børn, fordi de ikke sætter grænser for sig selv.

   Derfor synes jeg, at kvinder har behov for at høre, at de ikke altid er de rene engle, og at vi mænd har gennemskuet det. Det er nemlig min oplevelse, at kvinder først for alvor skammer sig, når de bliver afsløret i en bredere kreds. Ellers går de bare rundt og kalder det “kvindelist” eller “girl power” og praler om det over for deres nære veninder.

   Jeg synes også, at mænd har behov for at høre, at de må træde i karakter på de områder, hvor kvinder svigter, hvis de vil det godt for sig selv og det samfund, vi lever i.

   • Mikkel

    “Vi har nu i et halvt århundrede hørt, at kvinder skal smide alle deres hæmninger og bare gøre, hvad de føler for”.

    Jeg har nu aldrig hørt nogle sige, at kvinder bare skulle tylle 10 genstande ned og sætte sig ud i en bil, slå på tæven i nattelivet eller lignende.

    Så vidt jeg ved, er loven i Danmark blind overfor køn. Hvis der er nogen i DK, der påstår noget andet om hvad kvinder bør overholde, så kunne jeg godt tænke mig at se det.

    “Derfor synes jeg, at kvinder har behov for at høre, at de ikke altid er de rene engle, og at vi mænd har gennemskuet det”

    Det er der vist heller ikke nogle ud over (generaliserende) livmoderfeminister, der har påstået.

   • @Ole
    Kan du ikke lige give et par eksempler? Jeg kan ikke genkende billedet af at kvinder skulle være uhæmmede.

 38. Kirsten Svejgaard

  Jeg vil ganske kort anbefale Ole Birk Olesen at læse:

  Johann Jakob Bachofen: Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur.

  • Jette Andersen

   Jeg tror ikke, at han kan læse.

 39. Morten Hartz Kaplers

  Blog-indlægget er det reneste nonsens, som jeg betror selv CEPOS at kunne gøre det bedre.

  Tag blot Oles første anklage mod kvinder.
  Her forsøger Ole at lave et logisk regnestykke, som går helt galt for ham, da han forsøger at sætte lighedstegn mellem Maskulinitet og liberalisme og lighedstegn mellem Liberalisme og Frihedstrang.

  Ole påstår på een gang:
  – at andre politiske overbevisninger end den liberale ikke hylder frihed.
  – at alle andre politiske overbevisninger end den liberale er feminine.
  – at kvinder ikke tror på retfærdighed fordi de ikke er liberalister.
  – at kvinder ikke stemmer liberalt fordi de er kvinder. Iflg. Ole deduktion må f.eks. de omkring 100 millioner kvinder, som stemmer liberalt i USA, være en “undtagelse”.

  Sjældent har jeg læst noget så radikalt utidssvarende, chauvinistiskt og direkte usammenhængende.
  Til at starte med ku jeg ikke bestemme mig for om hans synspunkter hører hjemme på et museum, i Zoologisk Have eller i en spændetrøje?

  Men nu hælder jeg mest til det sidste – for når man læser ned igennem Oles blog bliver det klart, at den er decideret Hate-speech.

  Den eneste grund til ikke at politianmelde ham er, at han er så svært at tage seriøst, at han falder ind under bagatelgrænsen.

  • Skovgaard

   “at andre politiske overbevisninger end den liberale ikke hylder frihed.”

   Men det gør de jo ikke. Jeg kan ikke se at det skulle være så kontroversielt.

   “de omkring 100 millioner kvinder, som stemmer liberalt i USA, være en “undtagelse”.”

   Den kræver vist en forklaring. Du påstår ikke at demokraterne eller republikanerne er liberale vel?

   “Den eneste grund til ikke at politianmelde ham er, at han er så svært at tage seriøst, at han falder ind under bagatelgrænsen.”

   Hitler ville næsten være stolt af dig, da du sådan NÆSTEN forfølger anderledes tænkende.

  • Camilla Paaske Hjort

   Lol… så kom ord som “politianmelde” på banen. Hvor er det vildt, hvad der kan ske inde i folk, når kvinder kritiseres offentligt af mænd.

   Men det er Mortens urinstinkter – han vil gerne beskytte kvinder.

 40. Byrckel

  Nå kære damefroskost nyder I jeres spanking?

  høhø…

  • Kimpo

   Hej Slettetante, du fik da mig til at holde op med at debattere på Information.

 41. Byrckel

  Nå kære damefrokost nyder I jeres spanking?

  høhø…

 42. Byrckel

  aproos det med mænds afvejning af det farlige ved bilkørsel synes jeg det er en god og meget rationel tankegang at gå hen og kikke på statistikken for dødsulykker i DK !

 43. Lisbet

  Hahaha, 5’eren er så præcis at jeg næsten får lyst til at gå ned til manden og sige UNDSKYLD – JEG ARBEJDER PÅ DET! Alt det andet gælder selvfølgelig kun alle de andre tåbelige kvindfolk :o) Genialt indspark…

 44. Ragnar

  De sidste 50 års udvikling på de kønspolitske område minder mere og mere om eventyret om “Fiskeren og hans kone!”

  Set mere generelt, så længe der er manginaer som støtter kvinders ligestilling, så er vi i krig. Manginaerne taber, derom ingen tvivl. Spørgsmålet er udelukkende om vi mænd vil kunne leve videre med de nuværende kvinder. Der er i mine øjne ingen tvivl om kvinders fremtidige retsstilling. Derfor kunne man eventuelt lave en byttehandel med et andet passende land, fx. Rusland. for 2 af vore kvinder kunne de levere en ung hvid kvinde til os. Glem alt om FN og lignende institutioner der er ophørt med at fungere til den tid. Økonomien vil også være meget simplere, handel vil hovedsageligt være som byttehandel mellem forskellige emner.
  Ved nærmere eftertanke ville jeg nok hellere foretrække en russisk Glonass satellitnavigationsenhed. Spørgsmålet er kun om de så vil nøjes med to danske kvinder for sådan én.

  • Mikkel

   “Mangina”?!

  • Kimpo

   Mon ikke det ender med at kursen på en standardiseret dansk dåse falder til en flaske vodka? Russerne har ressourcer 🙂

 45. Info

  APROPÅ BILDER

  Apropå bilder – här är tre aktuella, svenska målningar, som anknyter till ämnet:

  http://www.malmgrenpaintings.se/adoration_of_the_delsida.htm
  http://www.malmgrenpaintings.se/1984_delsida.htm
  http://www.malmgrenpaintings.se/venus_delsida.htm

 46. Thomas Bx

  Utrolig godt skrevet og jeg er enig i det meste. Ja, er nærmest forfatteren taknemmelig for det føles som at få oprejsning (ikke rejsning) på et niveau der næsten ikke kan beskrives.

  Jeg har været på kant med adskillige kvinder rimeligt mange gange og er også kommet til den konklusion at de ikke er ret gode til at forvalte magt. Og møder man en kvinde der har magt over en i job, kan det gå grueligt galt (for en mand). Har prøvet det nogle gange.

  Også gruppearbejde på universitet var et mareridt med alle de kvinder, der var vant til at styre både mand og børn derhjemme og opførte sig ligesådan over for os andre.

  Jeg havde levet i 25 sammen med min kæreste – ikke uden vanskeligheder, men ok alligevel. Men så fik vi børn og så kørte alt af sporet på ganske få år – efter min opfattelse pga den ændring der kom i magtbalancen imellem os. Hun havde nu magt over mig ved (mere eller mindre skjult) at true med at tage børn fra mig, når der var ting vi ikke var enige om.
  Jeg kæmpede i 6 år før JEG besluttede at trække mig og opløse hele butikken – ellers var hun stensikkert smuttet midt i en diskusion på et tidspunkt.

  Vi er nu, på mit initiativ, sammen igen, dog med hver sin bopæl og så kan det lige gå..
  Skal vil flytte sammen igen, står HUN med nogle regler og krav, som jeg ikke kan forliges med uden at skulle ændre mig totalt og nærmest leve som kvinde.
  Aldrig i livet.

  Jeg deler et lejet hus med en kvinde og det er nærmest et mareridt at have fælles forbrug med hende og det er tæt på at ruinere mig. Og anfægter man noget, bliver det bare 10 gange værre med direkte fjendskab til følge.
  Det vil simpelthen ikke kunne ske 2 mænd imellem – i hvert fald yderst sjældent, idet vi mødes på et andet niveau ang at rede trådene ud.

  Argumenter fra kvinder er oftere styret af følelser end af rationalitet og forstand.. ups det var en hård generalisering, der heldigvis ikke altid holder vand..

  Der bliver ofte opstillet “umuligheder” i diskussioner med kvinder, synes jeg.. det hænger bare ikke sammen

  Øj.. tror det rækker – kan ellers blive ved i timevis, men det gør mig mavesur..

  Kvinder er samtidig dejlige,, eh.. kan ikke undvære dem – bare ikke nogen af dem der skal bestemme over mig, hvis det kan undgås, for det er ikke til det gode for en, det er jeg overhovedet ikke i tvivl om

  Fortsat god dag til både kvinder og mænd 😉

  Og endnu engang tak til forfatteren af indlægget. Genialt, godt set, modigt og superskarpt formuleret.

  • Maria

   Det lyder som om du passerede mavesur et par sætninger tidligere 😉

 47. Mikkel

  I øvrigt interessant, at en erklæret liberalist laver en så kollektivistisk betragtning.

  Ville en sand liberalist ikke vurdere hver enkelt person (mand eller kvinde) for sig, i stedet for at kaste sig ud i den slags meget brede kategorisering af mennesker…?!

  • En sand liberalist mener, at individet skal kunne leve frit, uanset hvilken gruppering i samfundet det tilhører, men benægter hverken eksistensen af grupper, eller at mennesker kan have fælles træk i de grupper, de befinder sig i, og at det kan give mening at tale om og analysere disse fælles træk.

   Ville du opponere mod det, hvis jeg sagde, at mænd generelt er hurtigere løbere på en 100 meter end kvinder?

   • Mikkel

    “En sand liberalist mener, at individet skal kunne leve frit, uanset hvilken gruppering i samfundet det tilhører, men benægter hverken eksistensen af grupper, eller at mennesker kan have fælles træk i de grupper, de befinder sig i, og at det kan give mening at tale om og analysere disse fælles træk.”

    Korrekt, men du går MEGET videre. Så langt videre, at du i ramme alvor påstår at:
    “Jeg anklager kvinder for at være ude af stand til at bestyre magt med moderation.”.
    O.lign.

    Det er langt, langt ud over “analyse”. Det er brede, unuancerede og (værst af alt) uliberale generaliseringer.

    “Ville du opponere mod det, hvis jeg sagde, at mænd generelt er hurtigere løbere på en 100 meter end kvinder?”

    Hus forbi. Her er vi ude i rene fysiske forskelle.

    Jeg har altid respekteret liberalister for deres ideologiske stringens – uden dog at være enig med dem. How male of me:-)

    Liberalister, der gerne vil være liberalister, og samtidig gerne vil analysere samfundet ud brede generaliseringer over gruppers “medfødte” elller “iboende” adfærd har jeg det derimod yderst vanskeligt med.

   • Kimpo

    “Liberalister, der gerne vil være liberalister, og samtidig gerne vil analysere samfundet ud brede generaliseringer over gruppers “medfødte” elller “iboende” adfærd har jeg det derimod yderst vanskeligt med.”

    Med andre ord: Du ser helst at liberalister ikke deltager i politik. Du er sandelig en tolerant fætter. Selv om liberale kan være anstrengende, laver jeg gerne politik med dem. En LA-DF-regering ville formentlig være det bedste alternativ pt.

 48. Anne Jyderup

  Hvis man fjerner det første bogstav i ordet ‘kvinder’…ja hvad står der så? – og så kan man jo selv gætte sig til resten hvis man gør det samme med ordet ‘mand’

  • Skovgaard

   Tak for den dybdeborende analyse 🙂

 49. Mikkel: Generaliseringer kan ikke være uliberale. Liberalisme er et sæt politiske holdninger, der vægter hensynet til friheden over andre politiske hensyn. Generaliseringer krænker ikke nogens frihed, og de er derfor ikke uliberale. De er blot, hvad de er: Generaliseringer med det formål at sige noget generelt om grupper af mennesker.

  Når du nu ikke selv er liberal, burde du så ikke undlade at forsøge belære en liberal som mig om, hvad liberalisme er? Tror du trods alt ikke, at jeg ved det bedre, end du gør?

  • Morten Hartz Kaplers

   Ole: Hvordan kan du helt seriøst argumentere for at du ved kvantetativt mere om liberalisme blot fordi du er liberalist?

   Med samme argumentationslogik, ku jeg påstå, at grunden til at du er liberalist – og enkelte af os ikke er – er fordi vi ved mere om liberalisme end du.

   Du propaganderer for at liberalisme vægter hensynet til friheden over andre hensyn.
   For det første er det fuldstændigt gratis for dig at påstå det – idet du ALDRIG nogensinde ville kunne bevise at det, idet din idépolitik er for radikal til nogensinde at blive udført realpolitisk. Og derfor aldrig kommer til at blive bevist.

   For det andet er det det rene vås – hvilket jeg vil argumenterer for i det følgende.
   Liberalisme bygger ikke på “frihedstrang” og “hyldest til friheden”.

   Liberalisme bygger på en idé om, at ejendomsretten er en hellig ret der går forud for alle andre rettigheder.
   Retten til sin egen krop, retten til at bestemme over sit eget hus, retten til at forsvare sig selv med våben, retten til at sagsøge andre hvis man føler sin ejendomsret krænket.

   Liberalistisk ideologi ophæver ejendomsretten til en ret mennesket er født med. Det er så at sige noget, som “Gud” har givet os. Ejendomsretten er i Liberalistisk terminologo noget indiskutabelt. En ret som man ikke kan stille spørgsmålstegn ved.

   Og deri ligger hele humlen!

   I dét øjeblik en religion eller en politisk ideologi ophæver noget til indiskutabelt – så er det et udtryk for en slags ur-fascisme.

   Det vil altså sige – at hvis man på idepolitik plan følger det liberalistiske tankeeksperiment helt ud – så ender liberalisme med at være en ikke-pragmatisk totalitarisme, som sætter individets ret til ejendom over samfundets tarv – og ikke menneskets ret til at brødføde sig af den jord der er født på.

   Og det er dét som grundliggende betyder at Liberalisme rent faktisk ikke er indbegrebet af “frihedselskende” og “hyldende frihed”.
   Faktisk tværtimod.

   Liberalisme er en skræmmende kvasi-religiøs ego-fanatistisk fjende af de basale menneskelige frihedsrettigheder.

   • Morten Hartz Kaplers

    STAVEFEJL: “og ikke menneskets ret til at brødføde sig af den jord der er født på.”

    Der skal naturligvis stå:

    “og menneskets ret til at brødføde sig af den jord der er født på.”

   • Kimpo

    +1 til Morten HK. Liberalisme stinker ligesom socialisme af religion. Såkaldt liberale ateister er noget af det mest fanatiske.

   • Ragnar

    Morten H K skriver;
    “Liberalisme bygger på en idé om, at ejendomsretten er en hellig ret der går forud for alle andre rettigheder.
    Retten til sin egen krop, retten til at bestemme over sit eget hus, retten til at forsvare sig selv med våben, retten til at sagsøge andre hvis man føler sin ejendomsret krænket.
    Liberalistisk ideologi ophæver ejendomsretten til en ret mennesket er født med. Det er så at sige noget, som “Gud” har givet os. Ejendomsretten er i Liberalistisk terminologo noget indiskutabelt. En ret som man ikke kan stille spørgsmålstegn ved.
    Og deri ligger hele humlen!”

    MHK har ret, men tager fejl af det guddommelige!
    At ejendomsretten er hellig og ukrænkelig har intet med Gud at gøre.
    Det er en ret vi mænd selv tager os!
    Den er hele grundlaget for civilisationers eksistens!
    Uden den intet samarbejde og dermed intet samfund og ingen videnskab eller filosofi.
    Alt ville være som i en naturtilstand hvor magt er ret!

    Når mænd beslutter at respektere hinandens ejendomsret. Kan mænds samarbejde begynde. Vi kan gøre ting i fællesskab og dele frugten af vor indsats i henhold til regler vi selv laver. Vi kan ikke mindst beholde hvad der er vort fordi hele ‘Banden’ accepterer ejendomsretten.

    Netop negrebet ejendomsret har næppe eksisteret før dannelsen af de tidligste civilisationer. Vore allerførste skriftlige kilder har inddirekte henvisninger til den også selvom systemet ikke er demokratisk i vor forstand, men baseret på et herskende hieraki.

    Ejendomsretten har været ‘hellig og ukrænkelig’ i de ældste germanske lovtekster samt grundlaget for at man kun valgte konger i tilfælde af krig.

    Derfor skal vi se på ejendomsrettens ukrænkelighed som selve grundlaget for vor nation. Det er naturligtvis sådan at såfremt man står udenfor gruppen – nationen Danmark – så har man ingen rettigheder. Jvnf. ‘Mandalay’ – “hvor de ti bud ikke gælder!”

    Naturen udenfor vor gruppes organisation har ingen lov og ret – set fra vort synspunkt – dem der ikke er med har helleringen rettigheder. Kvinder er ikke ‘med’ da de er en del af en mand, derfor har de umiddelbart ingen rettigheder i forhold til gruppen.

    Nu er dette et teoretisk grundlag og alle nationer, som i virkeligheden følger samme model, har så lavet yderligere love og regler som giver visse begrænsede rettigheder til alle indenfor nationen.

    Hele den vestlige verden – WASP’s – har haft ualmindelig stor success med deres styreform indtil vi begyndte at udvande ejendomsbegrebet og indføre en kunstig ligestilling.

    De eneste der kan have glæde af dette på sigt er dem som tror at de vil være de styrende i fremtidens samfund.

    Det er min overbevisning at de har gjort regning uden vært!

    Hele tanken om at vi – gennem kommunikation og accept af alles ret til alt – kan skabe en utopisk verden med plads til alle falder til jorden fordi Darwin* ikke bryder sig om det. Naturtilstanden uden lov og ret hesker stadig og tanken om at vi mennesker kan slutte kreds om hele verden og forsvare vort samfundssyn er i direkte strid med Newtons mekanik **). Af samme grund er enhver form for verdensherredømme dømt til at mislykkes og vi ender derfor i mere og mere komplekse systemer som igen er dømt til at bryde sammen.

    Det eneste som virkeligt kan sætte sig op imod dette er den sluttede kreds i mandsforbundet med respekten for ejendomsretten som både bindende og drivende kraft.

    Dét er sgu da helligt om noget er – det er dét som hæver os bort fra dyreriget!

    Vi kan altså roligt pensionere humanisterne. De har nu bragt os et system der kollapser og derved fejlet den ultimative lakmusprøve.

    Derfor til alle humanisterne; “Gå hjem, mens vi rydder op – I kan alligevel ikke lide at se på det og der er ikke brug for jer. Når civilisationer skal videreføres kræver det børn som kan opdrages af de mænd som understøtter civilisationen. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så har I taget grundigt fejl i jeres forestilling om rettigheder!”

    *) fnis – en metafor for naturen/Gud
    **) kæmpefnis – de naturlove som styrer både gassers og mekaniske objekters bevægelse vil arbejde imod det.

   • Morten Hartz Kaplers

    Jeg ved at jeg ikke burde være rystet over at et menneske i det 21. århundrede kan have overbevisninger og holdninger som Ragnar – men det er jeg.

  • Christina

   Ole skrev: “Når du nu ikke selv er liberal, burde du så ikke undlade at forsøge belære en liberal som mig om, hvad liberalisme er? Tror du trods alt ikke, at jeg ved det bedre, end du gør?”

   Men Ole, ud fra den præmis så er dit eget blog-indlæg jo ikke gyldigt. Man kunne jo nemt skrive også: Når du nu ikke selv er kvinde, burde du så ikke undlade at forsøge at belære kvinder som mig om, hvad kvinder er? Tror du trolds alt ikke, at jeg ved det bedre, end du gør?”

   Nu er jeg ikke journalist eller politiker, men jeg vil da vove at påstå, at der vil være nogle rimelig dygtige forskere, der kan fortælle dig en masse om liberalisme, som du ikke ved i forvejen – også selvom de måske ikke selv er liberalister. Det er en fejlantagelse at tro, at man ved mere om en gruppe end andre, blot fordi man selv tilhører den. Jeg håber, at du har sat dig rigtig godt ind i dit partis politik (og den gradbøjning det har af klassisk liberalisme), og så tror jeg måske bare udgangspunktet for en debat omkring kønsroller kunne være opnået langt bedre, hvis indlægget ikke havde udgangspunkt i at påpege en masse generaliserende karaktertræk, men måske i stedet omhandlede dine observationer for, hvilke karaktertræk i vores samfund og kultur, der gør, at vi positionerer os som vi gør. Det havde nok medført en mere konstruktiv og dyb debat, og ikke al den mudderkastning…

 50. Anne S.

  Sikke en interessant debat! Især punkt 3, 4 og 5 sidder lige i skabet. Men jeg er lidt skuffet, OBO, over det sidste punkt. Her hopper kæden af, fordi du bliver for overmodig.

  Kvinders biologi = føde børn
  Mænds biologi = muskelkraft

  Ifølge dig erkender mænd, at kvinder ud over at føde børn er gode til = at tale i telefon i meget lang tid, pakke til ferierejser og skabe hygge i hjemmet.

  Her burde du for at fremstille mænd som “bedre” have valgt nogle punkter, som var lidt mere positive – eller i hvert fald mere storsindede. Kunne du slet ikke komme i tanke om noget, som kvinder er bedre til end mænd, som altså ikke er begrænset til latterligheder for at bevise din pointe?

  Ingen kvinder vil nogensinde afvise, at mænd generelt er bedre end dem til at 1) se fodbold, 2) drikke øl, 3) køre for stærkt. Dette er alle sammen punkter, som ikke beror på muskelkraft – og efter min mening kan du altså ikke snakke om en nål i en høstak, hvis man skal starte ud på det samme lave niveau, som du lægger for dagen i lige netop dette punkt.

  • Thomas Bx

   Lavt niveau, siger du ?

   Se fodbold, køre FOR stærkt, drikke øl…

   Kom dog ind i kampen med noget der rykker, søster… det der er pinligt lavt niveau.. og fremstiller mænd som de rene tumper, sån ca.

   Hvad med rumraketter, styre en flok høns, spille / lave musik, køre racerløb (yes – 0 kvinder kan følge med – heller ikke fysisk betinget), skabe en virksomhed fra bunden, tænde et bål osv osv..

   Hvad er kvinder så gode / bedst til ? hmm… eh, øh.. der popper ikke lige noget op, men det må være at se efter børn, gøre rent, vaske op (derfor opfandt en mand vaskemaskinen), være intrigante, umulige at diskutere med osv osv..

   Stadig kan vi ikke undvære jer og det er på en måde træls, for det kan også bruges imod en mand..

   Skriver igen, hvis der popper mere op – måske nogle kvinder kan komme med noget ?

  • Anne S.

   Ja Thomas – det er et lavt niveau, akkurat lige så lavt, som det OBO lægger for dagen mht. de punkter, han nævner, som kvinder generelt er gode til i forhold til manden.

   Med min kommentar ville jeg blot understrege dette.

   Dine generaliseringer holder derimod ikke. Hvor mange af os kender en mand, der er god til at bygge rumraketter? – Er du god til det? Så her kan man vel næppe tale om noget, som den almene mand generelt er bedre til end den almene kvinde, da der her er tale om et fåtal. Til gengæld findes der masser af både kvinder og mænd, som dyrker deres sportsgren/fritidsinteresse med stor succes, og der findes ligeledes både mænd og kvinder, som er formidable musikere/kunstnere. Man kan altså på ingen måde generalisere, at mænd generelt er bedre end kvinder på de punkter, du fremfører.

   • Thomas Bx

    Anna S:

    Okay – fair nok – jeg kan se din pointe nu – og det lød også mærkeligt med noget så primitivt, når resten af det du skriver lyder ok..

    Men du kommer ikke rigtigt med noget alligevel…

    Hvad med selv at komme med forslag til hvad kvinder er bedre til end mænd? og omvendt…

    Hvis jeg skal være lidt seriøs, mener jeg stadig at kan hævde at mænd er bedre til at være skabende – i de fleste tilfælde..

    Det gælder især musik… har aldrig nogensinde set eller hørt en kvinde der kan finde ud af at spille leadguitar, f eks.
    Og musik skabes stadig mest af mænd, uanset der er kvinde i forgrunden, som f eks Lady Gaga. Ja, selv Madonna (verdens sejeste musik-kvinde) har da folk (læs: mænd) til at skrive sine hits for sig..
    Tag den..

    Hvad er der ellers .. rumraketter .. er jeg meget god til.. arj, men det var blot for at nævne én (lille) ting.. Lave bil, cykler, fikse en skorsten, slå en prut uden at være flov.. argh,,, lavt niveau igen….

    Generaliseringer er nødvendige her, men næsten intet holder så vand, idet der altid er undtagelser, der modbeviser dette – altså lige med undtagelse af musik, biler, virksomhedsopbygning, racerløb.. og skak, vil jeg tro…

    Skal vi ikke bare sige at mænd er bedre til at fintænke og kigge langt ud i horisonten (arj, det holder heller ikke) – og kvinder er bedre til at pille navle og hytte deres eget skind (og interesser, hvis de eller har nogen) he he

    Nu snakker vi vist Danmark, generelt, men hvis man kigger ud i verden, kan man meget få øje på kvindeundertrykkelse og at mænd hersker som diktatorer – også i hjemmet. Ja, enkelte (meget store) trosretninger dyrker dette i høj grad, hvilket jeg mener er forkert.

    At så mange mænd har magt ude i verden – i de primitive samfund som oftest, er ikke flatterende for manden generelt – ud over at det er sejt at have bukserne på, men når det sker via fysisk undertrykkelse, holder det ikke…

    Synes generelt godt om kvinder, men støder ofte ind i dem, og så kan det tage år om at gå over, hvis det nogensinde sker..

    Kvinder er eksperter i at fastholde en negativ stemning – det lyder ikke positivt og er det heller ikke…

    Det synes jeg er det værste ved kvinder.. underforstået at det er svært at diskutere med dem – som om de ikke VIL nå til enighed, som mænd har større tendens til..

    Synes også generelt at mænd er mere vidende, end kvinder.. i hvert fald det jeg har oplevet… yderst sjældent at jeg tænker om en mand at “hold kæft, hvor er han hjernedød”… det samme kan jeg ikke sige om kvinder, desværre..

    Om en mand kan man i værste fald tænke “idiot, røvhul” osv – om en kvinde er det mere “tåbe, umulig, dum sæk” osv…

    Men uhh .. ikke et oplæg til skænderi, tak… husk der er altid undtagelser..

    Jo heller ikke alle sorte der har en kæ.. hov, DER hoppede kæden vist af.. hej hej – og nej, jeg er ikke homo – elsker kvinder, for de er skønne og dejlige – også indeni, langt det meste af tiden.. 😉

   • Anne S.

    Thomas.

    Godt du fangede min pointe.

    Efter min mening findes der både gode og dårlige generaliseringer. De dårlige generaliseringer er fx dem på et lavt, subjektivt niveau, jeg selv kom med som provokation til OBOs dårlige generaliseringer.

    Så er der de “gode” generaliseringer, som har en vis dybde og objektivitet i og med at de bunder fx forskning på området. Eksempelvis har kvinder en langt bedre finmotorik end mænd. Derfor er de også langt bedre udstyret til at bestride job, hvor man enten skal samle dimsedutter eller lave anden form for detaljeret, finmotorisk håndarbejde.

    Du skriver: “Men du kommer ikke rigtigt med noget alligevel…”

    Nu var formålet med mit indlæg jo egentlig ikke at komme med eksempler/genraliseringer på, hvad henholdsvis kvinder og mænd er gode/dårlige til, men jeg fornemmer, du gerne vil have min personlige holdning, så det skal du nok få, men jeg ville dog helst forholde mig objektivt – ellers kan det (som så ofte set før) ende i mudderkastning.

    Du kan få en af mine generaliseringer (jeg har flere i ærmet, hvis det skulle være). Jeg personligt mener, at kvinder er bedre til at tænke langsigtet end mænd, mens mænd er bedre til at tænke kortsigtet end kvinder.

    Et eksempel: Manden skal planlægge en spontan weekendtur i sommerhus HELT SELV et øde sted som en overraskelse til hans kvinde. Han farer ud for at klargøre bilen, får bestilt sommerhus, planlagt rute, brænder yndlingsmusikken til køreturen ud på nogle cd’er, pakket noget rødvin ned og husker også lige at tage nogle film med. Derefter pakker han en køletaske med et par store røde bøffer fra fryseren, en lille taske med undertøj og strømper til ham og hende, og så kalder han på sin kvinde, og de kører af sted. Turen derop forløber uden problemer!

    Da de så kommer frem til sommerhuset, går manden ud på tønden – men opdager, at han har glemt at tage toiletpapir med. Nå pyt, mindre detalje. Vinen bliver åbnet (ved at trykke proppen ned eftersom proptrækkeren heller ikke var i bagagen) og drukket. Derefter går han ud til grillen, men opdager, at han har glemt at tage kul og tændstikker med. Ingen af dem kan køre pga. vinen. Da der skal vaskes op efter pandestegte bøffer (uden olie eller salt/peber eller tilbehør), spørger konen, hvor han har lagt opvaskemidlet og viskestykkerne… det har han også glemt. Da de skal i bad står de drivvåde uden shampoo eller håndklæder. Da de skal i seng, står de og kigger på dyner og puder uden betræk, det har han heller ikke husket.

    Intet af dette er “livstruende” eller på nogen måde alvorligt, og det kan sagtens være en hyggelig weekend alligevel – det kommer an på, hvor tålmodig kvinden er. Eftersom sommerhuset ligger et øde sted, så kunne manden godt have brugt lidt langsigtet assistance fra sin kvinde, akkurat ligesom hun kunne have brugt hans, til at få styr på rutebeskrivelser, klargøring af bilen til den lange køretur mv., i stedet for blot at koncentrere sig om langsigtede ting som sengelinned, håndklæder, opvaskemiddel eller toiletpapir, hvis det var hende, der stod for planlægningen.

    Pointen er: Manden ide og tanken bag var god på kort sigt og ville have glædet enhver kvinde. Men havde det været mig, der var kvinden, var jeg blevet stiktosset, og det blev jeg også, da dette skete for mig tilbage i 2006!

   • Kimpo

    Anne S:

    Det har intet med fremsynethed at gøre, men med kvinders sans for detaljen. Selvfølgelig har kønnene hver deres stærke sider, men det her skal jo også gerne være lidt sjovt, ik?

 51. Thomas Bx

  Generaliseringer er noget værre noget, men man kommer nærmest ikke uden om det i denne dirskussion…

  Hvorfor bliver halvdelen af alle der gifter sig skilt igen ?

  Hmm… kønsrollerne er ændret… mange kvinder vil også gerne lege mænd, samtidig med de er kvinder…

  Manden gider ikke lege kvinde, selv om det bliver krævet af ham…

  Et gl. ordsprog siger at “der er noget galt i hønsegården, hvis hønsene galer højere end hanen”… tja,, der er noget om det..

  Kamp for overlevelse handler for en mand ofte om kamp med en kvinde…

  Og samfundet giver kvinder bedre odds for at få manden NED med nakken..

 52. Thomas Bx

  Hvorfor er kvinder med magt ofte nogle “bitches” ? eks Lene E, Pia K, Lotte Heise, Anne Linnet, Lis Sørensen, min nabo, min kæreste (når hun er værst), Birthe Rønn Hornbæk, Karen Thisted, Margrethe Auken, Karen Jespersen og mange mange andre…

  Ikke nær samme antal mænd med magt, som efter min mening kan kategoriseres som “røvhuller, idioter”… så skal vi helt til Afrika og have fat i Idi Amin ell lign.

  Er det ganske umuligt for kvinder at være søde og behagelige, empatiske, samtidig med de har magt ? En undtagelse her er måske Hanne Bech Hansen, men hun minder sgu også mere om en mand..

  Synes jeg har oplevet en langt højere grad af oprigtig empati hos mænd, end hos kvinder..

  Kvinder kan føle empati ovf de aller, allernærmeste, men derudover er det småt med det..
  Kvinder er de mest fordømmende, unuancerede, uforbeholdne kritisk anlagte af de to køn, er jeg overbevist om.. og hvad kommer det af ? misundelse måske ?

  Tja, enten forguder de manden, eller også ser de ned på ham… næsten ikke noget der imellem… som børn, på en måde – sort, hvidt.. hov, var det fordømmende ?

  Måske nok, men børn er jo i tæt kontakt med deres natur (som kvinder også siges at være i ft mænd) – på den måde at de er umiddelbare og forholder sig til ting, der er meget tæt på deres egen hverdag – akkurat som kvinder gør..

  Om det er positivt eller negativt kan gradbøjes og næsten ikke fastslås, men ret meget magt bør nok ikke tildeles denne kategori af mennesker.. hvis det kan undgås… hvordan undgår man det ?
  Ved at holde kvinder nede…. he he men det er svært med alt det ligestillingsbavl osv..

  Hvorfor denne særlige ting om påtvunget ligestilling ? kan de ikke selv rage det til sig ad naturlig vej ?

  Svarer det ikke lidt til at mongoler SKAL kunne få børn med hinanden ? da lige så meget ret til at skabe liv, som os andre eller hvad.. en hund må da formere sig..

  Der er ikke ligestilling for mænd, når det gælder retten til at have sine egne børn, f eks.
  Konen kan da bare flytte til Sverige med dem, hvis hun vil – ene og alene for at ødelægge manden.. og hun får lov af samfundet… bliver betalt for det..

  Måske er det der patriarkalske slet ikke så dumt alligevel… så havde mit liv da været en hel del mindre besværligt…

  Til alle kvinder: Det hele er løgn / en smule ironi i ovenstående.. i er så sjove at drille.. og så elsker mænd jer endnu højere.. nam nam

 53. Tak Ole Birk Olsen for din provokation, som du får baseret på to indbyrdes uforenelige præmisser pga. din biologisme:

  Du mener at kvinder er kodet til at tage sig af de nære ting. Omvendt er mænd kodet for at tage sig af fjernere (større og moralsk set bedre) ting. Derfor er mænd civilisationsbærere.

  Det er en ret underlig slutning, at samfundet skulle følge et y-kromosom, for du mener vel ikke at hanløver er dyrenes konger? Eller at en myretue fungerer pga. hannernes naturlige overlegenhed? Eller at hvis kønsfordelingen blev markant anderledes, at der så vil opstå bedre samfund? (Vi kunne vende blikket mod Kina og spændt afvente resultaterne af favoriseringen af drenge, i mellemtiden kunne man se på klostre, guldgraverbyer, skibe og andre énkønnede mini-samfund og se om der hersker fredelige, lykkelige, liberale og mere civiliserede tilstande der).

  Som historiker er jeg ikke imponeret af den form for tankegang, der tydeligvis ikke kender sin historie.

  Som feminist er jeg træt af biologistiske fejlslutninger, der ønsker at sætte rammer op for hvad mænd og kvinder er, kan og (endnu værre) BØR gøre, men nå nej, jeg er jo som kvinde blottet for overblik eller moral…

 54. Frederikke Lindahl

  Jeg er splittet. Splittet mellem dyb – åh så dyb – forargelse og smågnækkende rationalitet. Jeg var både stødt på manchetten og samtidig totalt overbevist om, at Ole Birk Olsens ihvertfald ikke talte om mig – kun til mig (grundet mine kønskromosomer).
  Jeg kan kun give hr. Birk Olesen ret i punkterne omkring ligestilling. Hele diskursen omkring positiv særbehandling af kvinder i forhold til bestyrrelsesposter er moralsk helt ude i hampen, og jeg undrer mig over, hvorfor ingen mænd – eller kvinder for den sags skyld – fortæller det som det er: positiv særbehandling af de ene køn er en direkte diskrimination af det andet køn. Så er det sagt! Hvorfor skal mine mandlige medmennesker diskrimineres pga deres køn. Kvinderne burde vide bedre end at prøve at bruge de selv samme lænker som før i tiden blev brugt til at binde dem. “Jamen, mænd har jo gjort det imod kvinder igennem mange tusind år!!!!” – er et argument man ofte møder, men jeg spørger, hvorfor mænd, der lever i dag, skal gøres ansvarlige for andre mænds handlinger. Mænd der måske har været 6 six feet under i flere hundrede år. DET er ikke RETFÆRDIGHED – DET er HÆVN!
  Jeg stejler da selv, hvis jeg skal sættes i bås – deraf min “Ole Birk Olesen taler ikke om mig” reaktion – med humor- og intelligensforladte kvinder som jeg intet har tilfælles med andet end mit køn. Især når argumentet “hvorfor tog kvinder ikke aktiv del i samfundet før i tiden, men var tilfredse med at sidde og brodere, hvis de er lige så intelligente som mænd” bringes op. Mit svar er følgende: det ved jeg virkelig ikke, men det gør de nu!

  Jeg vil forresten lige minde om, at civilisationer i lige så høj grad er et produkt af noget emotionelt som rationelt. Mennesket er i lige så grad et produkt af noget emotionelt som rationelt! Deraf vores fantastiske evne til kommunikation. En enlig stenaldermand – selvom han var nok så stærk – må have haft meget svært ved at nedlægge en marmut alene. Det at allierere sig med andre – store og stærke – mænd har været en nødvendighed, men for, at dette kunne gøres har kommunikation været en nødvendighed og en følelse af tillid til ens skindbeklædte medhanner har også været nødvendig, for selvom et menneske ved rationel tænkning kan lave små redskaber, så er et menneskeligt redskab en del mere besværligt at forme. Rationeltænkning kan umuligt have været det eneste, der har været behov for.

  Forresten er det at have en overordnet følelse af retfærdighed ikke rationel. Loven er ingen lovmæssighed. Det demokratiske- og domstolsbaseredesamfund er derfor heller ingen lovmæssighed. En samfundsstruktur som Ole Birk Olesen mener at mænd har skabt, men som jeg desværre må fortælle ham, ikke er bygget på rationalitet. Argumentet holder ikke vand og spaltes dråbe for dråbe – molekyle for molekyle. Undskyld hr. Birk Olesen, men det betyder vidst også, at mænd ikke er styret af rationalitet helt lige så meget som du troede… Liberalismen og alle andre politiske ideologier for den sags skyld er heller ikke lige så rationelle som du troede…
  Men kan det tænkes, at nogle kvinder heller ikke styret af følelser i det omfang som du anklager dem for at være. Du tager selvfølgelig forbehold og skriver i lettere humoristiske vendinger, at denne anklage kun er baseret på dine egne erfaringer.

  Rigtig rigtig mange af dine argumenter er rent patosorienterede. Er det fordi denne skrivelse hovedsageligt er henvendt tilkvinder og du derfor ikke føler dig forpligtet til at benytte dig af logos, eller er det fordi du selv føler meget stærkt for dine anklager og simpelthen ikke formår andet?

  • Kimpo

   Mandestyrede samfund er rationelt indrettet – ikke af rationelle mænd, men af Gud som sørgede for at give manden evnen til at banke kvinder på plads, så civilationer kunne opbygges og forsvares. Ellers var menneskeheden gået under.

 55. Martin Olsen

  Er dette en generalisering. Er det en provokation??

  Jeg anklager kvinder for.

  Ved brug af magt og løgne, manipulation og falske anklager – støttet af offentlige institutioner og i et omfang organiseret – at bruge børn som middel til, at undertrykke manden som køn.

  Jeg anklager kvinder for, at fratage samfundets børn mulighed af, at danne en sund identitet.

  Jeg anklager kvinder for, at ville undergrave vores samfund og ødelægge vores kultur.

  • Ragnar

   Martin Olsen. Egentlig skal vi vel ikke anklage kvinder, men derimod de mangina’er som gør det muligt for dem.
   Borset fra det er den bedste strategi imod disse mangina’er at skræmme kvinder. Derved falder dele at den støtte de skal bruge til at gennemføre deres utopiske ideér.

   • Camilla Paaske Hjort

    Ragnar, jeg mener at have set andetsteds, at du ikke begiver dig af med at diskutere med kvinder, men du kan vel svare på et enkelt spørgsmål: Hvad er mangina’er?

 56. Jesper R

  Jeg tilslutter mig fuldt ud spørgsmålet sidst i Frederikkes kommentar!

  Min umiddelbare tanke efter at have læst denne tekst er, at det er fuldstændig spild af et hvilket som helst nogenlunde velreflekteret menneskes tid, at gå ind i en debat omkring disse lidet flatterende påstande om kvinder, når kronikøren selv lægger ud med at sige om de standpunkter han ønsker at udlægge, at:

  ”De færreste af dem har jeg videnskabeligt belæg for, de er blot rodfæstede overbevisninger i mit sind”.

  Hvorefter han går videre til at anklage kvinder for at være følelsesladede og snævertsynede i deres tilgang til verden, i modsætning til mænd, der evner at gå rationelt tænkende til værks.

  Holdninger der er “formet af 37,5 års jordeliv sammen med kvinder og sammen med andre mænd, der lever sammen med kvinder, og har fortalt mig om det” er åbenbart det, der gælder som at være i tilstrækkelig kontakt med sin forstand, samt besidde kritisk sans?

  Fint nok, for så vidt det blot var ment som en parodi på mænds fordomme, men kronikøren forsvarer det jo med næb og klør, som var det selveste sandheden han egenhændigt ud fra løse betragtninger og iagttagelser var kommet frem til. Så kan man tale om følelsesladet og ureflekteret tankevirksomhed. Så når OBO påstår at disse udtalelser skal ses som det ramme alvor (naturligvis med et enkelt afvæbnende glimt i øjet), og det samtidig vælder frem med mænd og kvinder der klapper i deres hænder over disse udtalelser, er det ikke længere uskyldigt, og jeg føler mig forpligtet til at kommenterer på disse udtalelser, som jeg i bund og grund ikke troede –eller håbede- ville få nogen opmærksomhed, andet end en trækning i mundvigen.

  For det første er det morsomt at bemærke alle de mennesker der kommer på banen og roser for nytænkningen i indlægget:

  ”Genialt, godt set, modigt og superskarpt formuleret”

  “Det er så præcist. Jeg gad godt se en videnskabeligt korrekt udført test af om mænd oftere handler rationelt end kvinder.” (Ja, det gad jeg også godt!)

  “Denne tekst er genial!“

  OBO siger intet andet end hvad der blev sagt tilbage i starten af 1900-tallet da man diskuterede muligheden af stemmeret for kvinder. Dengang henviste man også raskt væk til deres iboende medfødte natur, uden at have andet end “sandsynliggørende” argumenter, som fx at kvinders fysik (læs: evnen til at føde børn), ville svækkes ved for megen læsning og tankevirksomhed, samt at det ville ødelægge det gode forhold mellem ægtefællerne, hvis kvinderne pludselig skulle begynde at have selvstændige holdninger (hvilket det tydeligvis også har gjort, ifølge flere indlæg i debatten!).

  Især den så ivrige Thomas Bx er enormt underholdende. Samtidig med at han anklager kvinder for oftere at være ”styret af følelser end af rationalitet og forstand..”, er det svært ikke at mistænke ham selv for at være fuldstændig i sine følelsers vold, og i bund og grund have et personligt problem med kvinder, fordi han tydeligvis har haft en ubehagelig oplevelse med slagsen:

  ”Hun havde nu magt over mig ved (mere eller mindre skjult) at true med at tage børn fra mig, når der var ting vi ikke var enige om.”

  Herfra er der ikke langt til påstanden om at:

  ”Kvinder er de mest fordømmende, unuancerede, uforbeholdne kritisk anlagte af de to køn, er jeg overbevist om”

  Fantastisk at man i én og samme sætning anklager kvinder for at være fordømmende og unuancerede, samtidig med, at ens eget argument er ”er jeg overbevist om” –igennem personlige oplevelser med en kvinde der tydeligvis tager beskidte kneb i brug (selvfølgelig skal vi ikke glemme den usamarbejdsvillige sambo samt mareridtet med de medstuderende). Det lyder som en bitter mand, der har svært ved at tage ansvaret for, at han ikke kan få sit liv til at fungere, og dermed har brug for at kanalisere skylden over på andre –kvinder. Hvilket også ses i forsøget på at nasse på andre mænds succes:

  ”Det gælder især musik… har aldrig nogensinde set eller hørt en kvinde der kan finde ud af at spille leadguitar, f eks. Og musik skabes stadig mest af mænd, uanset der er kvinde i forgrunden, som f eks Lady Gaga. Ja, selv Madonna (verdens sejeste musik-kvinde) har da folk (læs: mænd) til at skrive sine hits for sig..”.

  Jeg bemærker ofte, at de mænd, der har behov for at tage kønsjakken på, og påpege hvor dygtige mænd er til det ene og det andet, er mænd der ikke selv formår at skabe og udrette noget som helst. Jeg skulle da hurtigt finde kvinder der er bedre til at komponere musik og spille guitar end Thomas Bx. Man har intet vundet som menneske ved at læne sig op af andre mænds succes!

  I langt størstedelen af debatten nedvurderes den socialkonstruktivistiske tilgang fuldstændigt –socialkonstruktivisme opfattes nærmest som et fjollet modeord. Denne dogmatiske tro på, at alt hvad vi bemærker af egenskaber ved mennesket, kan føres tilbage til en oprindelig, medfødt natur, er mindst ligeså snæversynet, som tidligere tiders dogmatiske tro på bibelen. OBO mener selv, at han ud fra betragtninger af, hvordan kvindekønnet opfører sig, kan konstatere, at det er sådan de fra naturens hånd er –og at de må forsøge at omgås denne natur, for at kunne blive anstændige mennesker. Men OBO ser ikke, at tankerækken foregår i omvendt rækkefølge: han har på forhånd en idé om, hvad kvindens natur består af, og dernæst kan alt forklares med henvisning til denne. En indstilling, der tages godt imod ned igennem debatten. F.eks. kan vi se, hvordan de samme karaktertræk dømmes fuldstændig forskelligt, alt efter om de tilhører en kvinde eller en mand:

  -Hvis kvinder følger loven er de autoritetstro, hvis mænd følger loven er de moralske væsener.

  -Hvis kvinder ikke følger loven er det fordi de er egoistiske og ikke kan se udover deres egen næsetip, hvis mænd ikke følger loven er det fordi de er handlekraftige, og i stand til at tage selvstændige beslutninger.

  -Hvis kvinder står på deres ret er de styret af deres følelser, hvis mænd står på deres ret er de principfaste.

  Jeg får helt lyst til at skrive en afhandling, men jeg sætter min lid til, at de fleste af de mænd/kvinder der beundrende tilslutter sig OBO’s indlæg som værende modigt, genialt, nytænkende osv., ikke hører til den gruppe mennesker, der er bekendt med at forholde sig kritisk og analyserende til deres omverden, men har det fint med at konkludere ud fra deres nærmeste bekendtskabskreds og de tilfældigt forefaldende undersøgelser man får smidt i hovedet. Det må det siges at virke til, ud fra den fuldstændigt ukritiske og meget følelsesladede måde som argumenterne fremføres på. Men Thomas Bx havde jo godt nok gået på universitet, hvor man i de fleste tilfælde burde lære noget om både metode og kildekritik? Men selvfølgelig, han fik jo ikke et ben til jorden på grund af de egoistiske, følelsesladede kvinder der uretmæssigt hånede ham for hans rationelle, kritiske og tænksomme indvendinger.

  P.S. Til hylekoret: hvis dette virkelig er jeres holdning til kvinder, skulle i tage og undersøge om i ikke kan være så heldige at finde en lille homoseksuel tilbøjelighed eller to gemt inde i jeres “natur”, for det ville da gøre jeres liv meget lettere. Medmindre I har det fint med at være i et forhold til et menneske der hverken besidder ære, moral eller evner inden for andre felter end lange telefonsamtaler og tøjvask.

  P.P.S. Som det ses, kommer jeg rask væk med følelsesmæssige udtalelser, men det skal ses som personangreb, og ikke som generaliseringer af et køn. Ganske uvidenskabeligt, men morsomt for skribenten (mig). Jeg håber ikke det er for meget forlangt at skelne disse ironiserende personangreb fra mine egentlige argumenter:-)

  • Hej Jesper R,

   Jeg vil gerne lige have en ting på det rene, inden jeg evt. begiver mig ud i et langt svar til dig: Da Anne Sophia Hermansen skrev denne tekst – http://www.berlingske.dk/debat/essay-manden-i-30erne-lost-case – som i en periode satte ret meget dagsorden i mainstream-pressen, da kritiserede du også hende for at skrive på en alt for selvoplevet og anekdotisk baggrund, ikke? For du bekymrer dig naturligvis lige så meget om ikke-videnskabelig kritik af mandekønnet, som når det handler om kvinder, ikke?

   Jeg kritiserede i øvrigt ikke Anne Sophia Hermansen. Jeg syntes tværtimod, at hun kom med en forfriskende kritik af en generation af mænd.

   • Jesper R

    Ha ha, ganske underholdende artikel! Jeg læste den ikke da den var fremme, men i så fald ville jeg ganske rigtigt ikke have kritiseret Hermansen for at skrive på en alt for selvoplevet og anekdotisk baggrund. Og grunden er ganske enkel: det bliver først farligt, når man ud fra disse anekdotiske beskrivelser mener at udsige Sandheden. Det gør Hermansen ikke. Hun henviser til omstændigheder, ikke til grundlæggende træk i mandens natur. Hvis hun derimod var kommet med udtalelser om at ”manden er af natur skabt til enten at agere som en puddel eller en bavian” eller den mere modererede udgave, der ikke vil følge mændene hele livet: ”Manden vil, ifølge hans natur, nå en fase i 30’erne, hvor han må henslæbe dagligdagen som enten puddel eller bavian og dermed være afskåret fra kvindeligt selskab”, da ville vi nærme os muligheden af at bruge hendes artikel som sammenligningsgrundlag med din måde at håndtere egne oplevelser på. Men det er ikke tilfældet. Hele problemet i din artikel kan egentlig sammenfattes i følgende udtalelse fra din side: ”Hvorfor er kvinder generelt sådan? Jeg tror, det er medfødt – en del af deres biologi – for ellers ville disse karaktertræk ikke være så udbredte hos kvinder, som de er.”

    Forskellen på dig og Hermansen er, at du mener at kunne udsige sandheder ud fra en selvoplevet og anekdotisk baggrund, hvorimod Hermansen forbliver på det selvoplevede og anekdotiske plan.

   • Kimpo

    Sikken en formalitisk udflugt, “Jesper R”. Blot fordi ASH ikke eksplicit hævdede at have fundet de vises sten, betyder det ikke at hun ikke mente det generelt. Naturligvis er sådanne klumme generelle betragtninger, om de så er iklædt eksemplets form.

    Din oprindelige kommentar var i øvrigt også fup og svindel. Du argumenterer ved at tage nogle generelle betragtninger og gøre dem til kategoriske udsagn. Eksempel:

    “Denne dogmatiske tro på, at alt hvad vi bemærker af egenskaber ved mennesket, kan føres tilbage til en oprindelig, medfødt natur, er mindst ligeså snæversynet, som tidligere tiders dogmatiske tro på bibelen. ”

    Hverken OBO eller ret mange andre tror vel at ALLE egenskaber er medfødte. Du fifler altså med debatten.

    Ikke at det har noget med sagen at gøre, men jeg tror ikke du hedder Jesper. Jeg tror du er en kvinde

  • Thomas Bx

   Hej Jesper R

   Du er godt nok efter mig – fair nok
   Men du digter en anelse for meget, ind imellem, når du påstår ting ud af den blå luft og derefter konkluderer lystigt videre på det.

   F. eks vil jeg godt vædde med at du ikke finder ret mange kvinder, der er bedre til at lave musik end jeg, og slet ingen der er bedre til at spille guitar..
   Har spillet i ca 35 år – pt i 2 bands.

   Og jeg er som sagt aldrig stødt på en kvinde, der kan finde ud af at spille leadguitar. Jeg lytter gerne, hvis du har et link – der skal vel nok være én (ud af 3-4 mia), men så kom med hende.. – vil se / høre det, før jeg tror det.
   Men du sagde også “flere”, så du har et problem..
   Jeg kan bevise min kunnen via et link til Youtube, hvor jeg har ca 40 hjemmelavede musikvideoer. Kommer måske senere

   Hvad det har at gøre med at skulle “nasse på andre mænds succes”, kan jeg ikke se – og det uanset jeg spillede eller ej.
   Kan vel også skrive at det er mænd der opfandt vaskemaskinen eller rumraketten, uden af den grund at nasse på andre mænds succes.

   Jeg har ikke generelt et problem med kvinder, som du påstår / mistænker mig for. Jeg kunne bare genkende nogle ting i OBO’s tekst og kom bl. a med egne erfaringer ang det.

   Derfor en anelse følelses-styret måske – men forsøger at joke med det, så det ikke virker bittert. Men jeg har jo selv prøvet det (ikke SÅ ofte), så det er inde under huden, uanset jeg vil det eller ej.

   Fordømmende og generaliserende – ja, faktisk nødt til ind imellem (men ofte med et stænk ironi). Det handler jo om en gruppe (ctr en anden gruppe) og ikke enkelt-individer. Og er vi ikke i gang med at “angribe” kvinder ?

   Det er da hyggeligt – og underholdende, som du selv siger – lidt ros fik jeg da..

   I fbm gruppearbejde op UNI havde jeg ikke problemer med at få et ben til jorden af kvinderne, som du påstår. Blev faktisk af flere udpeget som leder af gruppen, hvilket jeg afslog. Men kan huske det kævl og bævl, kvinderne imellem især.

   Hygge – og lad det helst blive ved det – skulle nødig ende i ordkløveri osv 😉

   • Jesper R

    Hej Thomas Bx

    Mit begreb om at ”nasse på andre mænds succes” er et udtryk for det der sker, når mænd lægger lidt ekstra oven i hatten på dem selv, blot fordi de er i et kønsfællesskab med diverse store forfattere, musikere, præsidenter osv.

    I tråd med når Ragnar siger :” Samfund er skabt af mænd. Helt rigtigt OBO. At give kvinder stemmeret var altså et indgreb i mænds ejendomsret.”

    Samfundet på det tidspunkt var jo hverken skabt af dig, mig eller Ragnar, og vi kan dermed ikke bryste os af at have haft den mindste finger med i spillet, blot fordi vi er mænd. Vi har været med til at skabe samfundet i lige præcis det omfang vi som enkeltindivider har sat vores aftryk. På samme måde håbede jeg at fange dig i at tillægge dig selv musikalske evner ved at henvise til talentfulde, mandlige musikere, men det var tydeligvis uberettiget:-)

    Men uanset om der findes dygtige, kvindelige leadguitarister eller ej, mener jeg ikke at vi af den vej kan udtale os om den kvindelige natur – fx at kvinder fra naturens side ikke har samme anlæg for at spille guitar. Kvinder og mænd fødes ind i to vidt forskellige verdener, hvor der allerede fra de første år opstilles forskellige identitetsskabende muligheder, der gør forskellige områder mere eller mindre eftertragtelsesværdige og tilgængelige alt efter hvilket køn du er. Så når en pige fødes ind i vores samfund, tror jeg det har meget at skulle have sagt i forhold til hendes valg af identitetsskabende midler, hvad hun ser andre kvinder gøre brug af –og hvad andre kvinder gør brug af kan ofte ses i lyset af den historiske udvikling.

    Ikke dermed sagt at jeg afviser enhver mulighed for at finde kønsforskelle der er funderet i biologien, men netop fordi sådanne klassificeringer kan virke som et enormt stort indgreb i det enkelte menneskes frihed (“du handler således fordi det ligger i din natur” er langt mere deterministisk end “du handler således fordi du i forhold til det samfund du er indlejret i finder det mest fornuftigt” hvilket er at tilkende en vis grad af frihed), bør man behandle sådanne udtalelser med den varsomhed de kræver, og stille krav om videnskabelige begrundelser –og vedblive at stille kritiske spørgsmål til disse videnskabelige begrundelser. Nazisterne mente selv at have videnskabeligt belæg for, at visse racer fra naturens hånd var skabt til at være undermennesker, hvilket idag (for de fleste menneskers vedkommende) anses for at være manet i jorden.

    Igen, så ønsker jeg ikke sige det er forbudt at tale om racer -fx begynder man at målrette visse former for medicin til forskellige racer- men man skal blot være utrolig varsom med at tro, at man kan finde sandheden om mennesket i en medfødt natur.

  • Frederikke Lindahl

   (Jesper R, jeg synes, at du rammer plet i denne kommentar. Dine argumenter er velovervejede og intelligente. Kommentaren har samtidig en dejlig stram opbygning, hvilket er svært i de her kommentarbokse, som gør det til en fryd at læse. Ville lige komme med dette parantescadeau, for jeg synes din kommentar er meget bedre både sproligt og argumentationsmæssigt end OBOs indlæg. – det var lidt af et sidespor, men det er vel i orden at rose en så fremragende kommentar)

  • Camilla Paaske Hjort

   @Jesper R:

   Der har været flere kritiske kommentarer imod indlægget, hvor jeg sagtens har kunnet følge en del af kritikken, f.eks. fra The Human Stain og Mie Harder. Selv vil jeg ikke kritisere det, dels fordi jeg mener, vi lever i en tid, hvor det er nødvendigt at skrive den slags om kvinder, som modvægt til de mange verbale overgreb på mænd, der er dagligdag både i medierne og i mange af den vestlige verdens uddannelsesinstitutioner (læs f.eks. Christina Hoff Sommers), og dels fordi jeg simpelthen mener, forfatteren har ret et godt stykke henad vejen. Men din lange kritik er jo netop kendetegnet af det fravær af argumenter, som du kritiserer OBO for. Det meste af dit indlæg består af angreb mod bestemte kommentatorer, og konspirationsteorier om, hvorvidt de mon har det svært med deres maskulinitet.

   “Jeg bemærker ofte, at de mænd, der har behov for at tage kønsjakken på, og påpege hvor dygtige mænd er til det ene og det andet, er mænd der ikke selv formår at skabe og udrette noget som helst.”

   Det er jeg faktisk ikke enig i. Det er ok at være stolt af sit køn. Men du har selvfølgelig ret i, som andre kommentatorer også har påpeget, at “mand X” i 2010 naturligvis ikke kan tage æren for Einsteins præstationer, fordi Einstein også var en mand. Men vi kan konstatere, at mænd i gennemsnit præsterer betydeligt mere på den udadrettede bane end kvinder. Det er der flere grunde til, men her er vi så nogle, der mener, det også er relevant at indregne åbenlyse, biologiske årsager (åbenlyse, hvis man ved lidt om evolution).

   “socialkonstruktivisme opfattes nærmest som et fjollet modeord.”

   Og du mener, der er grund til at opfatte det som andet? 🙂

   “-Hvis kvinder følger loven er de autoritetstro, hvis mænd følger loven er de moralske væsener.

   -Hvis kvinder ikke følger loven er det fordi de er egoistiske og ikke kan se udover deres egen næsetip, hvis mænd ikke følger loven er det fordi de er handlekraftige, og i stand til at tage selvstændige beslutninger.

   -Hvis kvinder står på deres ret er de styret af deres følelser, hvis mænd står på deres ret er de principfaste.”

   Åh, Gud, du lyder som en arketypisk, amerikansk collegefeminist. “Hvis en mand står op, mens han tisser, er det normalt, hvis en kvinde står op, mens hun tisser, er det pludselig underligt!” Ak ja, det er en hård verden, vi lever i…

   “skulle i tage og undersøge om i ikke kan være så heldige at finde en lille homoseksuel tilbøjelighed”

   Nu antyder du, at de mandlige kommentatorer måske er homoseksuelle. Har du det selv svært med din maskulinitet, siden vi skal så langt ned under bæltestedet? 🙂

   “evner inden for andre felter end lange telefonsamtaler og tøjvask.”

   Er der noget i vejen med lange telefonsamtaler (=social omsorg for sine nærmeste) og tøjvask (rent tøj er måske ikke nødvendigt i dit univers)? Det er måske for lavt og ufint… Slet ikke sammenligneligt med nytteværdien af de socialkonstruktivistiske afhandlinger, du sidder og skriver på universitetet?

   De, der har den politiske korrekte (feministiske og konstruktivistiske) position i kønsdebatten, er ofte de værste til at nedvurdere kvinders indsats. Blandt andet derfor har jeg det glimrende som kvinde på den anden “fløj”.

   • Jesper R

    Hej Camilla

    Tak for responsen.

    Jeg var især forundret over følgende bemærkning:

    ”Åh, Gud, du lyder som en arketypisk, amerikansk collegefeminist. “Hvis en mand står op, mens han tisser, er det normalt, hvis en kvinde står op, mens hun tisser, er det pludselig underligt!” Ak ja, det er en hård verden, vi lever i…”

    Jeg er oprigtigt uforstående overfor, at du selv mener det er en brugbar analogi til mine eksempler på kønsbetingede reaktioner på samme handlen. Kønsdelene er ganske rigtig et af de punkter hvor man kan konstatere en fysiologisk forskel imellem kønnene, der medfører en konkret forskel i dagligdagen –blandt andet kroppens position mens man tisser (alt kan jo selvfølgelig lade sig gøre, men er vel mere eller mindre praktisk).

    Men hvordan i alverden vil du argumenterer for rigtigheden i at tillægge nøjagtig den samme handlen i forhold til loven et forskelligt ophav? Men andre ord: jeg vil jeg gerne bede om de mellemregninger, der gør at du ser følgende udsagn som værende sandt: “Hvis kvinder følger loven er de autoritetstro, hvis mænd følger loven er de moralske væsener”.

    Dernæst vil jeg gerne spørge, hvad det er du mere præcist forstår ved følgende udsagn:

    “her er vi så nogle, der mener, det også er relevant at inddrage åbenlyse, biologiske årsager (åbenlyse, hvis man ved lidt om evolution)”

    Det er korrekt, at hvis man ved lidt om evolution, er der mange ting der synes åbenlyse –hvis man ved lidt mere, er det desværre ikke længere helt så åbenlyst. Hvis du tager testosteron som eksempel: ofte luftes den holdning, at et højt testosteronindhold fører til risikovillig, udadrettet adfærd og –hvis indholdet er særlig højt- aggressiv adfærd. Men hvis man ser bort fra wikipedia og diverse mandeblade, og i stedet holder sig opdateret indenfor den videnskabelige verden vil man se, at forskere stadig er meget usikre på testosteronindholdets konkrete indflydelse, og til stadighed må mane tidligere tiders undersøgelser i jorden.

    Her et link til en artikel fra Nature:

    http://www.nature.com/nature/journal/v463/n7279/full/nature08711.html

    En mere overskuelig, sammenfattende artikel findes i TIME, hvor de blandt andet skriver:

    ”The popular belief that testosterone contributes to aggressive behavior in humans may be just that — a belief — according to a new study in the journal Nature. Authors of the new study theorize that the actual effects of testosterone, a hormone produced by the male testes and female ovaries that is linked to brain development and sexual behavior, may be somewhat neutral in nature, leading to what researchers call “status-seeking behavior.””

    Biologiske årsager er sjældent åbenlyse –men send gerne relevante links der beviser det modsatte!

    P.S. Lighedstegnet mellem lange telefonsamtaler og omsorg for sine nærmeste kan jeg heller ikke følge. Er korte telefonsamtaler dermed et udtryk for manglende omsorg for sine nærmeste?

   • Camilla Paaske Hjort

    @Jesper R.:

    “jeg vil jeg gerne bede om de mellemregninger, der gør at du ser følgende udsagn som værende sandt: “Hvis kvinder følger loven er de autoritetstro, hvis mænd følger loven er de moralske væsener”. ”

    Jeg vil gerne bede om det citat af mig, hvor jeg skriver, at jeg anser ovenstående for at være sandt.

    Det, jeg oppenerede imod, var din argumentationsform, hvor du tager en række løsrevne “citater” eller rettere udsagn, du selv har kogt sammen inde i hovedet, fordi du tænker, at sådan mener “modstanderne” (vil det så sige os allesammen? eller kun Thomas Bx? eller kun Ole Birk Olesen?) nok, og stiller dem på rad og række på en måde, der skal forestille at udstille, hvor uretfærdig og ond tonen er overfor kvinder.

    I stedet kunne du jo selv smide nogle argumenter på bordet for, hvorfor du mener, OBO m.fl. tager fejl, eller hvorfor det, vi skriver her, er så “farligt” (farligere end statsfeminister, der vil diskriminere mænd ved at indføre positiv særbehandling af kvinder?).

    Mht. det biologiske, så ved jeg ikke lige, hvordan vi skal afgøre, hvem af os, der ved mest om evolution :). Jeg er humanist af uddannelse, og derfor ikke professionel indenfor det område. Hvad er du (bortset fra halvanonym)?

    Jeg læser ganske rigtigt Wikipedia af og til, men mandeblade har generelt ikke min store interesse. Jeg kan derimod stærkt anbefale dig at læse Kåre Fogs bog “To køn – tre sandheder” for en meget grundig indføring i bl.a. biologisk og psykologisk forskning, der viser medfødte kønsforskelle. Desværre er bogen ikke blevet læst af nær så mange, som den tydeligvis burde.

    Det kan da godt være, at testosteron ikke har en entydig effekt af at skabe risikovillig og udadrettet adfærd. Men du vil vel ikke benægte, at i gennemsnit er det ret entydigt sådan, at mænd har en mere udfarende og risikovillig adfærd end kvinder, at dette har været gældende i hele historisk tid, at dette er gældende i alle kulturer… Og at det i øvrigt passer som fod i hose til de forskellige behov, de to køn har haft igennem evolutionen, med henblik på at optimere deres mulighed for vellykket reproduktion? Det var ikke ret godt for spædbarnets chancer for at blive mæt, hvis den ultra-risikovillige mor blev dræbt under mammutjagten…

    Hvis du mener, at alle kønsforskelle hos mennesker, med undtagelse af de reproduktive organer, er sociale konstruktioner, hvad mener du da om kønsforskellene indenfor andre arter? Han- og hunchimpanser har forskellig adfærd lige fra det spæde stadie; er det også en social konstruktion? Hvis nej – hvorfor er lige netop mennesket så en af de ekstremt få dyrearter i verden, hvor der ikke er medfødte kønsforskelle indenfor arten? Og hvorfor skulle vi på det punkt adskille os så markant fra de pattedyr, vi er allernærmest beslægtet med?

    Om korte telefonsamtaler er lig med manglende omsorg? *tager en dyb indånding* Nej… Men de lange telefonsamtaler, som du nævner i et så hånligt tonefald, kan ses som et symbol på noget, de fleste kvinder over hele verden, ofte ganske (økonomisk) ulønnet og uopfordret, gør hver eneste dag… Nemlig drager psykisk og praktisk omsorg for menneskene i deres nærhed. At man husker at ringe til sin syge grandtante Oda og gider at tale med hende 5 minutter længere end planlagt kan være et vigtigt element i, hvad der gør hendes liv værd at leve. Og nej, den slags er mænd ikke lige så gode til som kvinder. Men I er da velkomne til at forsøge jer – og I har jo venstrefløjens velsignelse, som meget gerne vil presse jer ind i, og kvinder væk fra, det mest intime og nære omsorgsområde ved at tvinge jer på barsel.

    Jeg selv anser kønsforskelle for at være positive, fordi de skaber sammenhold – vi har gensidigt brug for hinanden og gør derfor en hel masse positivt for hinanden. Så jeg er ikke bekymret, når vi må konstatere, at mænd generelt ikke udviser markant større interesse for omsorgsområdet, selvom de nu i ca. 50 år har haft mulighed for det på langt mere lige fod med kvinder end førhen. Jeg ville være langt mere bekymret, hvis vi rent faktisk allesammen var blevet så ens, som kønsidealisterne af en eller anden årsag håber, vi kan blive.

    P.S.: I Maghreb-landene står kvinder forresten op og tisser inde i deres nederdel ;).

   • Jesper R

    Hej Camilla,

    Jer er glad for at høre, at jeg blot misforstod din kommentar til mine eksempler. Jeg troede du uden videre godtog påstanden om at nøjagtig den samme handling kan udlægges negativt når der er tale om kvinder, og positivt når der er tale om mænd. Og endvidere anskuede dette som værende fuldstændig berettiget! Jeg forstår nu, at du blot mener at denne inkonsistens i den dom man ligger over de to køn simpelt hen er opdigtet fra min side. Det glæder mig du mener det. Og du har vel til dels ret. For disse eksempler var ganske rigtigt blot sammenfatninger af de forskellige argumenter fra en 3-4 debattører jeg havde mødt ned igennem tråden, der skulle påvise at de forskellige argumenter måtte ophæve hinanden (idet det er ganske ulogisk at et karaktertræk der i første omgang tolkes som et udtryk for en irrationel natur hos kvinder, senere hen tolkes som et udtryk for en rationel natur hos en mand). Jeg håber ikke at en sådan inkonsistens i stort omfang gør sig gældende i vores opfattelse af de to køn, men at det blot kan tillægges personsammensætningen i denne debattråd. Så er glad for at du ikke nikker genkendende til disse eksempler!

    Angående de biologiske forskelle: jeg søgte på Kåre Fog’s bog, der ser ud til at have fået mange positive anmeldelser. I en af disse (skrevet af Ole Therny, redaktør af BioNyt) skrives der følgende:

    ” Kåre Fogs pointe er, at videnskaben entydigt slår fast, at det er biologien og ikke miljøet, der er hovedansvarlig for, hvem vi er, og hvem og hvad vi bliver til. Han beskriver, hvordan biologien undertiden kommer til at styre miljøet, f.eks. det psykiske miljø ¬individet opdrages i. At biologien så også kan drille, kan Kåre Fog ligeledes berette om. Nogle kvinder lider således af det såkaldte AGS syndrom (androgenitalt syndrom), hvor de i fostertilstanden er blevet udsat for påvirkning af mandlige køns¬hormoner, som resulterer i, at selv om de er normalt udviklede som kvinder, udviser de resten af livet en adfærd med mange mandlige træk – blandt andet mere aggressiv adfærd – end det er almindeligt hos kvinder. Hos mænd kendes et tilsvarende syndrom, DES, hvor fostrene har været udsat for en østrogen¬påvirkning, hvilket resulterer i, at de pågældende mænd udvikler en køns¬identitet og personlighed i en mere feminin retning, ofte med homoseksuel tiltrækning.”

    Nu har jeg ikke læst bogen og dermed hans argumenter, men som udgangspunkt tror jeg ikke jeg ville ende med at give ham ret i at biologien er hovedansvarlig for hvem vi er (i så fald måtte vi også konkludere, at det i højere grad var særlige medfødte træk ved tyskerne der gjorde at Hitler kunne få nazister ud af dem, end det var de mere eller mindre tilfældige historiske, miljømæssige omstændigheder de var indlejret i). Men for sjovs skyld vil jeg gå med til at anerkende rigtigheden i alle påstandene i det ovenstående citat, og påvise hvordan mine holdninger og argumenter selv med denne baggrund giver mening. Jeg vil derfor forsøge at gennemføre min argumentation ud fra biologismens termer:

    Kåre Fog påpeger hvordan biologien ”kan drille” og medføre, at mænd og kvinder ikke udvikler sig til ”rigtige” mænd og kvinder, men ”lider” af en sygdom der gør, at de udvikler en opførsel der er “i modstrid” med deres køn. Lad os sige jeg tror på den videnskabelige viden han udlægger. I så fald er jeg stærkt imod hans måde at udlægge den på.

    Det har jo netop været ”afvigerne” der har måtte betale prisen for vores kønsopdelte samfund. Dem, der ikke følte sig tilpas i samfundets bokse. Mange ulykkelige mænd og kvinder har op igennem historien ligefrem taget deres eget liv –eller fået det taget- fordi de ikke måtte udfolde deres sande natur (som var det modsatte af kønnets sande natur). Kvindelige forfattere, komponister osv. der ikke måtte udfolde deres kunstneriske evner, eller mænd der ønskede at leve med andre mænd (for at nævne få eksempler).

    Så hvis vi siger, at visse karaktertræk fra naturens side oftere er forekommende hos mænd end hos kvinder, er det ikke en kamp for hverken kvinder eller mænd vi skal have gang i. Det er en kamp for minoriteter! Men netop for at kunne anerkende disse minoriteter, bliver vi nødt til at bløde op for vores forestillinger om mænd og kvinder. Kåre Fog starter ud med et begreb om hvad det vil sige at være mand, og når disse kriterier –af biologiske årsager- ikke opfyldes, er der ikke tale om en ”rigtig” mand. Videnskabeligt set er dette en forkert fremgangsmåde: idet han ser at mænd kan fødes med træk, der divergerer fra hans egen opfattelse, burde han reviderer sin opfattelse og sige ”aha, sådan kan en mand OGSÅ være”, fremfor at sige: ”dette er ikke en rigtig mand”. (Så det altså er dine fysiologiske, fremfor dine psykologiske træk der afgør om du er mand og kvinde). Definitionen burde da i stedet lyde: mennesker fødes enten som overvejende udadrettede, aggressive og formskabende, eller som omsorgsfulde og rolige 8groft sagt, omformulér gerne). Der er en overvægt af mænd i den første kategori, mens der er en overvægt af kvinder i den første. Men begge køn har retten til at udøve den person der i overensstemmelse med deres egen medfødte natur, fremfor den person der er i overensstemmelse med den natur, der oftest tillægges det enkelte køn.

    SÅ! Selv hvis jeg går med på biologisternes tankegang, vil jeg advokere for minoriteternes (ifølge Fog: afvigernes) ret til ikke at skulle give afkald på deres personlige udfoldelse, for at passe ind i flertallets kønsdefinitioner.

    Alt andet er i strid med en hvilken som helst forestilling om individets frihed!

    Dette er bestemt ikke med henblik på at devaluere forskellige måder at være på, og fremhæve én sand identitet for alle mennesker –en holdning som det lyder til du forudsætter i det følgende citat:

    ”Jeg selv anser kønsforskelle for at være positive, fordi de skaber sammenhold – vi har gensidigt brug for hinanden og gør derfor en hel masse positivt for hinanden. Jeg ville være langt mere bekymret, hvis vi rent faktisk allesammen var blevet så ens, som kønsidealisterne af en eller anden årsag håber, vi kan blive.”

    (Jeg antager jeg her hører til gruppen af kønsidealister). Hertil kan jeg kun svare, at jeg absolut ikke ønsker at vi alle skal være ens. Faktisk ønsker jeg med en opblødning af kønsstereotyperner at give det enkelte individ friheden til at definere sig selv ud fra en langt mere mangfoldig kreds af muligheder –med henblik på en langt større diversitet inden for menneskeheden. Hov, det lyder da vist egentlig ret idealistisk:-)

    Hvad angår din sammenligning med dyrenes verden, undrer det mig også at den så ofte kommer frem i kønsdebatter, i forhold til så mange andre debatter. Denne tro på en ”naturens mening”, og dyrene som det eksempel, der kan vise os sandheden om os selv, ville få meget fatale konsekvenser i forhold til den måde vi som mennesker har valgt at organiserer os på. Skulle vi så også afholde slåskampe for at finde vores statsminister, aflive handicappede og svagelige ved fødslen, samt lade de gamle dø når de ikke længere kan forsørge dem selv? Jeg mener ikke at vores viden om dyr, kan bruges normativt i forhold til hvordan vi som mennesker bør organisere et samfund.

   • Kimpo

    @Jesper R:

    Fejlagtig argumentation i din kommentar:

    1) “(idet det er ganske ulogisk at et karaktertræk der i første omgang tolkes som et udtryk for en irrationel natur hos kvinder, senere hen tolkes som et udtryk for en rationel natur hos en mand)”

    Det er ikke spor ulogisk. Det er kun ulogisk hvis man på forhånd antager at de 2 køn ligner hinanden for meget. 2 hinanden lignende fænomener kan sagtens være udslag af forskellige mekanismer.

    2) “men som udgangspunkt tror jeg ikke jeg ville ende med at give ham ret i at biologien er hovedansvarlig for hvem vi er (i så fald måtte vi også konkludere, at det i højere grad var særlige medfødte træk ved tyskerne der gjorde at Hitler kunne få nazister ud af dem, end det var de mere eller mindre tilfældige historiske, miljømæssige omstændigheder de var indlejret i)”

    Selvom biologien er hovedansvarlig for forskellene mellem mænd og kvinder, behøver den ingenlunde at være hovedansvarlig for forskellene mellem tyskere og danskere, eller mellem russere og amerikanere. Biologien kan sagtens være ansvarlig for nogen forskelle uden at være ansvarlig for andre.

    3) “Det har jo netop været ”afvigerne” der har måtte betale prisen for vores kønsopdelte samfund. ”

    Det ligger der ingen lovmæssighed i. Så længe kønsopdelingen sker frivilligt, er der ingen problemer med undtagelserne.

    4) “Men netop for at kunne anerkende disse minoriteter, bliver vi nødt til at bløde op for vores forestillinger om mænd og kvinder”

    Overhovedet ikke. Forestillingerne er jo ikke kategoriske, men blot generelle betragtninger. Vi udtaler os om statistiske forskelle, og faktisk indebær de kraftige generaliseringer implicit forestillingen om de mange afvigelser. Jo grovere generalisering, jo flere afvigelser.

    Etc. etc., når ikke mere nu.

   • Jesper R

    @Kimpo

    1. Jo, det er fuldstændig ulogisk, når det samme fænomen bruges som argument for to forskellige årsager. To ens fænomener kan sagtens være udslag af forskellige mekanismer, men kan i så fald ikke bruges som argument for disse mekanismer. Et brændende hus kan både være forårsaget af en pyroman og et lyn, men det brændende hus er ikke i sig selv et argument for nogle af tingene. Således kan det at følge loven både være et udtryk for autoritetstro eller moral, men selve det fænomen at følge loven, kan dermed ikke bruges som argument for nogle af delene.

    2. Som jeg forstår Fog ud fra sparsom pletlæsning, er biologien hovedansvarlig for hvem vi er og hvad vi bliver til, på en måde der skal forstås i forhold til en generel arv/miljø debat, og han har i sin bog valgt at forfølge denne tese i forhold til kønnene. Er dette ikke tilfældet må jeg revidere mit eksempel.

    3. Sker den frivilligt? Synes jeg fornemmer lidt rumsteren i krogene.

    4. Forestillingerne er netop kategoriske, når de viser tilbage til en medfødt, uforanderlig natur. Forskellen mellem ”A er B” (sandhed) er ikke ubetydelig i forhold til ”nogle A er B” eller ”mange A er B” (erfaring). Den er altafgørende!

   • Jesper R

    @Kimpo

    ‘A er B’ vil jeg gerne bytte ud med ‘hvis A, så B’ =ubrydelig kausalitet.

   • Kimpo

    @Jesper R:

    Nu skrev jeg faktisk “lignende fænomener” for at undgå denne kortslutning. Du har givet et eksempel, men der behøves kun et modeksempel for at bryde dine kategoriske fejlslutninger: 2 forskellige ting flyder nydeligt i vandoverfladen. At den ene flyder nydeligt er udtryk for at den er dårligt konstrueret. At den anden flyder, er et udtryk for at den er godt konstrueret. Den ene ting kunne være et anker, den anden en redningsvest.

    Det er selvfølgelig ikke 2 ens fænomener, der alene bruges som argument, men fænomenet kombineret med det pågældende menneske. I det ene tilfælde en standard-mand, i det andet tilfælde en standard-kvinde.

    Derfor vrøvler du. Jeg skrev ganske tydeligt “Det er kun ulogisk hvis man på forhånd antager at de 2 køn ligner hinanden for meget”, thi kun når de er tilstrækkeligt ens, vil vi kunne udelade forskellen, når vi tolker. Et anker og en redningsvest er forskellige.

    2) Ordet “hovedansvarlig” giver dig ikke i sig selv en logisk slutning, men det var det du skrev.

    3) Nå.

    4) Den “uforanderlige natur” er vel ikke en beskrivelsen af det enkelte menneske (det er uinteressant), men en beskrivelse af en statistisk repræsentativ samling individer. Forestillingen kan være kategorisk på sådan en statistisk samling (ilten samler sig tæt ved jordoverfladen) uden at være det på individplanet (der findes iltatomer højere oppe). Så længe biologismen (eller hvad I kalder den) handler om statistik og ikke kategoriserer individer, er der rigelig plads til afvigelser. Denne skelnen evner etablissementet desværre ikke længere.

    Nå, der er fodbold..

 57. I am afraid we have to take this in english or swedish, my danish is not good. I once worked in telemarketing and tried to sell to a nice danish couple. Things really got lost in translation. We ended up doing the the transaction in english.

  Anyway this is an important subject since there has been a lot of silence and censorship in connection to gender-issues. For that reason we made the translation to Swedish. Specially the “liberal” issues hit close to home for us.

  OBO Olesen really has guts! Or maybe danish media is more open. A Swedish journalist already have been fired for writing stuff of this kind. Just our 5 cents/ Erik

  PS: Lots of good things from Danmark now, earlier we watched artist Medina show backbone and not accept “f-up uppförsel”

 58. Ragnar

  OBO siger intet andet end hvad der blev sagt tilbage i starten af 1900-tallet da man diskuterede muligheden af stemmeret for kvinder. Dengang henviste man også raskt væk til deres iboende medfødte natur, uden at have andet end “sandsynliggørende” argumenter, som fx at kvinders fysik (læs: evnen til at føde børn), ville svækkes ved for megen læsning og tankevirksomhed, samt at det ville ødelægge det gode forhold mellem ægtefællerne, hvis kvinderne pludselig skulle begynde at have selvstændige holdninger (hvilket det tydeligvis også har gjort, ifølge flere indlæg i debatten!).

  Det OBO siger og som du henviser til har jo vist sig at være rigtigt!
  Det eneste formål med ligestillingen er at give nogle humanister muligheden for at indføre et totalitært samfund. (Det er så mine ord!)

 59. Martin Olsen

  Kære Ragnar. Tak for din kommentar – jeg har ikke til hensigt at skræmme.

  At kæmpe – i fællesskab med gode, stærke og sunde mænd – og at vinde.

  • Ragnar

   Kære Martin

   “At kæmpe – i fællesskab med gode, stærke og sunde mænd – og at vinde.”

   Kan kun sige det samme hér, men dette er en anden slags krig end mænd plejer at føre, så midlerne må blive anderledes.

 60. Frej Klem Thomsen

  “Her følger syv grove generaliseringer om kvinders ”mørke” sider. De færreste af dem har jeg videnskabeligt belæg for, de er blot rodfæstede overbevisninger i mit sind…”

  Med undtagelse af at “færreste” vel bør rettes til “ingen”, så er dette det tætteste indlægget kommer på egentlig overenstemmelse med virkeligheden. Magen til småborgerlig lommefilosoferen skal man lede længe efter…

  • Pernille

   Helt enig med dig Frej.
   ” Jeg anklager kvinder for grundlæggende at være uden moral og ære. De er fyldt med kærlighed til deres nærmeste, men moral og ære besidder de ikke. Spørg en kvinde, hvad hun mener om dit og dat i samfundsdebatten, og hendes svar vil afspejle hendes egne og hendes nærmestes interesser og intet andet.”

   @OBO
   I hele denne klumme har du overhoved ikke forholdt dig til andet end, hvad der afspejler dine + næmeste? mandlige venners, irrationelle, absolut udokumenteret og uverificerede indbyrdes sniksnak.
   Det finder jeg grundlæggende er umoralsk og uærligt.

 61. Jesper R: “Samfundet på det tidspunkt var jo hverken skabt af dig, mig eller Ragnar, og vi kan dermed ikke bryste os af at have haft den mindste finger med i spillet, blot fordi vi er mænd. Vi har været med til at skabe samfundet i lige præcis det omfang vi som enkeltindivider har sat vores aftryk.”

  Her er vi så til gengæld helt enige! Se i samme boldgade min leder her: http://gammel.180grader.dk/leder/Leder_Partycrashing.php

 62. Mathilde Johnsen

  Jeg synes denne debat har udviklet sig fra et godt indlæg fra OBOs side der handlede om at sige at kvinder også har dårlige sider i en ret mandschauvenistisk retning. At påstå at kvinder ikke bør have stemmeret og at der ikke rigtig er nogle områder hvor de når op på omgangshøjde med mænd synes jeg er lige groft nok. Det virker som om der ikke rigtig er nogle kvinder der tør give ordentlig svar på tiltale af frygt for at de så netop vil blive slået i hardkorn med den præsenterede stereotyp.

  Jeg får da i hvert fald lyst til at pointere:
  – Der er langt flere mandlige ’sociale tabere’, som samfundet må forsørge: Første kvartal i år var 79000 mænd og 36000 kvinder på offentlig understøttelse (eks. SU)

  – Langt flere kvinder end mænd får en lang videregående uddannelse, fx er der nu overvægt af kvinder på lægestudiet. Vi kan jo se at det med at ‘piger ikke kan lide de “hårde” fag’ bliver mindre og mindre relevant – selvom der nok også er noget biologisk i det tror jeg en stor del af det er en social konstruktion.

  – Og så lige den der med at mænd er klogere. Nu vil jeg tale ud fra personlige erfaringer: Jeg kender rigtig mange mænd der er selvovervurderende ud over rimelighedernes grænser. Jeg kender også mange der bare ikke er særlig kloge (og selvfølgelig også masser der er kloge og dygtige, men der er ikke pointen). På min uddannelse (IB, en slags international studentereksamen med faglige krav x1.5 ifht danske stx) er vi 3/5 piger. Vi er flest piger i matematik Higher Level, og den suverænt bedste i klassen er en af mine veninder. Mine veninder er alle ambitiøse, hårdtarbejdende og kloge ad helvede til, og jeg kan ikke lige komme i tanke om nogle unge mænd på min alder der kan matche dem.

  – Tilbage til noget generelt samfundsmæssigt: Firmaer med kvinder i topledelsen klarer sig bedre på bundlinjen end firmaer med udelukkende mandlige bestyrelser. Da vi nok ikke går i gang med at bygge end ny civilisation kun med mænd må dette være det tætteste vi kan komme på et studie i de forskelle der ville være. Og al den snak om at kvinder er mere totalitære: Jeg kan ikke pt. komme i tanke om nogle kvindelige diktatorer?

  Hm. Så skal jeg vist heller ikke skrive mere. Men det er vel for fanden i orden at forsvare sit køn uden at skulle angribes for at være betonfeminist – jeg synes ikke at kvinder er bedre end mænd, men jeg bliver gal når der er mænd der skriver det modsatte (ikke OBO, men de efterfølgende kommentarer).

  • Lennart Kiil

   Slå op i Velfærdskommissionens analyserapport fra marts 2005 på side 124:

   Der er en tabel, der viser, at kvinder (den gennemsnitlige kvinde) henover livet *modtager* 2,35 millioner fra det offentlige, mens mænd (den gennemsnitlige mand) *betaler* 920 tusind til det offentlige.

   Så til trods for nogle mandlige tabere og alle kvindernes fine, dyre uddannelser, er det stadig – som det altid har været – mænd, der betaler showet.

   • Mathilde Johnsen

    Kan du give et link, jeg kan ikke umiddelbart finde det?

   • Mathilde Johnsen

    “Ældre kvinder modtager generelt et større nettobeløb fra den offentlige sektor end mænd i den tilsvarende alder. Det hænger sammen med, at manden typisk er den ældste i ægteskabet, og at mænd i gennemsnit lever kortere tid end kvinder. Når mænd ikke kan klare sig selv på grund af aldersafhængig sygdom, vil de i højere grad kunne blive passet af deres ægtefælle, end tilfældet er for kvinder. Hertil kommer, at det ofte er kvinder, der bliver enlige og derfor opnår de tillæg til overførselsindkomsterne, som er knyttet hertil.”

    Jeg ville ikke have noget imod at pensionsalderen blev ændret så den fulgte middellevealderen, altså så kvinder gik 2 år senere på pension end mænd. Men det kan vel ikke være kvindens skyld at hendes ægtefælle dør fra hende?
    At kvinder ikke bidrager ligeså meget som mænd når de er i den erhvervsaktive alder er jo netop ved at vende; der kommer flere kvinder i de tidligere ‘mandefag’ der typisk har bedre løn, og der kommer også flere mandlige sosu-assistenter osv.

   • Lennart Kiil

    Mænd har altid produceret mere end kvinder. Til gengæld kan kvinder jo så reproducere.

    Nu står vi i en situation, hvor mænd ikke længere har noget incitament til at producere, og kvinder er holdt op med at reproducere.

   • Mathilde Johnsen

    “holdt op med at reproducere” er nok så meget sagt.
    Kvinder begynder jo netop at producere mere, og reproduktionen står det (ifht resten af europa) ret godt til med.

   • Lennart Kiil

    Ja, der bliver da produceret en hel masse omsorg og kommunikation og service og den slags.

    Det rykker bare ikke noget. Vi kan ikke leve af at sende mails rundt.

    Med mindre, der kommer andre boller på suppen, er Europa færdig.

 63. Lea Stentoft

  Mathilde: Godt brølt (hvis man kan sige dette, uden at blive karakteriseret som en feminist, der blot støtter sin medsøster :)).
  Det er nogle interessante perspektiver du trækker frem, men den omkring at kvinder i bestyrelser fremmer bundlinjen, må du gerne henvise konkret til?
  Så vidt jeg er bekendt, har kvoteordningen i Norge netop forårsaget det modsatte – ikke fordi der dog kom flere kvinder ind som sådan -undersøgelsen viste faktisk at kønnet ikke var signifikant når man sammenlignende med bundlinjen – men fordi det pålagde virksomheden (bestyrelsen) nogle strukturelle forandringer (erfaringer osv.) når man pludselig, med en kvoteordning, skulle ud og finde en masse kvinder. De endte i mange tilfælde med unge og mindre erfarne kvinder, der ikke matchede den siddende bestyrelse, hvilket forringende bundlinjen. De virksomheder, der måtte gennemgå den største strukturelle omrokering, er de samme virksomheder, der oplevede den største negative effekt på bundlinjen.

  Se fx. nedenstående links
  http://www.180grader.dk/Politik/koenskvotering-forringer-bundlinjen
  http://www.bus.umich.edu/NewsRoom/ArticleDisplay.asp?news_id=18682

  • Mathilde Johnsen

   Fx
   “Når der i stedet ved brug af multivariate metoder (regressionsanalyser) kontrolleres for faktorer af betydning for virksomhedernes indtjening, som f.eks. brancheforhold, virksomhedens alder og størrelse, således at den mere isolerede effekt af kvinder i ledelsen måles, er billedet relativt klart. Resultaterne fra en række regressionsanalyser peger samlet set på, at virksomheder med kvinder i direktionen eller de øverste lag af ledelsen enten har klaret sig signifikant bedre end virksomheder uden kvinder, eller at der ikke er nogen forskel.”
   http://www.hha.dk/nat/wper/05-5_ninamfl.pdf

   Jeg er ikke specielt for kvotesystemet i norge, da det netop kan have nogle af de effekter du nævner, og som kan ende med nærmest at skade sagen da der kan blive en opfattelse af at de kvindelige ledere er der for at opfylde en kvote og ikke i deres egen ret.

 64. Sidsel

  De virksomheder der har kvinder i bestyrelserne – frivilligt ihvertfald – klarer sig typisk bedre
  http://www.catalyst.org/publication/200/the-bottom-line-corporate-performance-and-womens-representation-on-boards
  og det ser ud til at de vil klare recessionen bedre
  http://women.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/women/the_way_we_live/article5934200.ece

  • Frederikke Lindahl

   Jeg kan ikke se, hvorfor diskursen skal blotlægges for mennesker, når det handler om samfundet. Hvorfor hive mændene ud af debatten om kønskvotering i bestyrelser og henvise til statistik, når der nu er mænd i fx., Norge, der vælges fra udelukkende pga deres køn. Det andet er en fejlagtig måde at diskutere mennesker på. Lad os få kortene på bordet, diskursen på ret køl og put statistikken ned i fodnoten.

  • Lennart Kiil

   Hvis kvinder er så meget dygtigere end mænd, hvorfor starter de så ikke deres egne virksomheder og udkonkurrerer mændene?

   De venter måske på at mænd skaber en succesfuld virksomhed. Når mænd så har gjort alt det hårde arbejde med at opbygge, kommer kvinderne og kræver at få magt over virksomheden. Får de ikke de bruger de gerne staten til at tvinge sig adgang.

   Skab noget i stedet for at skabe jer!

   • Mathilde Johnsen
   • Lennart Kiil

    Fint! Godt at se!

    Betyder det så, at vi i fremtiden kan regne med, at kvinder ikke vil gøre krav på magt i de virksomheder, mænd har skabt?

   • Mathilde Johnsen

    Sjovt nok tror jeg ikke de mandlige investorer brokker sig når kvinderne henter overskud hjem til dem …
    Stine Bosse er da fx meget afholdt så vidt jeg ved?

   • Kimpo

    Er Stine Bosse leder eller reklamesøjle?

   • Ragnar

    Hm . . . Islandsk investeringsvirksomhed!

    Engelske kommentarer går i retning af; “Først snyder de os, derefter smider de aske i hovedet på os!”

    Meget tyder på at ligestillingssamfundet gør almindelige dygtige mænd ‘kedelige’ og fremmer ‘Stein Bagger-typer’. Så får kvinder både tryghed fra samfundet og spænding fra diverse Bad Boys!

    Det viser bare endnu tydeligere at samfund er bygget op på mænds hårde arbejde og organisationstalent gennem generationer.

    Der findes masser af litteratur om emnet;

    Rise and Fall of Nations
    By Richard F. Ames

    The Fate of Empires
    by Sir John Glubb

    Modellen er i alle tilfælde;
    Erobring – Driftighed – Velstand – Velfærd/Nedtur

    I forbindelse med velstanden får kvinder ‘rettigheder’ og statsembeder. Næste punkt er nedturen!

    Ale værkerne kan googles, ligesom ‘Mangina’ hvis nogen skulle have behov for det.

   • Jeg vil bestemt ønske alt det bedste for Audur, som Mathilde linker til. Men deres princip, når de slår på kvindelige værdier og social ansvarlighed, er den sædvanlige blindgyde mht kvinders ledelse. Hver gang der kommer en ny kvindelig leder, så fokuserer man på, at hun er ekstra god mod børn og dyr og miljøet. Det er grundlæggende bare en gang rørstrømsk ævl, der er opstået ud af den feministiske selvforherligelse, som OBO angriber.

    Gennem historien har der været en række eksempler på fremragende kvindelige ledere. Men de har netop ikke prøvet at være mænd, bare lidt mere omsorgsfulde – de har tværtimod brugt de stærke kvindelige egenskaber maksimalt. Et eksempel fra nutiden er Pia Kjærsgaard. Uanset hvad man mener om hendes politik, så er hun helt uden sammenligning den politiker i dag, der har skabt de største resultater. Som ung hjalp det hende frem, at mange mænd fandt hende attraktiv. Siden har hun koncentreret sig om det, hun kan, og givet masser af plads til andre dygtige folk, der kan resten. At kunne det sidste er en udpræget kvindelig kvalitet. Mænd vil generelt centrere alt om sig selv for at være sikker på at have den fuldstændige magt.

   • Camilla Paaske Hjort

    The Human Stain skriver: “og givet masser af plads til andre dygtige folk, der kan resten. At kunne det sidste er en udpræget kvindelig kvalitet. Mænd vil generelt centrere alt om sig selv for at være sikker på at have den fuldstændige magt.”

    Det er en interessant og tankevækkende vinkel, at hvad man måske kan kalde (den af feminister i øvrigt konstant udskældte) “kvindelige beskedenhed”… altså den store bevidsthed om egne begrænsninger, faktisk, i hvert fald i visse sammenhænge, kan være en karrieremæssig fordel for kvinder, hvis vi formår at bruge den rigtigt. Jeg hopper med på, at det kan være sådan – men måske i højere grad i politik og frivillige organisationer end i erhvervslivet?

    Når det er sagt, så er det jo stadig et faktum, at kvinder har andre (reproduktive) opgaver at løse end at søge ledelsesjobs – opgaver, som jeg er helt overbevist om, at det er til skade for samfundet, hvis kvinder nedprioriterer for meget (jeg tænker her ikke kun på fødselstallet, men mindst ligeså meget på kvaliteten af afkommet).

    Der er mange grunde til, at det er usandsynligt, at der af bare nogenlunde naturlig vej vil komme ligeså mange kvindelige ledere som mandlige. Og jeg tror, det er godt sådan – for det fremmer kønnenes gensidige tiltrækning og loyalitet, at mænd er højere placeret på arbejdsmarkedet.

    Undersøgelser viser, at de ægteskaber, der holder længst, er dem, hvor konen er arbejdsløs og manden i arbejde. Dem, der holder næstlængst er dem, hvor begge arbejder – og dem, der holder kortest er dem, hvor manden er arbejdsløs og konen arbejder. Og det er ikke umiddelbart mandens ego, der ikke kan tåle det; det er kvinden, for hvem, det er ulideligt – det er i hvert i 2 ud af 3 tilfælde kvinden, der bryder ægteskabet.

    Ligeså er der over en kam størst tilfredshed og mest stabilitet i de parforhold og ægteskaber, hvor manden tjener mere end kvinden.

 65. Camilla Paaske Hjort

  En mangina er så åbenbart et slangudtryk, der beskriver en vagina, der sidder på en mand, og skal vel i overført betydning forstås som en feminiseret mand.

  Hvis nogen skulle have behov for at være således oplyste.

  • Kimpo

   Flot, frk. Påske 😉

 66. Martin Olsen

  “3. Jeg anklager kvinder for at være i deres følelsers vold og uden tilstrækkelig kontakt med deres forstand.”

  Og så er den vel ikke så meget længere!?
  En forceret udvikling – et misforstået hensyn fra mænd, i forhold til at imødekomme kvinders udtrykte ønske – og skaden Er sket.

  Kvinder og feminiserede mænd flejner forvirrede rundt i vores samfund.
  Vil vi fortsat acceptere det eller ønsker vi at skabe en ændring!?

  Mænd har skabt alt der findes på jorden.
  Også derfor er vi udmærket i stand til, at imødekomme udfordringen om en ny tid.
  – Det vil være hyggeligt om kvinder vil deltage men det er ingen forudsætning.

  Personligt finder jeg det ikke interessant at gøre forretninger med kvinder.
  Jeg føler mig på en god måde udfordret – personligt og professionelt – i kommunikation og forhandling med andre mænd. Jeg glæder mig når jeg oplever andre mænds succes – mærker hvordan jeg selv styrkes som mand – og inspireres til yderligere udvikling.

  Kvinder har jeg sex med. Har børn med. Udlever en del af min maskulinitet i forhold til.
  – væsentligheden i forhold til kvinder er anerkendt og står derfor ikke i vejen for det, der er vigtigere for mig, som mand.

  Min advokat er en mand. Det samme er min revisor, mine kolleger, min frisør, slagter etc.
  Jeg støtter velgående formål i forhold til udsatte mænd. Støtter tanken om, at udbygge krisecentre for mænd. Mulighederne om at ændre undervisningsformen i folkeskolen og på universiteterne – og har benyttet de muligheder der er, i valg af privatskoler der imødekommer en fornuftig og sund undervisningsform.

  Jeg har strategisk besluttet mig for, politisk at lægge mit engagement, hvor mænd gives størst indflydelse.

  Jeg er ydmyg i forhold til den velsignelse det, er være født til at blive og være, en god og stærk mand.
  Og jeg glæder mig over, at jeg lever i en tid hvor udfordringerne som mand, sjældent har været mere givende.

  • Ragnar

   Martin Olsen.
   Det var godt og rigtigt positivt at læse dit indlæg.
   Glæder mig på dine vegne.

  • Jesper R

   Fantastisk, Martin! Det er alt for sjældent man møder folk der forsøger at overtage verdensherredømmet.

   Og du ser vel -i al beskedenhed- dig selv i rollen som Der Führer?

   Det lyder ikke dårligt jo. Så kunne kvinderne vælge imellem at blive rugemødre eller menige i Joy Division.

   Men… hvad så med de ufødedygtige og dem vi ikke lige synes er seksuelt attraktive? “Arbejdslejre” måske? Tøjet skal vel stadig vaskes i Den Nye Verden!

   • Skovgaard

    HA 🙂

 67. Lennart Kiil

  Godwins lov i aktion! Vi nåede næsten 200 kommentarer inde Jesper R smed Nazi-kortet!

  • Ragnar

   Ja Jesper R fatter ikke hvad mænd bruger kvinder til.
   Gode stærke velfungerende familier er sikkert helt uden for hans erfaringsområde. Teoretisk virker det sikkert også som noget vås for ham fordi mænd er fødte voldtægtsmænd og umælende forbrydertyper der ikke passer ind i et moderne samfund.
   Han bliver svær at overbevise.

  • Kimpo

   Jeg HAR jo allerede (længere oppe i tråden) foretaget en kønstest på “Jesper R”. Der er intet som tyder på at det en mand.

   • Ragnar

    OK Kimpo den oplysning smuttede.

    Plejer at bruge ‘The Catalogue of Anti-Male Shaming Tactics’ til vurdering. “Han” scorer højt på Orange og Brown, men jeg var ikke sikker.

   • Camilla Paaske Hjort

    Jeg er ret sikker på, Jesper R. er en mand. Formentlig en humaniora-mand :).

  • Jesper R

   Nazi-kortet blev smidt for lang tid siden.

   Her var budskabet, at det ligger mere i naturlig forlængelse af kvindens natur end af mandens natur at være nazist. Igen, ikke så meget faktuel valuta for pengene. Så vidt vides var både Hitler og samtlige anklagede under Nürnberg-processen mænd. En proces der foregik på følgende måde:”Jamen, det var ikke min skyld, jeg adlød bare ordrer fra mine overordnede”.

   Men det giver da helt sikkert mening, at det er modstandsfolkene som OBO vælger at fremhæve som repræsentanter for det mandlige køn -og ikke nazisterne, eller det flertal af danske mænd der slikkede røv på besættelsesmagten (sidstnævnte grupper ser jeg heller ikke som repræsentanter for det mandlige køn, da jeg i bund og grund ser denne argumentationsform som fuldstændig ubrugelig).

   • Bo Nake

    Ja, det generede ikke mig at nævne fascismo-socialismens appel til kvinder.
    På et tidspunkt i 20erne udgav Alfred Baeumler Bachofens Mutterrecht med en ondskabsfuldt lang indledning. Baeumler var som bekendt top-nazi filosof. Næsten samtidigt skrev Erich Fromm – før emigrationen – et essay om Bachofens værdi for den socialistiske tænkning.
    Folk i denne tråd er så intelligente, at de selv kan lave mellemregningerne.
    Fascismo-socialismens vækkelsespotentiale for kvinder bliver jo ikke mindre af, at Nürenberg-processen afslørede en autoritær og hierarkisk – ja, patriarkalsk – mentalitet. Men de allierede må jo ikke have ment, at tyskerne var blevet straffet nok med rettergangen mod et antal mænd, men indførte netop også det beskidte begreb om kollektiv skyld. Så fik Fælleskabet den, og pengene passer.

 68. Vagn Remme

  “Men kan kvinderne så gøre for det? Ja, det kan de. Kvinder kan ikke gøre for, at de er født med tilskyndelser til at være, som de er, men de kan gøre for, at de ikke forsøger at styre deres tilskyndelser i erkendelse af, at de til tider er forkerte og skadelige.” Skriver Ole Birk Olesen i sin konklusion om kvinder. Jeg synes sådan set at Ole har ret på det formelle plan, altså i sin beskrivelse af hvad kvinder er for en størrelse, men at sige at deres måde at være på, som er biologisk og medfødt, er skadelig for manden, er jo netop at overgive sig i kvindens vold, og det ved vi allerede fra de første skriftkilder i middelalderens sange at mænd skal lade være med, der er jo en grund til at elverne er kvinder. Hermed kan jeg konkludere, at Ole åbenbart ligger underdrejet og uvirksom i det forhold det handler om at blive den han her, og at det også er kvinden skyld på grund af hendes biologi. Kære Ole Birk Olesen, læs Nietzsche og bliv en mand!

 69. Ragnar

  Ja, Vagn Remme – Nietzsche og atter Nietzsche. 😉

  . . . OBO, Liberalisme er fint, respekten for ejendomsretten og individets frihed – ja, indenfor den gruppe som forsvarer dette.
  Hvis det udvides til at omfatte alle så kommer Darwin og Newton og napper dig bagfra.
  Sådan sagt i al fredsommelighed af respekt for din store indsats.

 70. Ragnar

  Ja, Vagn Remme – Nietzsche og atter Nietzsche. 😉

 71. Ragnar

  På et tidspunkt i 20erne udgav Alfred Baeumler Bachofens Mutterrecht med en ondskabsfuldt lang indledning. Baeumler var som bekendt top-nazi filosof. Næsten samtidigt skrev Erich Fromm – før emigrationen – et essay om Bachofens værdi for den socialistiske tænkning.

  Bo Nake.
  Fin oplysning – smukt!

  Assorted Referencesdiscussed in biography (in Johann Jakob Bachofen (Swiss jurist and anthropologist))
  Swiss jurist and early anthropological writer whose book Das Mutterrecht (1861; “Mother Right”) is regarded as a major contribution to the development of modern social anthropology.

  Das Mutterrecht

 72. Meget interessant debat. Har ikke så meget at tilføje imidlertid:

  Kvindetegnet, enhver feminists ypperste symbol, er oprindelig et symbol for Venus/ kærligheds-gudinden i romersk mytologi, og det forestiller et håndspejl (fjern den tværgående streg), mens mandesynbolet, cirklen med pilen der rækker ud, oprindelig er symbolet for Mars/krigsguden, og det forestiller et skjold med et spyd, der stikker frem.

  Jeg forestiller mig, at 70-erne og 80-ernes kvindesagsforkæmpere ikke havde denne viden.

  • Camilla Paaske Hjort

   Haha, nej næppe! Og den viden havde jeg heller ikke. Interessant, Lotte :).

 73. Sabrina Sanderson

  De parforhold der naevnes…. hmm… det maa simpelthen vaere intelligensniveauer der generelt ikke er lig! Det her saa daarligt et indlaeg, da koen generelt intet har at sige! Det er mennesker og saa stop dog med den sygelige kasse-taenkning! Verden er altsaa bare noget mere detaljeret og knap saa simpel! hold da kaeft!

 74. Agnethe Overgaard

  Jeg vil først og fremmest sige, at jeg kun har læst denne tekst, fordi jeg skyldte en (mandlig) ven det, efter jeg havde linket ham til en artikel om det bidende kondom. Jeg blev mildest talt rasende under læsningen, jeg vidste først ikke, om min mangel på sympati med pointer bundede I, at jeg ikke er liberalist eller at jeg ikke er chauvinist, men der gik ikke så længe, før jeg fandt ud af, at det er fordi, jeg ikke er idiot! Selvfølgelig er det klart og forventet af genren, at intet er videnskabeligt, men at det er så dybt ulogisk er næsten utilgiveligt. Jeg ville ikke ane hvor jeg skulle begynde med en egentligt kritik, med lad det række, at det er noget af det værste lort, jeg længe har læst. Mænd og kvinder har mange dårlige sider, nogle deler de måske med deres kønsfælder, men de ovenforstående er bare udtryk for manglende indsigt!

  • Camilla Paaske Hjort

   KønsFÆLDER – fantastisk ord, Agnethe Overgaard! Jeg bliver helt høj!

   🙂

 75. Martin Olsen

  “at det er fordi, jeg ikke er idiot! ”

  @Agnethe Overgaard

  Så hvis du ikke er idiot – hvad er det så du er?

 76. Birte Frandsen

  Godt at se en mand smække nogle fakta i hovedet på det modsatte køn—
  Den evindelige klynken om manglende ligeløn og få kvinder på direktørposter er jo
  mangel på vilje, mod og måske evner, mest nok på grund af ønske om særhensyn,
  som fx krav om kvoter, sært nok udtrykt af kvinder på venstrefløjen.
  Kvoter er noget man inddeler fisk i–vi “mennesker” må -go for it- og følge spillets regler.

  Der er m/k-ere som mener–at kvinder i 30erne ikke er nået til højere udviklingstrin end de havde som 16-årige og først har nået en form for modenhed,overblik og evne
  omkr. de 45 år.
  Kvinder forfalder for let til at kokettere–at tænke med hjertet og glemme forstanden,
  se blot på udmeldinger fra venstrefløjens ledende kvinder.
  Det forekommer som opnår de fleste kvinder ikke modenhed og overblik før de
  har mod til at bruge den mandlige del af den grå substans—Hillery Clinton er ved at lære det.Det er- no good -med kvindelige ministre i 30erne.

  Det er nu ikke kun kvinder i 30erne der er politisk umodne- –der er næppe den
  skuespiller her i landet som ikke leger i rød stue—der tænkes kun med hjertet–eller
  på jobs som underholdere til socialdemokratiske flæskestegsspisninger.

  Punkt 4–taler om modmagt–og den er nødvendig i et forhold, selvom det er så
  rart at få ret–så bryder kvinder sig ikke om tøffelhelte.
  Børn–ja de fødes stadig af kvinder –og nogle kvinder vælger måske at tage sig
  mere af sine børn end at satse på karriere–begge dele er utopisk for de flestes
  vedkommende.
  Mænd har oftest fri fra fredag til mandag—hvad i alverden skal de så med barselsorlov–ferier ikke at forglemme skulle vel være nok.

  Og hvad angår ligestilling–sådan hvad nærkontakt angår–så er mange mænd
  ikke kommet over at inddele kvinder i ludere og nonner—de elsker at se og høre
  om – åh så aktive kvinder—men de er bange, eller ligefrem foragter kvinder som
  er ligeså udfarende og aktive som de selv føler de skal være—-

 77. kim k

  Herlig artikel. Kom hertil via et link på ASHs blog på Berlingske. Kørte helt træt i kvindernes højfrekvente cirkulære kønsrolledebat derinde. Kvinderne vil have mænd til at diskutere, men mistolker/misforstår eller forvrænger mænds argumenter, hvis de ikke passer kvinden. Ergo gider mænd naturligvis ikke tage en alvorlig debat med dem. Og jeg orkede ikke at bidrage for døve øren.

  Her har ODO så givet et godt indlæg i debatten. Det er humoristisk, og jeg tager det ikke bogstaveligt og som en endegyldig sandhed. Men der er nok noget om det.

  Tak for en velskrevet artikel ODO! Jeg følger ikke op på debatten, så hvis nogen har kommentarer til mit indlæg, så er jeg ud at lægge tag på stalden – sammen med min kone! God weekend.

 78. Queer

  Jeg ærgrer mig, når jeg læser dette indlæg, fordi jeg opfatter det som en række uberettigede anklager. De er uberettigede, fordi – som Ole Birk Olesen selv siger – der reelt ikke bevis for “de færreste”(eller for den sags skyld nogle) af dem.

  Noget man utroligt ofte oplever i kønsdebatten er stivnede syn på, hvilke personlige egenskaber de to køn nødvendigvis må medføre – og her snakker vi ikke kun om kvinder, også mænd. De 7 anklager er et kroneksempel: er man kvinde, er man drevet af sine følelser, man har ingen moral og ære, man er jantelovsdyrker, osv. Det er altså opfattelsen, at det biologiske køn medfører en bestemt personlighed.
  Men er det virkeligt sådan? Passer alle kvinder du kender ind i præcis disse 7 kasser? Næppe. Måske man kan fornemme tendenser, men så vil jeg da appellere til, at man kalder det tendenser, i stedet for at udmelde, at man har fundet sande sætninger om halvdelen af jordens befolkning. Det være sig kvinder eller mænd.
  Problemet er ikke, at det er uholdbare påstande, som ikke fører til store videnskabelige paradigmeskifte. Problemet er, at folks opfattelse af de biologiske køn, påvirker dets potentiale. Hvis opfattelsen går på, at kvinder ikke kan være ordentlige liberalister, så får vi aldrig nogen store kvindelige politikere på den økonomiske højrefløj; simpelthen fordi, der ikke er nogen, der tror på dem. Kvinder tager ikke chancen, fordi det forventes af dem, at de ikke gør det; så hvorfor skulle de? Og hvordan kunne de nogensinde turde gøre det, når det nu ikke ligger til deres køn? Mennesker bliver ofte, hvad der forventes af dem.

  Hvis man bliver ved med at beskrive kvinder – eller mænd – med fastnaglede egenskaber, så får de aldrig nogensinde lov til at bryde ud af disse. Vi har ikke beviser for, at der i kvindens biologi er noget, der skulle gøre dem jantelovstilhængere, så hvorfor overhovedet kalde dem det?

  I virkeligheden kan vi bevise meget lidt med sikkerhed om kønnene. Ingen viden giver ingen ret til anklager. Hvis du er sur på din kone over, at det er altid er dig, der skal rense tagrenden, så snak med hende om det, og lad for Guds skyld hendes kønsfæller være.

 79. Bo Nielsen

  jeg år decideret kvalme af det allersidste afsnit, hvor det påstås, at mænd er bevidste om deres biologiske laster og prøver at tilpasse sig samfundet, og kvinder ikke er. Når indlægget handler om nogle – som skribenten selv siger – ubegrundede postulater om kønnenes væren, virker det fuldstændigt ude af proportioner, at anklage kvinder og fristille mænd på denne måde. Konklusionen virker for mig til at være, at manden ikke skal begå voldtægt eller være sin partner utro, og kvinden derimod skal opfylde en række krav om medmenneskelig opførsel, og derfor gør kvinden det ikke godt nok nutildags.

 80. Anne Pande

  Nøøj, hvor er det bare super-kontroversielt og nyskabende, det du skriver. Et rigtig frisk pust! Jeg har bare ALDRIG hørt de “anklager”/overvejelser/holdninger før. Hvor er det godt, der er nogle, der tør sige deres egen mening og ikke bare siger, hvad alle andre siger eller har sagt før. (Jeg håber, sarkasmen er at spore)

 81. paw

  enkelte gode pointer…ellers mest snævertsynet og ikke særlig begavet. eller også er jeg bare skideheldig med de kvinder jeg kender!

 82. gitte

  Dybt, dybt krænkende tekst. Selv om vi taler om ord er din sexisme voldelig i sit udtryk. Havde man tid og overskud burde du slæbes for retten for grov krænkelse. Din holdning tenderer 1930’ernes Nürnbergloves indstilling i sin diskrimination af en del af befolkningen. Jeg tænker du måske bare laver sjov og er groft ironisk, hvis, så lad det blive ved det, men så er det godt nok dårlig smag.
  Havde du ære i livet ville du føle skam.

  • Anders Berdal

   Sådan opfatter jeg det ikke. Det kommer helt an på hvor højtideligt I som kvinder tager jer selv. Hvis vi ikke som mænd må stille os kritisk til kvindekønnet og den politiske korrektged som har sneget sig ind i kønsdebatten, hvilke chancer har vi så for at gøre vore meninger gældende???
   I siger så ofte at I har brug for vores modspil, men jeg oplever meget ofte, at I bliver meget indignerede hvis man foresøger at yde det. I virkeligheden tror jeg, at vi som mænd har brug for at komme af med vores behagesyge i forhold til jer, og vi har brug for at I lader mænd være sig selv på godt og ondt.
   Jeg vil opfordre dig til at læse teksten igennem et par gange og forsøge at lægge mærke til hvad han forsøger at sige.
   Hvis ikke du kan genkende dig selv i det der står skrevet, er det nok ikke møntet på dig.

   Venlig hilsen Anders

 83. Kære Ole Birk og I andre debatører – da en god ven henledte min opmærksomhed på denne blog, troede jeg først den var skrevet som en stor ironisk joke. Men jo længere jeg kom ned i teksten, blev det mere og mere klart for mig: Manden mener det alvorligt. Hvilket desværre kun blev bekræftet i de efterfølgende indlæg. Desværre. For jeg har vist aldrig nogen sinde set en så fordomsfuld tekst. Floskerne og generaliseringer står i kø – og så tæt, at det næsten er helt uoverskueligt hvor man skal starte eller slutte, hvis man skal indgå i dialog om de spørgsmål indlægget rejser.

  Men lad os alligevel gøre forsøget. En anklage af gangen:

  “Jeg anklager kvinder for grundlæggende at være uden moral og ære”. Jeg ved ikke i hvilket miljø Ole Birk er en del af, men gennem et langt liv er min erfaring det stik modsatte. Nemlig at nogle af de mest etiske og moralsk reflekterede personer jeg har mødt har været kvinder. Hvorimod jeg igen og igen er løbet ind i mænd uden nogen form for moral og ære.

  “Jeg anklager kvinder for af samme grund (anklage nummer 1) at være ude af stand til at opbygge og opretholde en levedygtig menneskelig civilisation.”. Hvis man ser ned gennem historien må man blot konstatere, at det er mænd og atter mænd der er gået forrest (med deres ego) når det gælder at kaste samfund og civilisationer ud i ødelæggende krige.

  “Jeg anklager kvinder for at være i deres følelsers vold og uden tilstrækkelig kontakt med deres forstand.” Har Ole Birk nogen sinde været på et fodboldstadion en søndag eftermiddag eller en tur i byen efter kl. 24.00 i weekenden. For så vil han igen og igen møde mænd der er i deres følelsers vold og uden kontakt med deres forstand. Og hvis det ikke var nok, så skulle han besøge et af vores krisecentre for kvinder udsat for vold.

  “Jeg anklager kvinder for at være ude af stand til at bestyre magt med moderation.”. I alle de professionelle sammenhænge jeg har indgået i, er det kvinderne der bedst har håndteret deres magtpositioner. Udfra holdning: Hvis du er stærk skal du også være sød (Pipi Langstrømpe-strategien)

  “Jeg anklager kvinder for at være uærlige om, hvad de i virkeligheden foretrækker i forholdet mellem mænd og kvinder, når det handler om ”ligestilling”.” Interessant at få at vide, hvad det er for erfaringer der får Ole Birk til at mene det. Jeg bliver mere og nysgerrig på hvordan hvad der er fundamentet for Ole Birks eget ægteskab?

  “Jeg anklager kvinder for at være tryghedsnarkomaner, der dog alligevel føler ret til at beklage sig over og kræve andel i de fordele, som mænd høster, fordi mænd modsat kvinder tager chancer.” Igen må jeg blot sige, at nogle af de mest modige mennesker jeg har mødt i mit liv, har været kvinder. Og når jeg ser ud i verden er det det samme mønster jeg ser: Kvinder som har modet til at se udfordringer i øjnene. Både de nære og de store udfordringer. Aner faktisk ikke, hvor vi ville være som civilisation, hvis vi ikke havde disse kvinder?

  “Jeg anklager til sidst kvinder for at være jantelovsdyrkere i ethvert spørgsmål, hvor mænd er dygtigere end kvinder.” Den last tror jeg er lige stor hos begge køn – desværre.

  Konklusion: Sjældent har læst et indlæg der var så fuld af fordomme. Hvis det er den seriøsitet der skal præge Ole Birks indsats i Folketinget lover det ikke godt. Hverken for Liberal Alliance eller for det danske folkestyre.

  • Uffe: Fint, at du har taget udfordringen op! For som jeg jo skrev:

   “Jeg anerkender endvidere, at en tilsvarende liste – blot med andre anklager – kan laves om mænd, uden at jeg ville kunne protestere, fordi også den ville være rigtig, hvis den var lavet af en tilstrækkelig tænksom kvinde.”

   Det blev så ikke en kvinde, men en anden mand, som lavede den liste. Jeg mener stadig, at du fint kan stille op for de Radikale til Folketinget, og jeg mener ikke, at det sætter de Radikale i et dårligt lys! 🙂

   Men i øvrigt skrev jeg denne tekst, før jeg blev kandidat. I dag ville jeg ikke have formuleret mig sådan. Folk læser noget forskelligt i det, man skriver, når man har forskellige kasketter på. Dengang kunne jeg godt tillade mig på denne måde at opstille et modbillede til en fremherskende dagsorden, hvor mænd ofte står for skud, mens kvinder omvendt fremhæves som engleagtige væsner.

   Gør jeg det samme i dag, så virker det forkert. Og derfor gør jeg det ikke. Du kan nemmere gøre det, selvom du også går efter et sæde i Folketinget, for du skyder jo mod mænd 🙂

 84. Det gik lige lidt hurtigt med at skrive mit indlæg ovenfor…så der er en stavefejl her og der i teksten….men mon ikke min holdning alligevel kom klart nok igennem? Det tror jeg:-)

 85. Lassen

  “Og hvis det ikke var nok, så skulle han besøge et af vores krisecentre for kvinder udsat for vold.”

  @Uffe Elbæk.
  Det er vel lidt, som øjnene der ser – og måske også lidt om hvilke privat-politiske ambitioner der, aktuelt måtte være – om det er det ene eller det andet køn, der bedst passer ind i punkterne!

  Måske du kan svare på, om partnervold, hvorledes det fordeler sig mellem køn?
  – Internationelle undersøgelser viser, at kvinder står for samme procentdel af partnervold, som mænd gør.
  Og så læste jeg også fra en undersøgelse, at der i 25 procent af lesbiske forhold, er partnervold!
  Om vi så skal bebrejde journalister – at de er farvet i syn på køn – men det bliver alt oftere, at vi læser om kvinder der begår vold! – foruden kvinder der begår øvrig kriminalitet – herunder røveri, tyveri, bedrageri, og ikke mindst falske anklager, mod mænd!

  Det vil være interessant om du ønsker at svare. Og selvfølgelig skal jeg gerne henvise til dokumentation for, at mænd altid har været forsørgere for og beskyttere af, kvinder.

 86. Kære Lassen – selvfølgelig er der også kvinder der udsætter mænd for vold. Enten fysisk eller psykisk. Det vil jeg slet ikke sætte spørgsmålstegn ved. For det er der. Men når jeg reagerer som jeg gjorde i mit indlæg, er det pga af den helt uhørte generalisering og desavouering af kvindekønnet som teksten og dermed forfatteren giver udtryk for. Et menneske- og livssyn som jeg finder dybt problematisk.

  • Lassen

   @Uffe Elbæk.
   Mange tak for dit svar.

   Hvis det enkelte menneske ønsker forandring, har det enkelte menneske den mulighed, at ændre i sig selv.
   En god tilgang til at forholde sig til andre menneskers overbevisning kan være, at forholde sig til egen, umiddelbare reaktion på, andre menneskers overbevisninger.
   – Jeg tænker ikke du ville reagere, hvis jeg hævdede, at alle spillemaskiner i Tivoli var spild af tid.
   Måske du ville reagere, hvis jeg hævdede, at du har en udfordring i forhold til, at langt størstedelen af mænd i Danmark mener, at kvinder af samfundet favoriseres, på bekostning af diskrimination mod mænd!
   At kvinders Kampdag (8 marts) er en kamp mod mænd – eller krig mod mænd, om man vil! – også set i forhold til, at vi allerede har lighed for loven, og lige løn for lige arbejde. At kvinders Kampdag handler om, at yderligere diskriminere og undertrykke mænd!

   Egypterne ønskede Frihed – og mændene gik på gaden. Mange ofrede deres liv for friheden, og efterfølgende dansede, også kvinder og børn i gaderne.
   Og det er jo sådan det er, og altid har været

   🙂

   • Mikkel Nielsen

    Egypterne ønskede Frihed – og mændene gik på gaden. Mange ofrede deres liv for friheden, og efterfølgende dansede, også kvinder og børn i gaderne.
    Og det er jo sådan det er, og altid har været.

    Øhm… Jeg tror ikke rigtig, du har fulgt med. Der var skam også mange unge tørklædeklædte kvinder med på gaden på de voldelige dage, og på de fredelige dage var alle generationer af begge køn repræsenteret.

    Og med hvordan det altid har været, så kan man jo også anføre, at det er mændene, der starter krigene, men kugler kender ikke forskel på soldater og kvinder og børn…
    Kvinderne og børnene får heller ikke opført mindesmærker efter sig eller får skrevet historiebøger om sig. Men derfor er de stadigvæk blevet voldtaget og dræbt i utallige krige. “Som det altid har været”

 87. Bo Nake

  Hvis de nylige protester mod OBO.s betragtninger betyder, at det er upassende at gøre kvinder til et politisk eller socialt tema, er vi dog kommet et stykke. – Men jeg synes, at Damefrokosten skal vente med at nedlægge sig selv til Ligestillingsministeriet ikke længere eksisterer.

 88. Susanne Sayers

  Jeg synes ærlig talt, at indlægget er dybt sørgeligt. Jeg bliver ikke provokeret, jeg bliver forstemt og trist. Jeg troede, at vi var kommet videre. Jeg troede også, at netop en liberal forkæmper ville være i stand til at se på individet før kønnet. Jeg tog åbenbart fejl.

  Der har ganske rigtigt været kvinder, der har udskreget en ‘mænd er osse så … et eller andet ikke særlig smigrende’-dagsorden. Det forekommer mig, at de har været få, men jeg kan selvfølgelig bare have hørt dårligt efter. Den type udsagn er latterlige, men svaret er da ikke at gentage fejlen blot med modsat fortegn. Svaret er at kæmpe for individets ret til at blive bedømt som menneske, uanset køn, hudfarve, etnicitet og så videre.

  Allermest forstemmende synes jeg, at det er, når borgerlige kvinder sidder og fløjter selvtilfreds oven på den svada, som OBO fremturer med. Hvis moderne borgerlighed skal sende kvinderne tilbage til hjemmet og væk fra chefstillingerne, fordi de er ude af stand til at administrere magt, så siger jeg ellers tak.

  • Bo Nake

   Pøv at læse indenad. – Kritikken af feminismen er jo netop, at den sætter kønnet over individet. Hvis der ikke var nogle mennesker, der lod sig lede af generaliseringer, ville der jo slet ikke være noget Ligestillingsministerium etc. etc. Så når vi holder os til generaliseringer, som feminister opfordrer os til at gøre, skulle der ikke være noget i vejen for at vende bøtten en omgang og få sig et godt grin, i stedet for at lade tristheden dominere.
   Så vidt jeg ved, opfordrer borgerlige feminister ikke kvinder til at gøre det ene eller det andet. Det er netop det, der er pointen.

   • Susanne Sayers

    Ja, men svaret på feminismens tendens til at sætte køn over individ er ikke at gentage miseren, sådan som OBO gør. Så ender vi bare i en ‘du er dum, nej, du er dum’-debat. Og hvad skal vi med den?

  • Susie C

   Tak til Susanne Sayers for det mest fornuftige indlæg i hele tråden.

   Det har nemlig været endog meget sørgeligt at læse en så lang hale af kvinder sidde og klappe i deres hænder over en så plat, generaliserende og ukonstruktiv gang hiven-i-fletninger i skolegården.

   Hvor fanden er vi henne?

 89. Bo Nake

  Vi skal bruge den til at afvise feminisme som et seriøst udgangspunkt for sociale debatter. Det føste skridt kunne være – som Camilla Paaske Hjort har gjort – at bevivle, at det giver mening at tale om en borgerlig feminisme.
  Men selvfølgelig kan man godt lade køn være en islæt i sine overvejelser, før man træffer en beslutning. Et konkret eksempel. Nogle hævder, at kvindelige ledere gavner virksomheder. Det er muligt. Men i så fald må det være virksomhedernes eget valg at efterprøve muligheden.

  • Susanne Sayers

   Tjah, men OBO’s indlæg er da nærmest et argument for, at feminismen ikke er overflødig. Hvis vi virkelig ikke er kommet længere, end at en fremtrædende debattør og folketingskandidat, der oven i købet postulerer at være liberalistisk, skal bruge 8.600 anslag på at fortælle, hvorfor kvinder er svage, manipulerende og uegnede til ledende poster, så er der godt nok lang vej igen …

 90. Ursula

  I guder! Feminismen arbejder netop for at køn ikke skal komme før individ! Feminismen arbejder præcis for frigørelse af kønsfordomme! Mage til ignorance…..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Lassen

   Tænker du på tvungen værnepligt, forældremyndighed, ligelig fordeling af mænd og kvinder i det offentlige, ligelig fordeling af mænd og kvinder i håndværksfag, ligelig fordeling at mænd og kvinder i videregående uddannelser, kriminalisering af de prostituerede, ophævelse af forskel i pris for adgang til dansesteder, offentlig betalte krisecentre til voldsramte mænd, hjælp til udsatte mænd.
   Ligelig fordeling af offentlige midler (jævnfør Velfærdskommissionens rapport)
   etc. ???
   Er det på sådanne områder Feminismen arbejder?

  • Tak for et godt grin 😀

 91. Berg

  Flot gået OBO 🙂

  Det som er allermest trist ved denne blog og alle folks kommentarer er, at der både er kvinder og mænd der giver manden delvist ret, og prøver på en venlig, meget intellektuel måde at argumentere imod.

  At opdele egenskaber kønsligt er stupidt, selv forherligende og diskriminerende i en grad som jeg mindes kun deles med Nazitysklands principprogram.

  Jeg får kvalme.

  Berg

 92. Asso di Cuori

  Er i dag via online Politiken blevet gjort opmærksom på LA-folketingskandidatens koncentrat af sine funderinger over det kvindelige univers i form af syv teser. Hvorfor lige netop syv, kan man spørge, men tallet hører til blandt de bibelsk hellige. Man får da let det indtryk, at det er for at guddommeligegøre teserne. De er så at sige aprioriske. Den efterfølgende diskussion herom er blevet helt futil og egentlig uden interesse for den almene samfundsborger. Som ved enhver almengørende tese kan man finde et gran af sandhed i alle de syv nævnte. Kandidaten har ikke fremført andet end egne synspunkter, hvilket er helt legalt. Bare inducerer han frem for at deducere. Ganske uvidenskabeligt. Men ud fra konkret erfaring kan enhver nøgternt tænkende sikkert nikke genkendende til hvert enkelt postulat. Mere er der så heller ikke i det. Man kan bare tænke på den besynderlige diskussion om kvindekvoter til valg af bestyrelser i det private erhvervsliv med henvisning til Norge. Det er jo langt de færreste kvinder som har det problem ikke at kunne blive valgt hertil, og det endda på grundlag af egne kvalifikationer, faglige som personlige. Alligevel skal dette spørgsmål fremføres med bram og brask som tidens væsentligste kvindespørgsmål. Det viser bare, hvor verdensfjernt erhversvlivets amazoner forholder sig til deres eget køns grundproblemer. Det er de da fuldstændige ligeglade med, bare de kan komme frem i rampelyset uanset midler og metode. Kandidaten har sat fingeren på flere ømme punkter, og borgerkvindernes stormtropper farer i harnisk, som var de til et dionysisk bakkanal. Det er ærlig talt for banalt og fuldstændig åndsforladt.

  Med venlig hilsen
  Asso di Cuori

 93. Vianna Bright

  Heil Hitler!

 94. M Nielsen

  Det mest sørgerlige er hvor ubegavet og fordomsfuldt det er – sådan en person uanset køn vil jeg nødig have ind i folketinget…

 95. poul g exner

  det er vanvittigt. men samtidig en naturlig del af fællespsykosen i samfundet. den frie debat eksisterer nemlig ikke. jeg forstår glimrende behovet for at skrive som hr. birk gør. vi går jo omkring i verden op til halsen, men taler aldrig rigtigt om det.

  problemet med teksten er, at der ikke skelnes mellem at være liberal og det at være fri. var den erkendelse indtruffet: at den liberale tankegang ikke er identisk med at tænke frit, og at man heller ikke kan forvente at den liberale filosofi vil føre til en følelse af reel frihed, ville smerten have været helt anderledes blid.

  venlig hilsen

 96. Bjarne Hansen

  Man kan sikkert sagtens gå ud og finde 7 kvinder der hver især passer på de enkelte 7 punkter, men at finde én kvinde der dækker dem alle..
  Det kan kun være min Eks-Kone;-)

  Manden er jo skør, når han nærer så stor foragt for halvdelen af verdens befolkning.
  Alle mænd har kendt en kvinde, som de vil tillægge de egenskaber som disse 7 punkter beskriver, men heldigvis er alle mænd da ikke som Ole Birk.
  Det kan min Kæreste bekræfte;-)

  Ole Birk må i sin tidlige ungdom være blevet voldsomt ramt af stærk kvinde, hvilket har traumatiseret ham siden, den stakkel.
  Jeg har oplevet ham i en TV-Debat med Johanne Smidt Nielsen(den dejlige Rapand), det klarede han sgu ikke så godt..Nu ved jeg hvorfor. 🙂

 97. Bjarne Hansen

  Der er da forhåbentlig ikke nogen her der tager Ole Birk seriøst, han er jo ikke normal.
  Han siger det frygteligste usammenhængende vrøvl.
  ( oplevede ham i Clement på DR 2 i clicnch med Johanne, og jeg var knust af grin)
  Men vi kan da alle sammen glæde os over at underholdningsværdien i Folketinget ikke lider skade ved Bertels evt. snarlige afgang, vi får Ole Birk i stedet.

 98. poul g exner

  … det er imidlertig vanvittigt. men samtidig en naturlig del af fællespsykosen i samfundet. den frie debat eksisterer nemlig ikke. jeg forstår glimrende behovet for at skrive som hr. birk gør – omend jeg ikke forstår ham. vi går jo omkring i verden op til halsen, men taler aldrig rigtigt om det.
  problemet med teksten er, at der ikke skelnes mellem at være liberal mand og det at være frit menneske. var den erkendelse indtruffet: at den liberale idé (heller) ikke fører til reel frihed, og at den heller ikke kan forventes at gøre det, al den tid liberalisme og frihed er to forskellige begreber, var smerten anderledes blid.

 99. Martin Aremark

  FANTASTISK! Jeg har fået en frygtelig masse skæld ud fordi jeg har haft præcis det samme syn på tingene i hele mit voksenliv. LAD OS STARTE ET PARTI STRAKS!! Ligestillings partiet. ÆGTE ligestilling eller ingenting.

  http://spir.urbanblog.dk/2009/05/22/hej-jeg-hedder-spir-jeg-er-mands-chauvinist/

 100. Ødipusser

  Bliv du blot ved med at tale kvindevæsenet imod, OBO.

  De har det for let og kan tydeligvis ikke klare lidt modstand uden at flæbe og skrige op som de forvirret væsener de er. Fascinerende er det da, men paradoksalt. Du har ikke brug for den mundkurv, men burde have dit eget talkshow.

  • Berg

   Hvem skriger?

   • Ødipusser

    Uffe Elbæk og andre sørgelige “mænd”.

 101. Sebastian Volkers

  Jeg håber, nogen kan bekræfte, at dette er ment som en (grov) spøj. Men jeg er ærlig talt kommet godt og grundigt i tvivl. Sjældent har jeg set noget så fordomsfuldt og stupidt på skrift. Hvis man laver søg og erstat, hvor “kvinder” erstattes med “negre”, “bøsser”, “jøder” eller “indvandrere”, ja så har man en tekst, der ligger i grænselandet for overtrædelse af den danske racismeparagraf. Fy for satan, siger jeg bare. Hvis det er et udtryk for sand liberal tankegang, så er der vist noget grundliggende, jeg ikke har forstået. Jeg håber sandelig ikke, at dette er et forvarsel om, hvad vi kan vente os af Liberal Alliance i tiden fremover. Så bliver det da værre end frygtet.

  • Nikolaj Christiansen

   Og hvis man erstatter ordene i dit indlæg med andre ord, så fremstår det som en kærlighedserklæring til lørdagskyllingen..

   Helt ærligt, det er da for plat og totalt unødvendigt.

   Der henvises i øvrigt til Godwins lov.

 102. Martin berg Vilrik

  Min 8 anklager mod mænd, kvinder queers og transpersoner:
  1)Vi har ingen selvstændigmoral(Nietzche)
  2)Vi kan ikke finde ud af at opbygge et civiliseret samfund(Se dig omkring)
  3)Vi skelner mellem følelser og forstand(det er jo det samme)
  4)Hvis vi får magt bliver vi nogle magt liderlige svin(Machiavelli)
  5)Vi er politiske væsener dvs. forhandler om magt jvf. punkt 4
  6)Vi tror altid at græsset er grønnere..
  7)Vi tillader ikke vores eget nederlag
  8)Vi tillægger det modsatte af vores egen opbygningen af vand og kulstof(kroppen) særlig ulemper tilfordel for os selv.
  Opfordring: Døm på baggrund af handlinger ikke krop..
  SPRØD FRONT!

 103. JensF

  Haha, Bjarne Hansen kl. 10.47 betegner kvinder, der lever op til OBO’s ‘7 grove generaliseringer’ som STÆRKE! Et godt eksempel på, at uanset hvad kvinder bedriver, skal det med vold og magt udlægges positivt.

  Smag på ordene “stærk mand”. Ikke rart, vel? En sådan er i bedste fald en muskelsvulmende klovn, i værste fald en morderisk tyran. Smag så på ordene “stærk kvinde”. Meget bedre, ikke sandt? Hun holder sammen på tingene, beskytter de svage og sikrer retfærdighed og fremskridt …

  • Bjarne Hansen

   Overhovedet ikke, det var ikke min mening i hvert fald.
   Jeg forsøger at beskrive OBO som lille og forvirret mandsling der løber rundt i desperate 8-taller i det øjeblik han står overfor en såkaldt stærk kvinde, eller bare en kvinde der har gode argumenter.

   I øvrigt deler jeg ikke din opfattelse af en Stærk Mand/Stærk Kvinde.

   Et stærkt menneske er en person der er stærk nok til at give “plads” i sit liv til både stærke og svage, kvinder som mænd og idet hele taget er tollerant overfor forskelligheder.

   OBO viser ikke just den store tollerance overfor kvinder generelt, han får det svært her i livet;-)

   Det er tollerance der kendetegner stærke mennesker.

   • Bjarne Hansen

    Det kan kun være en sølle lille svag mand, der aldrig har oplevet en kvindes respekt, der har behov for at stille sig an som OBO gør med disse 7 punkter.

   • JensF

    Okay, så har vi da en hel del sølle små svage kvinder derude, der bebrejder det egoistiske mandlige sammenhold for deres egen mangel på formåen i karrieren. De små forvirrede kvindslinger løber rundt i desperate 8-taller, det øjebilk de bliver konfronteret med erhvervslivets krav.

   • Bjarne Hansen

    Ja da, der er skam ingen forskel i den henseende.

 104. Berg

  Ødipusser: Hvem skriger? Endnu en uargumenteret, løs påstand. Hvad er der galt med følelser? Er kvinders empatiske følelser lig med “skrigeri” og “hysteri”?

  Jeg som kvinde kan sagtens tåle kritik, men på et sobert plan, og det er OBO’s generelle påstande om kvinder ikke, og det er dine påstande heller ikke. Dine påstande siger mere om dig, end om kvinder generelt. Hvis jeg stod overfor dig “in person” ville du jo aldrig turde sige en dyt.

  Det er så sørgeligt når mennesker smider om sig med anklager uden at kunne argumentere for dem ordentligt og nu trækker OBO selvfølgelig i land, med desperate forsøg på at intellektualisere ud af det.

  • Ødipusser

   Berg du siger “Hvis jeg stod overfor dig “in person” ville du jo aldrig turde sige en dyt”. Det kan da være du har ret i det. Og det er jo en del af den pointe som OBO forsøgte at formidle til sine læsere – at kritik af kvindekønnet i et post-68 samfund nu engang er besværliggjort, fordi samfundsmentaliteten er overrendt af en kvalmende form for politisk korrekthed, der ikke tillader kritik af det svage køn eller at man gør grin med det.

   Nej, jeg turde sikkert ikke “in person”, men det er en falliterklæring uanset hvad.

 105. Dennis Nørmark

  Imponerende at Uffe Elbæk anklager OBO for at hænge kvinder ud og så gør nøjagtig det samme ved mænd i hans indlæg.

  Kvinder er altså guddommelige martyrer man ikke må kritisere, mens mænd altid må finde sig i at lægge ryg til generaliserende og negative karakteristikker.

  Stå ved hvad du har skrevet Ole, for det kan ikke være rigtigt at man ikke må skrive polemiske indlæg og trække tingene skarpt op – bare fordi man er folketingskandidat.

  • Berg

   Denne debat er nede på et plan, hvor jeg er chokeret.

   Åbenbart findes der rigtig, rigtig mange MEGET vrede, underkuede mænd derude som har ventet meget længe på at generalisere et helt kvindekøn som værende:

   1. Hysteriske
   2. I deres følelsers vold
   3. Ude af stand til at tænke en eneste rationel tanke
   4.Latterlige
   5. Mandehadere, hele bundtet
   6. Ude af stand til at modtage kritik
   7. Guddommelige(?) …Hvad betyder det i moderne tid?
   8. Martyrer
   9. Inkompetente chefer
   10.Kokette

   Helt ærligt – wow for en grim smag i munden
   *Gab*

 106. Cecilie Kallestrup

  Kaere Ole Birk Olesen

  Det er en soed gestus, omend unoedvendig, at du indvilliger i at hjaelpe kvindekoennet med at saette fokus paa ligestillingsspoergsmaalet.

  Dit indlaeg er med til at vise, at ligestilling mellem maend og kvinder idag er saa indgroet en del af vores menneskeopfattelse, at langt de fleste danskere kan laene sig tilbage og klukle lidt af dine teenageprovokationer.

  Jeg skriver fra et muslimsk land, og iagtager dagligt kvindekoennet blive forkaelet og passet paa, samtidig med at de bliver pakket vaek i sorte gevanter.

  Vi lever heldigvis i et land, hvor der idag er plads til tilfaelde af ugennemtaenkt mandschauvinisme og kvindenedgoerelse. For danske kvinder skal ikke laengere passes paa og pakkes ind. Og det er du, med dine umodne latterligheder, med til at stadfaeste.

  For det skal du have tak.

  Med venlig hilsen Cecilie

  • Maria

   Hear hear!

 107. Jesper Andersen

  Ole Birk Olesen er endnu en mand, uden særlig meget mellem benene. Endnu en mand der ikke har nosser nok, til at stille sig op og være mand, når behovet kommer. Endnu en mand der bare sidder og klynker, og har ondt af sig selv. Endnu en mand der burde ta´ hjem til sin mor, og få tørret øjnene…

  Christ ta´ og få et par nosser, og kom så ind i kampen igen… og opfører dig som en mand, og ikke en lille dreng der har ondt af sig selv.

  Er sgu træt af “mænd”, der konstant skal klynke over kvinderne, i stedet for at ta´et fast greb i pungen, og så bare være en mand der tør være en mand… det har kvinder sgu meget større respekt for!

 108. Ras Lunding

  Helt overordnet kan man godt undre sig over, hvad vil OBO med det her? Hvad for en debat er det han ønsker at skabe – hvad er (for)målet?
  Det forekommer ikke at være saglighed, for han har ikke gjort hans forarbejde godt nok så. Det er jo også det han starter med at indrømme; han har anklager, men ikke elæg derfor. -Men hvorfor så overhovedet fortsætte?
  -Det gentagne greb er ævle-resonnementet; at etablere en generalisering på baggrund af en eller få specifikke cases.
  -Jeg har også engang haft en kone, der absolut kunne se fordele i den form for ligestilling der inddrager manden i de traditionelt kvindelige hus-opgaver men ikke kvinden i det traditionelt mandlige ditto. Præcis som OBO Beklager/anklager sig over. Men fra at opleve dette og derfra så ophøje det til et generelt udsagn. Der burde være (for) langt. Den slags ævle-resonnementer er masser af i de syv anklager.
  Derudover er der en række af OBO´s holdninger, som han da har lov at have. Men som, når de ophøjes til udsagn der signalerer en eller anden sandsheds-værdi, virker meget naive, umodne, smalsporede, unuancerede, uigennemtænkte, fjollede samt forkælede og oldnordiske.
  -F.eks.: antagelsen af at man ikke både kan være mand og tage sig af børn: “kvinder er bedre til at tage sig af pylrede børn med feber”. -Nonsens, og det er givetvis ikke genetisk, men kulturelt betinget, hvis et sådan udsagn, i virkeligheden nogensinde har passet; Kvinder har traditionelt været meget meget mere eksponeret for at skulle håndtere syge børn end mænd. -Og er det sikkert stadig, -det har ikke ligget i opdragelsen af mænd at det gav nogen form for bonus at være gode til den slags. Men det er ikke det samme som at mænd ikke kan være lige så omsorgsfulde som kvinder, hvis de sættes i en situation der nødvendiggør denne egenskab.
  -F.eks.: at liberalitet er lig med retfærdighedssans; “Når flere mænd er liberale, så skyldes det, at de nemmere kan tilslutte sig et overordnet princip for retfærdighed”.
  Når man kigger denne sætning efter i sømmene, så udgør den faktisk det rene nonsens. For det første defineres retfærdighed ikke, hverken før, i eller efter sætningen. For det andet defineres liberalisme i store træk som værende identisk med begrebet frihed. Det er vel rigtigt. Men hvordan man derfra kan slutte sig til at den der ønsker sig frihed også har stor sans for retfærdighed – det vides ikke…….
  -F.eks.: at man er trygheds-narkoman, fordi man ikke jager karriere. “Jeg anklager kvinder for at være tryghedsnarkomaner…….. o.s.v.”. At sætte lighedstegn ml. trygheds-narkomani og karriere-trang giver ligeså meget mening som at sætte lighedstegn ml. trygheds-narkomani og skilsmisse-initiativ. Hvis man gør det, så vil det lige pludselig være mænd der fremstår som trygheds-narkomaner, i og med at det i for langt største parten af skilsmissers vedkommende, er kvinden der tager initiativet, oftest er manden ikke uenig i dette skridt, men har holdt sig tilbage, af frygt for at miste de trygge hjemlige og vanlige rammer.
  Og sådan kunne man blive ved. -Hvis OBO virkeligt ønskede at skabe en god og reel debat af køns-politisk karakter, så burde han være mere nuanceret og ikke så banal og selv-refererende. Det bliver noget plat lagkage-kast.
  En sådan debat på et lødigt grundlag, kunne være god! Men det nytter ikke at der går så meget Karl-Mar i den, det er old-school. Jeg tror at de fleste mænd af i dag ikke har så meget brug for at frigøre sig fra deres rødstrømpe-mødres skørter som OBO givetvis har. Men gerne vil en mere nuanceret debat.
  Mange af de ting OBO giver udtryk for kan jeg faktisk godt nikke genkendende til fra mit eget liv som mand. Men det er meget mere nuanceret end den der “kvinder er fra Venus og mænd er fra Mars”-antagelse. Det OBO præsenterer os for er arketypiske påklædnings-dukker, som han selv tror er virkelige. Han argumenterer i virkeligheden på samme måde, med samme indgangsvinkel og på samme psykologiske niveau som rødstrømperne gjorde i 70´erne og 80´erne. -Bare med modsat fortegn. -Det er for banalt.

 109. Ras Lunding

  For øvrigt er det rigtigt sjovt, -og giver lige så meget mening med artiklen, at skifte alle de steder hvor der står “kvinder” ud med “politikere” 🙂
  -Eller med “Jesper Langballe”, -i anklage 1 og 2 -ok, medgivet, han er så godt nok heller ikke liberal -men det er sjovt 🙂

  Ras

 110. Sarah H. S. B.

  Haha – åh ja, der er altid lidt sandhed, og lidt forvanskning, i det at du endnu ikke har mødt alle kvinder.

  Måske er jeg den første, men – jeg går ikke ind for ligestilling, men lige rettigheder. Mænd og kvinder er forskellige, og hvis visse kvinder ønsker at blive en mand i sind og sjæl, så skal de være velkomne, men der er en grund til, at mænd og kvinder er forskellige – vi kan forskellige ting, og kan dermed varetage forskellige ting. Eftersom verden er i konstant udvikling, ændrer visse ting sig, men der er en grund til at kvinder føder børn, og mænd går rundt og fikser ting (meget groft sagt..).

  Lad os i stedet hylde forskellene, i stedet for at degradere dem. Lige rettigheder, ja tak!

  • Hej Sara, du har fuldstændig ret i din pointe om at der skal være ligestilling mellem kvinder og mænd. Under rødstrømpebevægelsen var det nødvendigt at kvinderne var meget mandhaftige for at slå igennem. I vores tid vil vi have lov til at være feminine og kvindelige, have både familie og karriere (indimellem enten det ene eller det andet), og dyrke vores feminine sider. Vi vil jo også helst have stærke mænd som oser af mandhaftighed. Der er ingen ligestilling i at gøre kønnene ens. Ligestillingen består i at værdsætte kønnenes forskelligheder.

 111. Kristine Agersbøll

  Langt henad vejen har du fuldstændig ret. Desværre.

  • poul g exner

   er det dine egne personlige erfaringer du giver udtryk, eller er det endnu et “kvindesyn”?

 112. Annette Larssen

  …………………..soedt taenkt og skrevet……………..men du har totalt glemt, det romantiske ved at lade som om……..at det MAASKE DOG naeste gang/eller imorgen er helt anderledes, i vores naive forestillinger!!?????

 113. Martin Aremark

  Oh ve den stakkel der formaster sig til at kritisere kvinden. Lad helvededes ilden regne ned, og jorden ryste! Slap sq da af og læs mellem linierne. Det er skrevet med et velment og oplagt glimt i øjet. Det er naturligvis en grov generalisering, men elementet af sandhed understreges tydeligt af alle “sure fisse” opstødende. Hvis det bare havde været noget usagligt vrøvl, havde i slet ikke reageret så voldsomt.

  • Daddyo

   Med andre ord: I siger nej, men I mener ja.

  • Glad fisse

   Ja kan I ikke andet, så kan I da altid kalde os kvinder for en sur fisse! For at pensle det ud, så reagerer jeg ikke på alt det andet, der er skrevet, men selve ordet sur fisse;/ Sjovt nok, så er også I mænd født mellem kvindens ben – og lige siden har mænd forsøgt på at komme derind igen – det kan man da vist kalde for hjemve;D

  • Camilla

   Er der ikke lige så mange “bitre pikke” som “sure fisser” der kommenterer dette indlæg? – Tror ikke du kan sige dig helt fri for, at debatten har et godt blandingsforhold af både intelligente og interessante indlæg fra begge køn – ligesom der også er unuancerede/påståelige og endda tiltider direkte dumme indlæg fra begge sider også.
   Hvad man end mener om ligestilling, er ingen af kønnene trods alt renset for uintelligente og intetsigende mennesker, og jeg synes da i høj grad at disse kommentarer viser os, at mænd da så sandelig heller ikke går i for store sko.

   • Frantz

    Camilla, din sure fisse…!

 114. Søren Nielsen

  Hele denne lange, lange debat bekræfter mindst to af OBO’s teser.

  • Camilla

   Hvilke to? Om man må spørge? For den bekræfter da også et par fordomme om mænd, der vist heller ikke er sådan super gode til at tage imod kritik.
   At gemme sig bag ord som “sure fisser” er måske underholdende nok – men som kvinde bliver man ikke ligefrem imponeret over mænds retoriske kunnen, når de forfalder til sådanne ræsonnementer.
   Er mænd måske bare en smule bange for kvinder? Frygter de mon det de ikke kan forstå?
   Måske man bare burde droppe hele denne her kønsdebat og i stedet fokusere på noget så enkelt som værdierne og normerne i et samfund – der formentligt er bedst med drivkraft fra forskellige mennesker med forskellige tilgange til den verden de observerer og lever i.
   Selvom OBO formentligt er et intelligent og vidende individ er heller ikke han et orakel.
   Sjovt nok er det oftest sådan, at vi alle sammen kan tage ved lære af hinanden – også selvom andre mennesker nogle gange drager nogle anderledes konklusioner – har et andet syn på moral og retfærdighed og i det hele taget anskuer problemstillinger anderledes end vi selv gør.
   Hyl mangfoldigheden – og forsøg at lægge generaliseringerne og de unuancerede holdninger lidt væk – så bliver verden altså lidt mere spændende.

 115. Jeg fatter ikke, at ingen? (har ikke læst alle kommentarer) protesterer over, at kvinder faktisk kun har haft rimelig ligestilling i 30 -40 år!
  De andre mange, mange titusinder af år er det mændene, der har haft magten.
  Og hvorfor har kvinderne så ikke haft magt, anden i form af de hjemlige gøremål? Ja det er sgu da fordi de har født børn, mange børn, og derfor af gode grunde ikke har kunne forlade hjemmet og tage sin del af ansvaret for samfundet.
  Så OBO glemmer fuldstændig historien, han glemmer fuldstændig, at netop den undertrykkelse af kvinder, der var og stadig er mange steder i verden, beror jo netop på, at mænd har tvunget kvinder til at have den rolle, som OBO nu bebrejder kvinder.
  Mænd forlangte og forlanger jo stadigvæk, at kvinder bør være den omsorgsfulde og den trøstende. Hende der kerer sig om nære ting, om sin familie, ja jeg kunne blive ved.
  Nu skal vi bebrejdes, at vi ikke kan rumme begge egenskaber. For det er jo også sådan, at hvis en kvinde kan rumme det såkaldte ægte liberale sind, så vil hun i mange mænds øjne være en frigid aseksuel skabning, der intet har med kvindekøn at gøre.
  OBO og hans sympatisører er vrede på kvinderne, fordi de vil tage deres del af magten. For hvor bliver så omsorgen af, hvem skal nu trøste mig, når jeg er syg, hvem skal vaske mit tøj, hvem skal passe mine børn, når jeg skal ud og ændre samfundet.

  Jeg håber for mine dygtige borgerlige facebookveninder, at de ikke vil lade sig trampe på, at de tager denne borgerlige udfordring op, og IKKE blot ser dette, for mig, forsøg på kvindeundertrykkelse som et “sandfærdigt” indspark til en borgerlig politik. Vor herre bevares!

  • Sisse Lykke

   Jeg kan ikke sige andet end: genialt svar!

 116. L. J.

  Hey folkens

  Til en start så læs Daniel Golemans “Social Intelligens”. Den givet et glimrende indblik i vores biologi som mennesker, som mænd og kvinder, og hvilket sammenspil socialkonstruktivismen har på vores biologi – de to ting spiller nemlig sammen, men med en god vægt på det socialkonstruktivistiske. (Vi kan ændre vores biologi ved at aktivere forskellige dele af vores DNA, samt ændre på neuronbanerne i hjernen)

  Konteksten for indlægget er der ikke at sætte en finger på. Synd indlægget ikke er skrevet af en kvinde, så ville flere måske undgå det røde felt, men i stedet tænke over hvorfor de føler sig ramt af de forskellige udsagn. Er langt fra enig i alle udtalelser, men opsangen til kvinderne er der brug for, da jeg desværre kender mange af de ovenstående stereotype situationer fra veninder og familiemedlemmer.

  Mit eget bidrag:
  Dejlige medkvinder, lad nu for fanden de der gamle pokaler/store højttalere/den udstoppede ræv/fodboldflaget stå fremme, hvis det er noget din partner er glad for. Du er vel gladere for ham, end din veninders meninger om ham? Og nej, det er altså ikke svært at sætte lamper, gardiner og hylder op, bore huller, samle møbler eller male. – Det har min mor lært mig. (PS. min mor og jeg går næsten kun i kjoler, vi er hverken håndværkere eller “beton”typer)

  Behandl andre som du gerne selv vil behandles, det gælder mænd som kvinder. Kan du ikke tåle kritik, så klap selv kebaben. Lad være med at spilde tid på fortidens kønsroller, men tænk på hvilken familie og hvilket samfund dine børn skal vokse op i, og gå målrettet efter det.

  Vores kultur har længe fortalt kvinder at de skal være søde, pæne, tålmodige, forstående, rummelige, praktiske, proaktive, skabe hygge og klare lortebleer med et smil på læben. Men det betyder ikke at vi ikke må have meninger, sætte mål, gøre karriere, sige nej, blive vrede, svede eller bære tunge ting selv. – Vores frikort har været at vi har måttet græde og vise følelser, hvilket mænd ikke har måttet tidligere.
  Men det betyder ikke at vi skal bruge det til at trumfe mænd. (som hopper på det, fordi de har hørt vi er svage og de er stærke)
  Det er på tide at være synlige på godt og ondt, og holde op med at smide tudekortet!

  Hemmeligheden er: verden holder ikke op med at elske dig fordi du ikke er sød og pæn hele tiden – de fleste mænd og kvinder kan bedre forholde sig til ærlighed og ansvarlighed i uenigheder, end sød udenpå og møgsur indeni. (Også på arbejdet og i den politiske diskussion!)

  Ligestilling handler ikke et pip om politik. Ligestilling og retfærdighed er begreber under moral og etik, som også er afhænging af kultur. Og som kulturen ændres vil den politiske holdning afspejles af de individer, der stemmer. – Og derved kan politik bruges til at udjævne nogle af de steder, hvor mænd og kvinder ikke har lige rettigheder.

 117. Anmiro

  Fools,
  The above mentioned demagogi is not the real problem,
  first step is to acknowledge that we are all decieved !!!
  Rich,Poor, Old,Young Woman,Man, Colouration and so on
  This is just another false flag operation to divert your energy
  as all “ism-problems” are designed to be,
  But in MY book this is also true : http://www.youtube.com/watch?v=_VfX451prmY
  So yes i am also some one who belives in romance and magic !
  Lately in my life tough the real disturbance has occurred :http://www.youtube.com/watch?v=ZnhjNzlJzPg&feature=player_embedded
  Love will survive 🙂

 118. Andreas

  Morsomt , men samtidigt også trist, at denne skrivelse kan vække så meget harme hos nogle; kvinder som mænd. Det er en selvfølgelig en grov generalisering (teksten er skrevet af én mand – hvordan kan det være andet?). Det står der desuden også som det første hvis man ikke selv kan tænke sig til det. Bare det burde få folk til at tage artiklen med et gran salt – eller i hvert fald slappe af og tage det helt stille og rolig.
  Det sjove, og i mine øjne det geniale, ved artiklen er, at en del af hans påstande bliver bekræftet i takt af de reaktioner man finder her.

  Lav dog en lignende liste over mænd i stedet for at bruge energi på at rase over denne. Jeg vil i hvert fald hjertens gerne høre en 7 punkters anklage mod mænd. Kan være at jeg kan lære noget af det. Eller måske bare blive underholdt i den tid den tager at læse.

 119. Eva Pedersen

  Der er kun meget få pointer jeg er enig i. Bla. at mandens rolle i forholdet og hans egne og kvindens forventninger til ham, måske nogle gange er uretfærdige. Derudover er jeg også enig i at mænd ofte er mere risikovillige. Men nedenstående udtalelse er da virkelig forkert, forældet og for grov:

  ” Også af den grund bestyrkes jeg i min tro (anklage nummer 2) på, at kvinder ikke er egnede til at have magt på et niveau, der rækker ud over storfamilien, fordi deres irrationalitet i så fald risikerer at gå ud over alt for mange uskyldige mennesker, som ikke har mulighed for at sige fra.”

  Derudover synes jeg heller ikke, at det virker til, at manden evner at skabe et godt forhold for begge parter, hvis han har al magten – et ekstremt eksempel er Saudi Arabien, hvor nogle kvinder ikke kan gå uden for en dør uden deres mand. Så jeg tror mere på at nogle – både mænd og kvinder – vil kunne drive deres magt for langt, hvis der ikke er modstand/modmagt.

 120. Asso di Cuori

  Egentlig virker det nærmest tragikomisk, når man læser de utallige indlæg over stort set samme læst, at så mange farer fuldstændig i flint over udsagn, der i en fylogenetisk diskurs ikke er i modstrid med det generelle menneskelige erfaringsgrundlag. Det viser, at hele den udfoldede diskussion alene er en, endda uigennemtænkt, ideologisk funderet strid og ikke har med virkelighedens verden at gøre. LA-manden har jo grundlæggende set langt hen ad vejen ret. De fremsatte almene karakteristika af den kvindelige psyke og habitus er i det store og hele dækkende for menneskets historiske og evolutionære udvikling, hvilket også så rigeligt genspejler sig i den vestlige kunstneriske fremstilling af problemstillingen inden for såvel litteraturen som kunsten og musikken. Det er altså ikke hovedspørgsmålet. Det er derimod det, om man skal forfølge denne almengyldige udviklingsvej eller bevidst og målrettet fravige den, og i sidste tilfælde hvordan dette skal gøres uden at sætte den harmoniske ligevægt i det menneskeskabte samfund over styr. Det mangler de balstyriske bourgeoisifurier og deres homunculi til klakører at fremsætte velovervejede og realistiske bud på. Indtil det sker, må man vel sige, at den herostratisk berømte LA-kandidat, som tillige bakkes op af sin partiformand, sidder med alle esserne på hånden.

  Med venlig hilsen
  Asso di Cuori

 121. Birgitte Berthelsen

  Mænd begår mere end 7 gange så meget kriminalitet som kvinder – når det angår de grove volds- og mordforbrydelser (samt misbrug af små børn) er det mere end 1o gange så mange mænd som kvinder, der begår dem.

  Hvis det ikke er mangel på ære og moral ved jeg ikke hvad det er.

  At mænd tager chancer (læs: ricisi) og gerne sætter hele familiens fremtid på spil for luftige drømme er korrekt. Nogle ender endda med at begå selvmord og dræbe hele familien når det hele er bristet i en sådan grad, at der ikke kan ses en udvej.

  Kvinder tænker på familens overlevelse som helhed – mænd tænker på deres egen succes og status.

  • Ulrich

   Det er da et enormt skidt udgangspunkt at respondere på en relativ god, og indsigtsfuld, generalisering af den almene kvindelige psyke og dens karakteristika, med en enormt upassende karakteristika af mænd (læs: kriminelle (mænd, såvel som kvinder) er heldigvis undtagelsen fremfor reglen, og dermed ikke en passende genstand for en almen generalisering).

   Det lugter bare så meget af en fornærmet kvinde, der har mere travlt med hvad det er i vejen med alle andre (mænd), end at forstå pointen i bloggen.

   Læg i øvrigt mærke til hvordan BB’s indlæg og anklager stemmer meget godt overens med punkt nummer 7.

 122. Birgitte Berthelsen

  Jeg ser en stadig stigende respektløshed og aggression fra mænds side mod kvinder – det er som om, vi nu nærmer os magtens tinder (UHA JA med hele 5,6 pct. af topposterne i det private erhvervsliv), at vi nu er blevet farlige og skal trykkes ned hvor “vi hører hjemme”.

  Vil gerne forudse at dette vil fortsætte indtil kvinderne giver sig og pænt smutter hjem til kødgryderne – og at vold mod kvinder vil tiltage. Så jeg vil anbefale kvinder at ruste sig til de kommende tider – og samle sig i grupper, så man kan slå voldeligt tilbage. For inden længe har vi moralpoliti i gaderne som i Iran – for at sikre at vi opfører os “kvindeligt nok”.

  • N.N

   “Så jeg vil anbefale kvinder at ruste sig til de kommende tider – og samle sig i grupper, så man kan slå voldeligt tilbage.”

   Og så er det man tænker, om ikke OBO har været for nænsom, i forhold til at belyse de “mørke sider” hos kvinden!

 123. Frihedsanarkisten

  Pletskud af en artikel der…. 1 stemme er hjemme i østjylland!

 124. Nanna M.K.

  Cecilie Kallestrup, Ras Lunding og Karen West – glimrende indlæg, mange tak!

  Kære Ole Birk Olesen,

  Du er en interessant kandidat for LA, fordi du er et kendt navn, der har mange (kontroversielle) meninger og derfor ofte bliver eksponeret. Nu forsøger du så pludselig at distancere dig fra disse meninger, fordi din situation er en anden.
  Den går ikke. Det du skrev i sommer gælder stadig. En mand er en mand og et ord er et ord. “Moral” og “ære”, du ved, dit køns speciale.

  I forlængelse af dit udsagn, at “…kvinder ikke er egnede til at have magt på et niveau, der rækker ud over storfamilien…” kunne jeg tænke mig at vide, hvordan vi som vælgere kan forvente at du agerer under en evt. kvindelig partileder eller en evt. kvindeligt ledet regering? Har du diskuteret det med dine kvindelige partifæller, eller hvordan kan vi som vælgere forvente at du vil håndtere et samarbejde med disse?

  Jeg spørger ikke af personlig interesse, da det netop er gået op for mig at LA er uinteressant for mit vedkommende, men udelukkende fordi jeg bekymrer mig om den højere retfærdighed. Hvis en mand og meningsfælle stemmer på dig, kan han så risikere, at hans stemme går til en kvinde? Hvordan har du det med det? (her snakker vi igen “ære” og “moral”.)

  Endelig er jeg i tvivl om, hvordan du definerer ordet “civilisation” i denne sammenhæng? En samfundsstruktur, der er større end en stamme, eller et samfund, der ikke er et barbari? eller?

  Endelig tror jeg, du har brug for at gøre dig klart om de 7 laster gælder kvinder eller socialister – jeg bliver en smule i tvivl om, hvem det egentlig er, du sigter mest til /efter?

  Til slut vil jeg sige, at jeg er mere eller mindre enig i pkt. 5) og 6), omend jeg kunne have dig mistænkt for at være i din følelsers vold, når du to gange anvender kommunistisk terminologi (ordet “udbytning”).

  I håb om et moralsk og ærligt svar i den højere retfærdigheds ånd

  • Kimm

   “Jeg spørger ikke af personlig interesse, da det netop er gået op for mig at LA er uinteressant for mit vedkommende”

   Er det sådan, at du følelsesmæssig er påvirket af Ole Birks indlæg på den måde, at du forkaster politiken LA ønsker at føre?

   • Nanna M.K.

    Hej Kimm,

    Nej, jeg tænker udelukkende rationelt- det repræsentative demokrati fungerer på den måde, at man stemmer på den, der bedst repræsenterer ens synspunkter, og derfor er det dumt at risikere at lægge stemme til det modsatte af ens synspunkter.

 125. Maja

  Hej Ole Birk Olsen

  Der er jo så utrolig meget at tage fat på her. Så lad mig nøjes med at gå i klinch med punkt nummer 1.

  “Spørg en kvinde, hvad hun mener om dit og dat i samfundsdebatten, og hendes svar vil afspejle hendes egne og hendes nærmestes interesser og intet andet” – Mener du hermed, at kvinder burde holdes ude af politik? Jeg mener, det er jo ikke ønskeligt, at have folk til at sidde i positioner, hvor de skal handle for samfundets bedste, hvis de er ude af stand hertil. Og hvad med stemmeret? Giver det egentlig mening, at vi kvinder har det? Vi er jo åbenbart fuldstændig ude af stand til at tænke på andre end os selv?

  Du synes, at sætte lighedstegn mellem liberalisme og retfærdighed. Siden hvornår er retfærdighed blevet givet den definition? Mener du, at du skal bestemme min retfærdighed? Man kunne jo netop anføre, at grunden til at flere mænd end kvinder er liberale, er at kvinder har en større retfærdighedssans! Min retfærdighed er tydeligvis ikke din retfærdighed – men jeg er selvfølgelig også bare kvinde, og burde vel i princippet ikke blande mig i sådanne debatter.

  Jeg håber, du vil svare på disse spørgsmål. Det er vel i princippet dit ansvar som folketingskandidat, samfundsdebattør og mand.

  Mvh Maja

 126. Bjørn Sørensen

  Der er da er nogle genkendelige pointer i Ole Birks artikel, men det er jo et fortegnet og polemisk debatoplæg. Jeg er mere interesseret i den efterfølgende reaktion. Mens det er årsag til heftig debat polemisk at kritisere og udstille kvinders “mørke kræfter” for at citere Ole Birk, så ville en tilsvarende øvelse vedr. mænd ikke skabe den store ballade. Ganske enkelt fordi det at udstille mænds svagheder er en integreret del af en (feminiseret) kønsdiskurs. Se bare på bøgerne og filmene om Lisbeth Salander. De er jo i og for sig feministiske kampskrifter, der temmelig ensidigt udstiller mænd som voldelige sexpsykopater og kvinder som intelligente og snarrådige, der skal kæmpe mod og knække mænd. Eller bruge/udnytte de bløde af efter forgodtbefindende (Mikael Blomkvist) Er mænd generelt sådan? Det er ligesom ikke det, der har været debatteret efterfølgende. Hvordan ville det mon være blevet modtaget, hvis der kom en film med modsat fortegn? Tænk hvis den oven i købet tog nogle af Ole Birks pointer op? Ve den formastelige, siger jeg bare….

  • Nanna M.K.

   Når jeg reagerer, som jeg gør, er det ikke fordi OBO udstiller kvinders mørke sider. Jeg kunne godt lave en 7-pkts-liste over dem, men den ville se lidt anderledes ud. Christian Jungersens bog Undtagelsen indeholder fx. en fremragende beskrivelse.
   Jeg synes, det er hårrejsende at høre at kvinder generelt er for følelsesstyrede til at kunne have magt, og at vi ikke har sans for moral, ære og en højere retfærdighed, fordi det er patriarkalsk kernegods, der har mange tusind år på bagen, og stadig lever i bedste velgående i langt de fleste samfund. Disse anklager har en historisk og en politisk realitet bag sig, som tilsvarende anklager mod mænd ikke har, og dette tror jeg er årsag til at den efterfølgende debat bliver anderledes

 127. Thomas Rasmussen

  Man må alligevel have respekt for Anders Samuelsen.

  Han har taget udfordringen med at finde en endnu sjovere kandidatliste meget alvorligt.

  Sidst havde vi Khader.dk, Jørgen Poulsen og søde Malou… nu får vi så kugledanseren, Lottemodellen og OBO.

 128. Morten Jensen

  Jeg er i store træk enig med OBO – vi er forskellige, vi opfatter verden forskelligt, vi reagere forskelligt, vi har forskellige interesser alt sammen fra naturens side.

  Kvinder og mænd kan det sammen forstået sådan, at vi sagtens kan tvinge vores natur i en eller anden retning men når vi stopper med at tvinge og er “naturlige” så vil et stort flertal af kvinder blive socialt samlende og søg trykhed i “flokken” osv . mens mænd vil søge selvstændigheden samt blive territoriale/beskyttende osv.

  Og det er jo sådan set OBOs eneste anke. Moral, normer og samfundsstrukturen har høj grad fokuseret på alt det der er negativt ved mandens natur – vi må ikke slås, hore, virke truende, være vilde, egoistiske, osv. Dvs. manden skal være rationel og hele tiden tvinge sin natur over imod hvad der opfattes korrekte. En vigtig pointer her er at det er manden selv der igennem de sidste mange århundred har opnået den erkendelse at der er formålstjenesteligt at ligge bånd på sig selv for at få ting til at fungeres i et samfund.

  Det sammen gør sig ikke gældende overfor kvinder – der er ikke nogen moral eller samfundsnorm der rammer kvindens natur. Jo kvinder har være udsat for kraftige bånd på deres seksuelle frihed hvilket dog må siges at være ophævet i dag (I Danmark).

  I må godt blive ophidset og skrige op og samtidig samtidig står og klynker/tuder (naturens må at signalere for hjælp/tryghed på) hvilket er et tegn på at I er i jeres følelsers vold og ikke ligge bånd på jer selv.

  Ja i er sociale, tryghedssøgende væsner der har svært ved at tilsidesætte følelser hvilket heller ikke foreskrives. Dvs. at I ganske egoistisk kan søge den samfundsstruktur der opfylder jeres behov for tryghed mest muligt – ergo en social stat med en stor offentlig sektor der opfylder jeres behov for tryghed. Om det er godt eller skidt er i sådan set ligeglade med.

  At der er en række mænd der tænker på samme måde er sådan set sørgeligt og et tegn på kvinden på dette område har vundet og at det er i orden at være egoistisk på den rigtige måde og søge sikkerhed i flokke. Det er samfundet/flokken der skal tage sig af os og hvis vi falder igennem er det samfundets skyld.

  Ikke noget med at stille sig selvstændigt op, søge det opportune (magt, penge, karriere osv.) tage slagene eller gevinsten. Mandens måde at være egoist på er yt.

 129. Heldigvis står det enhver mand og kvinde frit at tænke og mener om diverse indlæg.

  Jeg vil blot opfordre alle, der må have tid og lyst til at debattere om kvindernes forhold både i forhold til privat-, arbejds- og samfundslivet til at deltage i den socialdemokratiske kvindekonference der afholdes i Kolding den 19. – 21. august.

  Da vi ikke gider, at høre på “mænd er blot taler om deres egne følelser og angst for at miste deres mandelighed” er konferencen kun for kvinder, men du behøver ikke at være socialdemokrat for at kunne deltage:)

  Hvis du vil vide mere http://www.a-kvindekonference.dk

 130. Ole Birk Larsen er nu Manden (der ikke længere) hader kvinder – æreløse mand, vatpik og tøsedreng 😉

 131. Liberal Alliance har det jo generelt med at være vældig kloge og nu kan de bryste sig af at have en topkandidat i Østjylland, Ole Birk Olesen, som virkelig forstår at sætte kvinderne på plads!
  Ole Birk Olesen skal ikke forvente mange kvindelige stemmer efter sin totalt overgeneraliserende latterliggørelse af kvindekønnet. Vi kan da ikke have en person siddende i Folketinget med det kvindesyn, som Ole Birk Olesen har, og det falder tilbage på Liberal Alliance. Partiets reklamebureau er fænomenalt til at sende skarpe budskaber, men det her går simpelthen over stregen, også selvom det er skrevet, før han blev kandidat.
  Jeg vil opfordre folk i Østjylland til at se sig om efter andre at stemme på – kandidater, som respekterer vor tids parforhold, og som værdsætter både lighederne og forskellighederne mellem kønnene.

  • RockHardCock

   ” som respekterer vor tids parforhold,”

   Hvad er det for “parforhold” du tænker på?

   Det nye er, at mænd henter kvinder fra andre steder i verden – er det dé parforhold du tænker på?

   Ole Birk Olesen er en, moderne tids helt – overvejende blandt mænd, men sandelig også blandt ordentlige og fornuftigt tænkende kvinder.

   Det der også sker nu er, at mænd – de mænd i efterlyser – forlader jer (I er ikke længere attraktive som livspartnere og mødre for vores børn).
   Tilbage har I de mænd, i som enlige mødre har opfostret. Og selvsamme mænd, er de der angriber jer hårdest – og i kan intet stille op, mod jeres egne sønner!

   • Sikken et machonavn, du har valgt, RockHardCock. Rigtige mænd nyder at være sammen med kvinder, som kan udfordre dem på en lidt mere nuanceret måde, end du lægger op til. I nutidens parforhold hjælper man hinanden med det huslige, fordi begge parter har andre ting at gå op i end det hjemlige. Men samtidig er der respekt for de kvinder, som vælger at gå hjemme og passe børnene i en periode, i stedet for at lade pædagoger opdrage familiens børn. Rigtige mænd og ægte kvinder elsker at der er stor forskel på kønnene, samtidig med at de har lige rettigheder til at blive udfordret intellektuelt, lige rettigheder til at have det sjovt, og lige pligter til at tage del i de sure tjanser, som også er en del af familielivet. Det betyder ikke at mand og kvinde skal lave de samme ting i hus og have, blot at de fordeler opgaverne på en måde, som begge kan leve med.

  • RockHardCock

   @Ida Holst Kristensen

   “Rigtige mænd nyder at være sammen med kvinder, som kan udfordre dem på en lidt mere nuanceret måde, end du lægger op til”

   Er du venlig at definere “rigtig mand”? – og selvfølgelig også gerne “Rigtige kvinder” (“ægte kvinder”)

   Det er mægtig hyggeligt, det du skriver om huslige gøremål, omsorg for børn, intellektuel stimulering, sjov og sure tjanser.
   – selv har jeg to børn – nu voksne universitetsstuderende unge kvinder. Dog er jeg ikke ældre, end at mit hjem (mine boliger) altid har været proppet med teknologi – lige fra rindende vand, over vaskemaskiner til robot-støvsuger. Størstedelen af dagligvare indkøb foretages over nettet og leveres ved døren. Pudsning af vinduer koster os 200 kroner om måneden, og havearbejde er ren terapi og nydelse.

   Og så taler du om respekt for de kvinder, som vælger at gå hjemme og passe børnene i en periode: Her taler vi om ét års barsel – betalt af skatteyderbetalte penge – og dermed en væsentlig del af de 2,4 millioner kroner, enhver etnisk dansk kvinde i gennemsnit koster samfundet (forskel mellem de penge enhver etnisk dansk kvinde indbetaler i skat, i forhold til hvad enhver etnisk dansk kvinde koster samfundet) (til sammenligning kan nævnes, at enhver etnisk dansk mand i gennemsnit indbetaler 0,8 millioner kroner mere, end han forbruger af offentlige ydelser)

   80 procent af offentlig ansatte er kvinder: I det offentlige leveres service ydelser og omfordeling af de penge, staten afkræver borgere der arbejder i det private erhvervsliv. (små 800.000 fuldtidsstillinger i det offentlige – mere end én million ansatte. Også fordi en stor del arbejder på deltid)

   Mere end 70 procent af folkeskolelærere er kvinder: Og der mangler mænd der er motiverede for at tage videregående uddannelser – mænd arbejder traditionelt i det private erhvervsliv, og det er det private erhvervsliv der tjener de penge, vi som samfund lever af. – Det er også primært mennesker i det private erhvervsliv, der i alt større grad flytter deres engagement til andre lande.

   Du taler om lige rettigheder: Vi har lige ret for loven, og lige løn for lige arbejde.
   “Lige rettigheder” i parforhold! – er du venlig at fortælle hvad det er for en størrelse?
   Mener du det er en opgave for staten, at lovgive om hvorledes et par af to mennesker, ønsker at indrette deres privatliv?

   I øvrigt er jeg enig i, at det er svært problematisk, at overlade til tilfældige pædagoger og pædagogmedhjælpere, at drage ansvar for opdragelse af familiens børn – Resultater ser vi nu, og det er langt fra tilfredsstillende.

   Det navn jeg har valgt, refererer til min libido. Jeg lever et godt og sundt liv, og bare god erfaring med, at kvinder glædes over vist begejstring.

  • Bo Nake

   Hvorfor blander du dig egentligt i denne diskussion “Folketingskandidat for konservative i Østjylland, Ida Holst Kristensen”? Det er jo tydeligt på den mest pinagtige måde, at du absolut ikke har noget at bidrage med. I hvert af dine indlæg vælter det ud med banaliteter og klicheer, så man kun kan opfatte dig som en omvandrende fornærmelse over for storkredsens vælgere. Bliv bare ved på den måde, for selv om dine potentielle vælgere nok ikke stemmer på OBO, gør du dog alt for, at de i hvert fald heller ikke stemmer på dig.
   Hvad bilder du dig ind med at snakke om “rigtige mænd” og “rigtige kvinder”? Ved du noget om det? Det kan da vist kun være under den forudsætning, at “rigtige mænd og rigtige kvinder” efter din ordbog læser “Alt for damerne”, og når det kommer højt “Århus Onsdag”.
   Så længe der er politiske opportunister som dig, der ser en fordel i at vælte det ene læs klicheer ( dvs. halve sandheder el. halve løgne) ud efter det andet, vil der være rigtigt mange mænd og kvinder- både de rigtige og de forkerte – som går hovedrystende bort fra lige dig og dit parti. Du er jo en fornærmelse over for dit køn, for så opportunistiskt banal, som du er, behøver kvinder ikke at være. I konservative har bestemt mange problemer for tiden. Du gør dem ikke færre.

   • Nanna M.K.

    Søde Bo Nake,

    Jeg formoder at IHK deltager i debatten af samme grund som dig: fordi hun kan, og hurra for det.
    For mig som vælger er det interessant at se, hvad andre borgerlige kandidater står for kønspolitisk, hvilket jeg synes er et højest interessant bidrag. Og i øvrigt, hvis jeg var dig ville jeg være varsom med at sætte for høje kvalitetskrav for indlæg – tråden kunne meget hurtigt blive meget kort.
    Banaliteter og klichéer – tjah, læs OBOs indledning og se, om det ikke netop er de generaliseringernes brede pensel, der er ude at gå i denne debat.

   • Uha, jeg kom vist til at bore lidt rundt i et par ømme punkter! I kan måske ikke tåle, at en kvinde kan have en libido på størrelse med en mands? Som Nanna siger, jeg mener faktisk at det er vigtigt at informere vælgerne i Østjylland om, at der er et alternativ til Ole Birk, et kvindeligt alternativ som vil arbejde aktivt for at bevare og bedre det gode liv for både mænd, kvinder og ikke mindst børn og dyr, som er de svageste og allermest afhængige i vores samfund. Venstrefløjen har ikke patent på dyrevelfærd!

    Jeg har ikke fagforeningen eller en velhavende bank i ryggen til at føre min valgkamp for mig, så jeg må tage de billige points, som at skrive her på bloggen! Til gengæld ved jeg, hvordan virkelighedens verden ser ud, og jeg behøver ikke at slynge om mig med akademiske udtryk, selvom jeg har to akademiske uddannelser. Jeg ved, hvordan det er at føde fire børn naturligt, jeg ved, hvordan det er at leve under tag med en ung familiefar, som døde af kræft. Jeg ved, hvordan det er at være arbejdsløs, i skilsmisse, og få tæppet trukket væk under sig. Jeg ved også, hvordan det er at trække sig selv op ved hårrødderne og kæmpe for det, man tror på og skabe sig det gode liv sammen med en god mand, fordi det offentlige hverken kan eller skal gøre alt for en, når livet er svært. Jeg har en enorm ballast for at blive en kanon politiker, fordi jeg har prøvet mangt og meget, og stadig har optimismen i behold, parret med et dybtfølt ønske om at gøre en indsats for at ændre på nogle ting til det bedre. Det kan du selv se på min blog, http://www.idaifolketinget.dk. Ole derimod, virker utroligt overfladisk og selvfed og han er først og fremmest kandidat til den nye bog, som indeholder alt det, en mand tænker på, udover sex. Ja, den har 200 ubeskrevne sider, og er en kæmpe succes.
    Hvilken type politikere vil I da helst have til at regere landet?
    En ærlig rappenskralde, som har et oprigtigt ønske om at gøre en politisk indsats for vores land, eller en selvfed fyr som Ole Birk Olesen?

   • Bo Nake

    Overhovedet ikke. Folketingskandidaten har ikke noget at sige. Derfor kan hun heller ikke ramme nogen på den ømme tå, for hun har ikke noget at ramme med.

  • RockHardCock

   “Hvilken type politikere vil I da helst have til at regere landet?
   En ærlig rappenskralde, som har et oprigtigt ønske om at gøre en politisk indsats for vores land, eller en selvfed fyr som Ole Birk Olesen?”

   Jeg tror meget godt, du selv har leveret svaret! 🙂

   Hvad er det nu “regere landet” betyder? – skal vi tilbage til fæstebonde-tiden?

 132. Nina Marie Ericsson

  1. Jeg anklager mænd for grundlæggende at være uden moral og ære. De er fyldt med kærlighed til deres pengepung, men moral og ære besidder de ikke. Spørg en mand, hvad han mener om dit og dat i samfundsdebatten, og hans svar vil afspejle hans egne og hans pengepungs interesser og intet andet. Derfor findes der så få mænd, som er helhjertede socialister, for socialismen hylder friheden og lader sig ikke anfægte af, at enkeltpersoner ofte kan få et rigere liv, hvis andre tvinges til at handle på bestemte måder, der kan være til gavn for rige kvinders og mænds særinteresser. Når flere kvinder er socialister, så skyldes det, at de nemmere kan tilslutte sig et overordnet princip for retfærdighed – og så faktisk for deres æres skyld holde fast i dette princip, selvom det i konkrete tilfælde kan komme dem selv til skade.
  2. Jeg anklager mænd for af samme grund (anklage nummer 1) at være ude af stand til at opbygge og opretholde en levedygtig menneskelig civilisation. Hvis alle folk blot havde deres eget bedste som deres højeste målestok, så ville vores verden bryde sammen i strid og kævl og krig. Hvis et samfund, der er større end en stamme, altså en civilisation, skal kunne eksistere, så skal størstedelen af menneskene i dette samfund være forenet af en forestilling om en højere retfærdighed, som man må underordne sig, også når det fra tid til anden strider mod ens egne private interesser.
  3. Jeg anklager mænd for at være i pengegriskhedens vold og uden tilstrækkelig kontakt med deres forstand. Bare fordi det kunne være lækkert, hvis kriminalitet kunne afskaffes med højere fængselsstraffe, så er det jo intet argument for, at det faktisk forholder sig sådan. Mænd har en ufatteligt dårligt udviklet kritisk sans, som gang på gang slår mig med forundring og får mig til at tvivle på, om vi i virkeligheden tilhører samme dyreart. Også af den grund bestyrkes jeg i min tro (anklage nummer 2) på, at mænd ikke er egnede til at have magt på et niveau, der rækker ud over det privatøkonomiske, fordi deres irrationalitet i så fald risikerer at gå ud over alt for mange uskyldige mennesker, som ikke har mulighed for at sige fra.
  4. Jeg anklager mænd for at være ude af stand til at bestyre magt med moderation. Det ses af det forhold mellem kvinde og mand, som findes i de fleste ligestillede parforhold, hvor en kvinde, der ikke yder konstant modstand mod sin mands forsøg på at forme hende, tryne hende, dominere hende, meget hurtigt vil blive forvandlet til en undersåt i et tyrannisk hjemmepatriarkat. Mænd ejer ikke selvdisciplin og holdes i et parforhold kun tilbage af én ting i deres magtudøvelse, og det er modmagt. Ve den kvinde, som ikke evner det. Det ses også af, at de mandsdominerede virksomheders magt i samfundet er blevet bestandigt udvidet i årene med de liberale ved magten. Ved hvert eneste valg stemmer mænd i langt højere grad end kvinder på politikere, som vil udvide virksomhedernes ”ret” til at forurene, løntrykke og sluge de fælles ressourcer. Og så længe de liberale er ved magten synes enhver kvindelig modstand blot at kunne sænke hastigheden med hvilken, vi bevæger os mod den demokratiske stats opløsning – ikke at kunne stoppe bevægelsen.
  5. Jeg anklager mænd for at være uærlige om, hvad de i virkeligheden foretrækker i forholdet mellem kvinder og mænd, når det handler om ”ligestilling”. Jeg har endnu til gode at møde den mand, som ønsker, at mænds fordums forpligtelser over for kvinder skal afskaffes, men som ikke samtidig mener, at kvinders gamle forpligtelser over for mænd skal bevares aldeles uændrede. Det er ikke ligestilling, det er udbytning. Den gammeldags mand var forsørger, og den gammeldags kvinde var husmor samt var ham en omsorgsfuld støtte i hverdagen og puslede om ham, når han havde behov for det. Den moderne mand forventer, at kvinden opfører sig på samme måde i dag, mens hun samtidig skal passe et fuldtidsjob og være selvforsørgende. Den moderne mand insisterer på, at hans kvinde skal tage sig af forældremøder i vuggestuen, mens han forventer at blive rost, hvis han tager blot en tredjedel af bleskiftene, madlavningen og opvasken. Samtidig forventer han, at kvinden fortsat skal være ham en omsorgsfuld støtte, når han har brug for det, mens hun tjener de penge, at gør det muligt at tilkalde en håndværker, når vaskemaskinen skal repareres. Igen: Det er ikke ligestilling, det er udbytning.
  6. Jeg anklager mænd for at være uden realistisk indsigt i egne evner. Det er derfor, at kvinder har større succes som iværksættere (kilde: Køn og arbejdsliv, udgivet af Danmarks Statistik i oktober 2004). Det er også derfor, mænd og mænd virksomheder oftere går konkurs.
  7. Jeg anklager til sidst mænd for at være klynkere i ethvert spørgsmål, hvor kvinder er dygtigere end mænd. Ingen kvinde har nogensinde anfægtet, at mænd er bedre til at tage sig af ting, der kræver ren muskelkraft. Men at finde en mand, der anerkender en dygtig kvindelig håndværker eller direktør, er som at finde en nål i en høstak.

  • Fie

   😀

  • Susi

   Tak

 133. Michelle

  Er det så ikke lidt sjovt at tænke på at de fleste politikker er mænd. og så kig på det danske samfund. det siger lidt meget ikke ?
  Det var da en spøjs tanke at sige at ALLE kvinder.
  Skulle vi kvinder så sige “alle mænd er dovne, de vil kun se fodbold og forstår ikke meget omkring dem. Sex er deres enste levelyst. osv.
  Ja det var altid noget du skrev “kunne også skrive takker kvinder” Sys du skulle skrive mange kvinder. for det kan jeg giver dig ret i. men alle. Nej.

 134. Chris N

  Ole Birk…. TAK….efter 40 års pladder og undertrykkelse af mænd er der endelig en der tør sige tingene som de er… For første gang i mit liv bliver jeg nødt til at stemme til højre for midten nu…

  Og glem alle de klovnagtige mænd(og kvinder), der skriver herover..De er bare spundet ind i den almene samfundsholdning at man ikke må tale kvinder midt imod og at de fortsat er ofre for onde mænd….tak skæbne, hvilken verden lever I i?

  • RockHardCock

   Jeg kan kun bakke op om dine ord.

   Selv har jeg altid tidligere stemt SF – og sågar været aktivt medlem af partiet. Jeg tror på, at brede skuldre skal bære de største byrder, og at vi skal yde efter evne og nyde efter behov.
   MEN MEN MEN!
   en Willy Søvndal, der efter en rigtig godt udtalt holdning til det, at fædre ikke må deltage i møder i deres børns institution – af baglandet af kvinder og feminiserede mænd, bliver pålagt at ændre opfattelse og holdning, og efterfølgende retter ind – det er kvalmende.

   Feminismen er et sammenrend af kvinder, og feminiserede mænd (mænd der som drenge er vokset op uden kontakt til fornuftig sund maskulinitet – og derfor bla. tror på, at det er okay at sidde ned for at tisse)
   Der ikke selv ønsker at yde, men ved magt vil undertrykke, stort set alt, der kunne kompromitere deres egen svaghed.

   Ole Birk har, med hans indlæg her, sat fingeren midt i vores samfunds mest betændte byld – Det der har undergravet vores velfærd, ødelagt familien, gjort os til et samfund af forbudsplagede og stats-adfærds regulerede, androgyne idioter.

 135. Carsten Petersen

  Kære Ole Birk Olesen.

  I en anden tid kunne vi have talt om eventuel moderation af dit indlæg.
  Som tingene forholder sig for nuværende, er du et lys for enden af tunnelen.

  Du og Liberal Alliance har helt klart min stemme.

 136. René V

  Tænk at stille op som politiker, prøve på at blive valgt og så lægge sig ud med halvdelen af vælgerne. Dvs. man søger at blive valgt med stemmer fra kun den ene halvdel.
  Jeg kunne aldrig finde på at stemme på sådan en klaphat.
  Og så indlede hvert punkt med “Jeg anklager”, som om alle kvinder har gjort noget kriminelt. Den eneste kvinde som har gjort noget kriminelt må være Ole B’s mor. Hun slog ikke hårdt nok.

  • René V: Ja tænk René, om du var mand nok til at kæmpe for dine principper. Ole Birk Olesen er ikke politiker fordi han vil opnå ministerpension eller for at blive indbudt til diverse premierer. Ole er politiker fordi han ønsker at ændre Danmark til noget bedre. Der er gået for meget X-Factor i dansk politik, politikerne skal rende og slikke jer i røven før i gider stemme på dem. Tragikomisk…

   • René V

    Det princip, som jeg kæmper for og som jeg er meget mand til at kæmpe for, er at være konstruktiv og lave et samfund hvor alle er velkommen. Det synes jeg ikke Ole B er overfor kvinderne. Man kan ikke være imod en hel stor del befolkningen på en gang. Man kan være imod konkrete personer, hvis man synes de laver noget lort som fx. Ole B her. Jeg er også i mod Pia K og Birthe Rønn fordi de laver noget møg. Men det har intet at gøre med at de er kvinder.
    Men man er åbenbart en mand hvis man kan sige noget hårdt og idiotisk om en større gruppe? Jeg synes at Ole B er en medieliderlig politiker/debattør, der også siger som han gør for netop at komme i medierne. Det er sgu ikke særligt konstruktivt.
    Hans udtalelser er ligesom dem fra Langballe” Alle muslimske mænd bla bla …. ” Generaliseringer af værste skuffe.

    PS. Nede hos Taliban udelukkes alle kvinder fra at gå i skole o. lign. Dvs. halvdelen af intelligensen ryger ud. Tilbage er alle mændene hvoraf den dummeste halvdel med terror og gevær i hånden skal lede landet. Sådan et land går selvfølgelig til grunde.

  • Kirsten

   “Den eneste kvinde som har gjort noget kriminelt må være Ole B’s mor. Hun slog ikke hårdt nok.”

   Så du går ind for vold mod børn!
   Det lægger faktisk godt i tråd med, at det langt overvejende er kvinder/mødre der udøver vold mod børn!

   • René V

    Jamen Kirsten, så lad mig skære det ud i pap for dig.
    At sige at Ole B’s mor ikke slog hårdt nok var en ironi. Heri ligger at Ole B ikke er opdraget godt nok.
    At køre sådan en bemærkning over i noget med vold mod børn kan måske skyldes du ikke har den ironiske kompetence til at læse et udtryk på mere end en måde. Verden er ikke altid så sort eller hvid. Det er måske beklageligt for dig – det ved jeg ikke.

 137. Hvor har du ret, René V, når du skriver:

  “Tænk at stille op som politiker, prøve på at blive valgt og så lægge sig ud med halvdelen af vælgerne. Dvs. man søger at blive valgt med stemmer fra kun den ene halvdel.
  Jeg kunne aldrig finde på at stemme på sådan en klaphat.
  Og så indlede hvert punkt med “Jeg anklager”, som om alle kvinder har gjort noget kriminelt.”

  Jeg synes personligt at hele blå blok har et kæmpe problem med sin kvindefjendskhed, som nok kommer til at koste valgsejren.

  Men hvad – nye koste siges jo også at feje bedst!

  • kvindefjendskhed? Har du overhovedet læst indlægget eller har du bare kommenteret efter du så mediernes fordrejede indslag?

   • Nu mener jeg at de “problemer” Ole Birk Olesen har med den kvindelige vælgerbefolkning ikke er for meget at regne i forhold til hvad blå blok sådan helt generelt har at slås med:

    Den nuværende regering har foretaget/vil foretage følgende, som rammer kvinder hårdere end mænd:

    – skattelettelser til høje indkomster
    – fjernelse af efterløn
    – udhuling af overførselsindkomster
    – givet kvinder dårligere ret til deres børn
    – loft over børnepenge
    – beskæring af børnepenge
    – angreb på 15-17-åriges ret til børnecheck
    – angreb på 18-20 åriges SU
    – fjernelse af boligstøtte til hjemmeboende o. 18
    – højere pensionsalder
    – høje pensioner deles ikke mere ved skilsmisse
    – 5 mia. ubetalte børne/ægtefællebidrag eftergivet mænd
    – bevidst satsning på at kvinder skal yde mere via økonomisk politik
    – benspænd for kvinders ønske om Leonora-færgenavn
    – antifeministisk kulturkamp i medierne
    – kvindelige drabsofre ignoreres
    – kvindelige voldtægtsofre ignoreres
    – kvindelige voldsofre ignoreres
    – politiets sexisme accepteres
    – mediernes mandsdominans accepteres
    – magtmæssig mandedominans fremmes og accepteres
    – mildere kurs mod forbrydere (Lars Barfoed)
    – ingen undersøgelser af kvinders vilkår
    – dårligere omsorg for fødende kvinder
    – har påstået at mænd udgør bunden i samfundet
    – bruger misvisende statistik om kønsulighed
    – ligestillingsminister taler hellere fodbold
    – stopper ikke import af fattige kvinder til DK
    – ingen fokus på tvangsprostituerede
    – ingen initiativer mod sexkøbere
    – ingen ros for kvinders indsats
    – kvinder tages ikke alvorligt
    – ingen borgelige politikere er på kvindernes side
    – mænd får hvad de peger på
    – fede aftrædelsesordninger til mandlige chefer
    – dyre motorveje og Femertunnel
    – City-Ring til trafikdrengene
    – enorme summer til forsvaret
    – soldater nurses i hoved og r..
    – psykologhjælp til soldater – ikke voldtægtsofre
    – miserable kvindekrisecentre
    – ingen ministerfordømmelse af mænds forbrydelser
    – ingen ære til myrdede kvinder – kun glemsel
    – hustruvold får larmende tavshed
    – kun “artige” kvinder nyder fremme
    – ingen scanninger for æggestokkræft
    – ingen kampagner for kondom
    – ingen sexoplysning på kvindens præmisser
    – ingen feministiske rollemodeller
    – ingen kulturkamp mod sexisme
    – ingen folkeoplysning om kvindens sundhed
    – penge gives diskriminerende til “mænds sundhed”
    – ingen fokus på kvinders nedture og selvmord
    – mænd gives patent på at være “stakkels”
    – kun mænds sorg ved skilsmisse respekteres
    – kvinder gøres til syndebukke ved skilsmisser
    – kvinder gøres til syndebukke i hjemmet
    – der tordnes løs mod kvinder som var vi hekse

    – Dansk Folkeparti er et mandeparti
    – Det Konservative Folkeparti er styret af mænd
    – Venstres kvinder er kvindeusolidariske og få
    – Lars Løkke har ingen forståelse for kvinder
    – Liberal Alliances nedskæringer rammer kvinder

    På baggrund af ovenstående tvivler jeg på, at ovennævnte partier vil kunne mønstre et flertal efter næste valg. 🙁

 138. John Gilfrans

  Er jeg for eller imod Ole Birk Olesen?
  Øhhhh, jeg skal lige tænke mig om. . . . . . . . jeg er imod.

 139. Tak til Nina Marie Ericsson
  04/03/2011 kl. 12:18
  for et yderst læseværdigt kvindeligt modspil!
  😀

  • Jan Dallerup

   Guds fred.

   Man kan jo roligt sige at Ole Birk Olesen har opnået det han ønskede med sine udtalelser om kvinderne.

 140. H. Jensen

  YEP – se bare hvor godt det går i Mellemøsten. Der er fred og fremgang. En civilisation skabt af mænd og styret af mænd, og hvor ikke alle er i nær familie med hinanden…eller…

 141. thomsen

  der er og bliver aldrig ligestilling – den foreløbigt sidste skævvridning vi vidner,er at kvinder nu kan insemineres på statens regning..derved kan kvinden te sig som sociopat hele livet,og ende op med børn de kan spolere istedet for den skødehund de tidligere måtte nøjes med.
  som jeg ser det,efterlyser kvinder generelt rigtige mænd – den slags maskulinitet opstår bare ikke pr automatik,når drengebørn udelukkende opdrages af kvinder!
  ergo må kvinden se at finde nye stier,da de gamle tydeligvis ikke førte til målet!

 142. Nanna M.K.

  Hej thomsen

  Jeg er fuldstændig enig i, at det er et stort problem for både drenge og piger, hvis deres fædre ikke tager del i opdragelse af – og samvær med børnene. Hvordan kan man gøre mænd mere ansvarlige på dette punkt?

  • Hanna Andersen

   Det kan man gøre ved tvungen delt forældremyndighed. En fast 7/7 ordning.
   Intet børnebidrag. Børnetilskud mv. delt mellem begge forældre.

   Eventuelle tvister forældrene imellem, afgøres af domstol, og nævninge.

   • Hanna,

    Er du bevidst om hvor mange af dine kønsfæller der ville strangulere dig på stedet for dén (i øvrigt meget fornuftige) udtalelse ?

 143. Kim Dabelstein Petersen

  Opsummeret:

  Alle fornuftige mennesker er liberale… Kvinder er primært ikke liberale … ergo er kvinder ikke fornuftige…

  • Nanna M.K.

   ha ha 😉

 144. Uffe Elbæk: “For jeg har vist aldrig nogen sinde set en så fordomsfuld tekst. ”

  Så kan jeg forstå på dig, at du aldrig har læst nogle af de utallige betonfeministiske udgydelser, der var så udbredte i 70’erne.
  Du ved, hvor alle mænd eksempelvis pr. definition var potentielle voldtægtsforbrydere, der blot ikke havde udlevet deres lyster endnu 😉

 145. claus

  Tænk hvis kvinder havde magt som de har agt. Et lille tankespind: Verdens største atommagt USA vælger en kvinde som præsident. De havner i en væbnetkonflikt, der pudsigt nok falder sammen med hendes ‘periode’. Puuha, Jeg tør ikke tænke tanken til ende.

  Ironi kan forekomme.

  • Martin Olsen

   Under Hillary Clintons valgkampagne til presidentposten udtalte hun: “at hvis hun blev valgt til president, og Iran sendte bomber mod Israel, ville hun bombe Iran bort fra landkortet”

   Så du er tættere på end du måske først troede! 🙂

   (Jeg ved ikke om Hillary havde menstruation på det tidspunkt – eller om hun bare stadig var sur på Bill over, at han havde fået et blowjob!)

 146. jakob

  Tak for en sjov artikel, syntes der er mange gode. Kan specielt godt lide den anklage der hedder “uden moral og ære” og den påstand at kvinder ikke tager chancer men arbejder sig op i virksomheder der allerede er velfungerende.

  Min egen version:

  Manden er ved at blive erstattet af et velfærdssamfund. Vores indtil nu gode velfærdssamfund har fødet os med feminine værdier som bestemt ikke er billige. Uddannelse, pleje, og en meget dyr offentlig kæmpearbejdsplads. De fleste kvinder sætter en højere pris på vores velfærd, end på en lav skat med større risiko for at svigte de svageste i samfundet.
  De fleste mænd ville være villige til at tage flere chancer, til gengæld for en mindre skat. (Maskuline værdier)
  Derfor mener jeg at manden er blevet slave i et samfund der er storforbruger af feminine værdier. Til gengæld har vi fået “fingeren” af den moderne kvinde som ikke længere er afhængig af mandens evner som forsørger. Vi er blot reduceret til slaver for kvindens behov og ideologier.

  Heldigvis har vores internethandel og globaliseringseventyr smadret vores velfærdssamfund, eller er godt på vej til det, i takt med at danske arbejdspladser forsvinder til kineserne og andre handelspartnere med IKKE feminine værdier. Nu er der snart udsigt til at kvinderne igen for brug for mandens primitive overlevelses strategier, og hvis vi er rigtig heldige vil kvinderne igen begynde at lave mad og føde børn som de gjorde engang.

  Vi burde i øvrigt ikke handle med andre kulturer der ikke har samme værdier som os selv.
  Vi burde ikke købe billige kinesiske produkter, det er som at tisse i bukserne, det er varmt/billigt lige nu, men det bliver koldt/dyrt om lidt når vores danske arbejdspladser lukker. Hvorfor kan folk ikke se det, det er jo logik for en mellemstor puddelhund.
  Vi er ofre for vores egen dobbeltmoral og grådighed. og det både mænd og kvinder. Vi er blevet slaver af et
  velfærdssamfund, vi dybest set ikke værdsætter med hele hjertet, ellers ville vi ikke forære vores arbejdspladser til kineserne i grådigheden tegn, bare fordi vi kan få en eller anden ting til halv pris i kina.

  Vi må seriøst til at tage et ansvar for vores eget liv, og tage ansvar for vores nærmeste, og styre begæret for materielle ting, FRA KINA. Der kunne jo også ske det fantastiske at livslysten kom tilbage hos den almene blegfede forkælede velfærdsdansker, med livrem og seler. Vores velfærd er en respirator der kunstigt trækker vejret for os, i en sådan grad at unge mennesker er begyndt at tage jagttegn for at mærke livet, hvad fanden er det for noget, kom nu ud på kanten af det virkelige liv, hvor medmenneskelighed blir synligt og hvor velfærdssamfundet slapper lidt af med at leve livet for os.

  Jeg er kun glad for finanskrisen, ja det nytter jo ikke at surmule over den. Det er vores svar på jordskælv og tsunamier. Den ryster os tilbage til udgangspuktet, og tvinger os til at vågne op, og komme ud af velfærdsrespirator.

  Den gale fynbo

  • Lassen

   +100
   Staten skal på en kraftig slankekur, så vi igen kan mærke vi er i live.
   (“pengene har det bedst i borgerens lomme”!)

   Japanerne har en model for, hvorledes tingene kan ændres.
   I 15 år har japanerne undladt at føde staten ved personlig engagement – der blot ville fratage dem personlig frihed.
   Der er ingen der dør af sult i Japan – eller som tidligere, begik selvmord. Henslæbte langt størstedelen af livet på arbejdspladsen, og brugte sparsom fritid på værtshuse – Til gengæld er der plads til familien, og til at leve et godt frit liv.

 147. jakob

  Til Oles tekst.

  Punkt 4 er nok alligevel den bedste. Her beskriver Ole hvordan kvinder er tilhængere af feminine værdier i højere grad end mænd. Men de kære kvinder har jo gjort det godt i mange år, og i den gode tro at velfærden kunne opretholdes. Det helt store problem er jo bare at nu er det slut med indtægter til staten i samme grad som før, og det skyldes jo at arbejdspladserne forsvinder. Vi kan vel give udviklingen skylden, jeg ser det som bagsiden af internettets opfindelse, en genial måde udligne vores værdier på. Til glæde og gavn for de lande der ikke har opnået samme velfærd som os selv. Men det er slut nu kvinder, stop jeres ynk om ligeløn, medmindre i er ansat i den private sektor, så kæmp, men er i ansat i den offentlige så STOP.. for vi har ikke råd mere. Til alle jer skidesprællere der er ansat i det offentlige og som bare suger af kassen, mens i dikterer hvad den private sektor skal og må, FYR JER selv og støt danmark, og det er sku både mænd og kvinder.

 148. Michael Barner

  Kære Ole,

  Du omgås de forkerte mennesker. Det er derfor, du tror kvinder er sådan og skriver at det tilsvarende anklageskrift ville kunne udfærdiges mod mandekønnet.
  Måske din Liberalisme (Darwinisme?) har ført dig i selskab med lidt for mange opportunister og andre med lidt for mange omsorgssvigt i deres baggrund?

  Der findes en verden, hvor mænd og kvinder forholder sig til hinanden som individer, ikke som sjælløse, amoralske modstandere i et nul-sum-spil!

  Det er bare, at de færreste ‘højreorienterede’, jeg kender, har kunnet sig fra overfor dem som hellere vil spille spil og stille sig an.
  Men, det kan man bare gøre, sige fra, og så bruge tiden på at finde frem til de der hellere vil slappe lidt af, acceptere hinanden på godt og ondt og måske derved få overskud til noget mere end blot at kæmpe for retten til at måtte bestemme farven på hjørnesofaen.

  Med venlig hilsen,
  Michael

 149. Anja W. Lynge

  Ad 1). At en kvindes interesser skulle afspejle hendes egoistiske interesser og ikke et helhjertet liberalistisk frihedsideal, må bero på en mandlig misforståelse. Den beror på, at kvinder formår at perspektivere interesser, mens mænd åbenbart helst ser, at der ikke indblandes fakta eller praktiske vilkår i debatten (sagde nogen “multitasking”???)
  Ad 2) Hele pkt. 2 er en selvmodsigelse – hvis man vil sit eget bedste må man nødvendigvis stræbe mod en højere retfærdighed, og hvor er det lige, at kvinder ikke gør det? Er kvinders kærlighed indskrænket til egen familie? Nej, men måske er vilkårene for kvinder bare for dårlige? Hvis vi både skal sørge for mand(!), hus, børn, arbejde og os selv, hvad er der så tilbage? Er samfundsstrukturen i det hele taget ikke bare kvindeundertrykkende?
  Ad 3) At beskylde kvinder for at være underudviklede fordi de påskønner skønhed og ikke udelukkende tror på kolde fakta er en perfiditet der viser mere om manden bag, end om kvinder. At pleje sit udseende ligestillet med manglende kritisk sans? Hvad siger det så om mænd med alt for meget aftershave som går i slips og jakkesæt?
  Ad 4) At mænd er nogle skvat kan aldrig komme kvinden til last. Det er en trend i tiden at beskylde kvinder for at ville tryne mænd og bestemme om der må stå højtalere i stuen. Hvorfor er der ingen der snakker om hvorfor det er sådan? Hvorfor underordner mænd sig kvinders ønsker? Kan det være, fordi hun har ret? Eller er det faktisk sådan, at vi kunne lave tingene om, at vi ikke altid behøver være helt ensrettede altid – det vil så sige – skulle vi måske have flere stuer, i stedet for den ene?
  Ad 5) Ligestilling er, at begge arbejde fuldtids, mærkeligt nok får kvinder oftest en lavere løn for det samme arbejde. Ligestilling er, at kvinder ikke skal sprede benene (”være en omsorgsfuld støtte og pusle om ham”) når det forventes, men at sex sker i forening og kærlighed. Ligestilling er, at mænd kan være bøsser, bibliotekarer, skovhuggere, sygeplejersker og ægtemænd på egne præmisser. Ligestilling er ikke det samme som at kvinden nidkært nedgør sin mand (stakkels dig, hvis du har den opfattelse). Ligestilling er, at man gør det man godt kan lide at gøre. Hvis man ikke kan lide at fjerne edderkoppen kan man godt sige nej.
  Ad 6) Kvinder forbliver menige medarbejde eller mellemledere fordi de har andre forpligtelser som går forud – qua den familiestruktur vores samfund har i dag. Var det nu et samfund hvor byrderne var fordelt mere ligeligt var det mere sandsynligt at der var overskud til mere fra kvindernes deltagelse, og der var også mere sandsynlighed for, at det faldt naturligt at tage sin tørn i magtudøvelsen. Som det er nu, er det en ren mande-verden, det vil tage årtier, mindst, før vi kommer frem til en kvinde-orienteret måde at organisere verden på.
  Ad 7) Det er vel det værste sludder. Hvorfor er det lige at det er manden der skal op på en 5 meter høj stige? Er det fordi han er stor og stærk og tør og har gjort det hele sit liv? Dette punkt er bare et udtryk for den evige mandlige stræben efter ros og bekræftelse. Jo, I er store, stærke og vidunderlige. I virkeligheden ville I bare gerne have at vi sagde det til jer ganske ofte. Måske er det den eneste brist vi har, at vi ikke forstår det?

 150. Michael

  “At mænd er nogle skvat kan aldrig komme kvinden til last”

  Det er så også derfor vi forlader jer!

  I kvinder får rigelig mulighed for at vise, jer selv, hvor gode og dygtige, innovative og effektive I er.

  God fornøjelse, kvinder.

  • Anja W. Lynge

   Ok, hvordan er det en modsætning til et kærlighedsforhold, at kvinder kan vise sig selv at de er gode, dygtige, innovative og effektive? Det behøver vel ikke at betyde at manden skal føle sig overrendt eller nedgjort? Mænd må også gerne kæmpe og prøve at forstå hvordan parforholdet skal fungere. Eller?

 151. Michael

  @Anja W. Lynge
  Jeg forstår ikke hvordan “kærlighedsforhold” kan relateres til “parforholdet” – som noget der skal kæmpes for, og prøve at forstå hvordan fungerer!?!?!?

  I øvrigt har jeg truffet min beslutning: Gennem tid har jeg orienteret mig, fået en stilling i et andet land, og er rejseklar.

  Det er muligt andre ønsker at debatere med dig!

  Farvel

 152. Sisse Lykke

  Jeg synes egentlig det er dybt godnat at køre en debat hvor man nedgøre kvinder, og det siger en hel del mere om jer MÆND end det gør om os kvinder. Mange af argumenterne i denne debat, giver mig lyst til at kaste op – hold nu op hvor er I mange mænd der er langt ude. Det kan godt være I ikke mener der er moral og ære i at være socialist, men ved I hvad der er? Der er det at være uselvisk og fokusere på andre end sig selv! I sidder alt for mange mænd derude, som simpelthen er så egoistiske, så længe I har penge og har det fint er det jo ligemeget med de andre, ikke? Der er sgu en del mere moral i at være socialist end i at være et kapitalistisk egoistisk menneske, der altid vælger sig selv frem for andre. Jeg kan ikke sige andet end: STAKKELS JER! Stakkels jer mænd som har kommet med så ufattelige uintelligente svar, og det sjove er at I bruger så mange skidefine formuleringer og ord, for at komme til at lyde klogere og på den måde få folk til at tro at I har ret(og jo det er bevist i op til flere psykologiske undersøgelser). I er ikke andet end en flok mandchauvinister, som ikke aner hvad I snakker om. Og ved i hvad? I ville ikke holde ret langt tid uden os kvinder, tro det eller ej, I er ikke så smarte og hårde som I giver udtryk for, det er da almindelig kendt. Jeg siger det igen: denne debat siger mere om jer mænd, end det gør om kvinder.

 153. Lea

  Hold din kæft bitch og sut min fucking pik!

  En mand forlader ikke en kvinde, kvinden forlader dig.
  En mand er ikke utro, en kvinde er utro.
  En mand er ikke mere værd, en kvinde er mest værd.
  I mænd ser det omvendt men mænd og kvinder er på lige fod! Og hvad en mand siger om en kvinde, siger en kvinde om en mand.

 154. Malene Sørensen

  Jeg anklager OBO for at kende nogle usandsynligt røvsyge kvinder. I wonder why…

 155. Ejnar

  “Jeg anklager OBO for at kende nogle usandsynligt røvsyge kvinder. I wonder why…”

  Hvornår mødte du og OBO hinanden?

 156. Hvor ér det dog bare smukt, smukt, smukt skrevet af Ole Birk Olesen… har ikke een eneste indvending!

  Stor respekt !

 157. Katrine Moestrup

  Jeg synes, det er skræmmende og tankevækkende, at indlægget afrundes med ordene; “Hvad jeg forlanger her er såmænd bare ligestilling”, når vejen dertil åbenbart er, at grave dybe skel mellem de to køn gennem den groveste generalisering – det har vist aldrig været vejen til ligeværdighed, OBO….

 158. Michael Holt

  Så mænd er mere ansvarlige end kvinder?
  Så find kvindernes modsvar til Hitler, Mao, Stalin, Bush og alle I liberale båt-nakker der er ude af stand til at lære af historien.

  Jeg kan ikke forstå hvordan en mand som kalder sig liberalist er så dum så han skriver en tekst der modsiger liberalismens “gyldne budskab” om at alle mennesker er i stand til at være konkurrencedygtige og at individets frihed er den vigtigste (bortset fra når det gælder kvinder).
  Liberalister er enten stupide eller kun interesserede i at den hvide mand skal forblive i overklassen.
  Det har de til fælles med mange af deres fascistiske fæller.
  Endnu en gang viser det sig at Karl Marx havde ret!

 159. alias

  Lad mig starte med at sige, at jeg nærer en vis sympati for dig. Eller snarere medlidenhed. Det er også meget kvindeligt, er det ikke? Desværre, kan man sige, er det ikke sympatiske ytringer, man hører fra størstedelen af dine kvindelige kommentatorer herinde.

  Det er måske fordi at dine generaliseringer er en hån imod os “kvinder”, der tænker på det fælles bedste. Jeg er 18 år og har på givne tidspunkt været på kontanthjælp i et halvt år, men griber snart muligheden for at modtage den noget lavere SU i stedet. Ikke blot fordi det uanset hvad giver mig moralske skrupler at være på kontanthjælp til trods for min berettigelse, jeg mener simpelthen ikke længere at den ret bør tilfalde mig – det er langt fra retfærdigt. Så meget for den manglende moral. Jeg har i sinde at stemme liberalt, når jeg får muligheden, og det ville jeg gøre, selvom min udsigt stod til at være statsforsørget resten af livet.

  Jeg har bidt meget mærke i disse almene forestillinger om hvad en kvinde er, når jeg igennem min opvækst har hørt dem omtalt i familie, omgangskreds og medier, og disse påduttede egenskaber har vagt en vis afsky i mig. Det er egenskaber som jeg ganske vist erkender som menneskelige egenskaber, ikke kvindelige, ikke mandlige. Og de er langt fra idéelle. Denne afsky ligger imidlertid så dybt fæstnet i min bevidsthed, at den stadig er rettet imod kvindekønnet, og i en sådan grad, at jeg aldrig var i stand til at indentificere mig med mit eget køn, og nu hvor jeg er voksen, bevidst tager afstand fra det. Men dette er blot et eksempel, og blot fordi at disse stereotype forestillinger om kønnene og gud og hvermand er udbredte i vores (under)bevidsthed, betyder det ikke at de er sande.

  Liberalisme bør være fuldstændig kønsneutralt. Du er politiker, det er særligt vigtigt at folk i din postion evner at frigøre sig fra indgroede fordomme og bevare overblikket. Angrib virkelige problemer, kammerat, og hvis du føler et meget stort behov for at anklage folk, så anklag individer, ikke grupper 😉

 160. Wow, this post is good, my younger sister is analyzing these kinds of
  things, so I am going to let know her.

 161. Hold da kæft en åndsvag artikel med et fuldstændig vanvittigt syn på kvinder.

  Hvis nogle af jer mener at være som Birk Olsen skriver, så er det ikke fordi I er født kvinder, mænd, sorte, hvide, store eller små, men blot fordi I ikke har intelligens, empati og/eller overblik nok til at være sympatiske, retfærdige og fornuftige mennesker.

  Oles evt. personlige nederlag i forhold til parforhold og kommunikation med kvinder i hans liv skal I andre da ikke tage nogen form for alvorligt i forhold til jeres liv! Hans beskyldninger er på ingen måde noget som passer på “almindelige” kvinder generelt.

  Jeg er klar over, at Liberale kvinder eller mænd selvfølgelig ikke ligefrem er normale empatiske mennesker, men så kald da i det mindste artiklen for “Mine iagtagelser blandt Liberal Alliances kvidner” i realismens navn eller noget i den stil.

 162. Homo sapiens

  Med det seneste internationale fokus på kvindeundertrykkelse og kønsrollemønstre, har jeg siddet og forsvaret dansk kultur og danske mænd og kvinder. Vi er et af de kulturer i verden der har det mest ligeværdige forhold mellem mænd og kvinder, og hvor vi generelt har gensidig respekt for hinanden og ikke fastholder individet i generaliserende og nedværdigende kønsrollemønstre – og det er noget jeg er stolt af. Meget endda.

  Og så kommer der sådan en artikel. Det eneste lyspunkt er at der heldigvis er en del mænd og kvinder, som tager afstand fra den.

  Jeg skal ikke kunne sige om den er skrevet for at være popsmart, for a provokere, eller om forfatteren vitterlig har denne mening om kvinder generelt, men den er et pinligt skridt tilbage i vores udvikling.

  Jeg kunne begynde at argumentere og diskutere disse nedværdigende påstande, generalisere og anklage mænd for at være ditten og datten, men det ville blot bringe mig ned på samme niveau som forfatteren, der opdeler menneskets og individets positive og negative egenskaber baseret på køn – noget som jeg ikke tror på og ikke har set belæg for.

  Troede helt ærligt vi var oplyste og belærte nok til at være ude over denne middelalderlige mentalitet – og det halvhjertede forbehold i begyndelsen af artiklen kunne lige så godt være udeladt, når man læser resten af artiklen. Hvis forfatteren virkelig mener det han skriver, så kan han lige så godt “mande sig op” (hvis nu vi skal generalisere) stå ved det 100%.

  Pinligt.

 163. Riccio

  goddag Ole Birk Olesen.

  et godt råd er at læse om Mayer Briggs Personligheds Indikatorer, også især omkring forskellen mellem tænkere og følere, for det er to modsætninger, og du virker klart som en tænker (tag testen og læs om det hvis du vil se om du er enig), derfor snakker du om tænkerens dyder, fordi det er dem der ligger tæt på dig: rationalitet, logik, fakta.

 164. Hey!
  Would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but
  I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something
  unique.
  P.S. Apologies for being off-topic but I had to ask!

  Stay tuned and look at my blog page at HMRC QROPS for a lot more specifics.

 165. Nikolaj

  Sikke en åndssvag artikel!

  Ole Birk, din syn på kvinder er en forfærdelig tilbagetrukkende holdning. Det eneste du beviser her er at du har haft mange nederlag i din personlige forhold. Det har ikke noget at gøre med kvinder generelt men det er sgu en god grund at få undersøgt dig selv hos psykiater.

  Hvis du ikke har opdaget det ville jeg påminde dig at mænd dominerer verden næsten alle steder og det har de gjort i mange år. Der er virkelig få steder i verden hvor kvinder er respekteret som lige mennesker. I resten af verden inkl. Vesteeuropa og USA får kvinder slet ikke de samme chancer i livet som mænd får.

  Hvis du ikke har opdaget det går denne han-dominerende verden ikke så godt.

  HUSK at vi alle sammen er født af en kvinde. Du burde skammer dig rigtig meget for at være så tarvelig over din mor, og alle kvinder!

 166. Elisa

  Nærmest hundrede procent usandt i vores lille hjem 🙂
  Vi er blevet enige om, at det er synd for Olesen. Rigtig synd, at han er omgivet at sådanne kvinder og ikke siger fra 🙂

  Held og lykke.

 167. Helle Poulsen

  Hvad med bare “jeg anklager kvinder for at være anderledes end mig”.

 168. Ekaterina Gusarova

  For pokker nu også. Endnu en bitter lille jomfru der er sur over, at “pigerne” aldrig har lagt mærke til ham og har derfor brug for at lange ud og se om nogen reagerer på det.

  Har vi fundet en dansk Elliot Rodger? Pas på næste gang denne galning starter bilen op.

 169. Navn

  Ej altså, hvad skal vi så holde af en person der generaliserer over 51% af den danske befolking?
  Hvorfor er Ole Birk Olesen generelt sådan? Jeg tror, det er medfødt – en del af hans biologi – for ellers ville disse karaktertræk ikke være så udpræget hos ham, som de er. Men kan Ole så gøre for det? Ja, det kan han. Ole kan ikke gøre for, at han er født med tilskyndelser til at være, som han er, men han kan gøre for, at han ikke forsøger at styre hans tilskyndelser i erkendelse af, at de til tider er forkerte og skadelige.

  Vel sagt Ole, vel sagt. Selverkendelsen er altid den forste skrid.

 170. Lars Løkke Rasmussen

  Wtf sikke en omgang anal-tæsk

 171. Michael Edahl

  Det bedste ved teksten er, at den samtidigt giver liberalismen et ordentligt skud for boven. Det er jo tilsyneladende kun ved undertrykkelse af kvinder, at civilisationer er blevet muligt. Liberalismen – i form af frihed for kvinder – er tilsyneladende bandlyst.
  Var Hitler og Stalin kvinder? Og hvilke kvinder var skyld i deres eskapader?
  Mænd har psykologisk set større sandsynlighed for at trække på de psykopatoforme mekanismer (med udgangspunkt i, at der findes både kvindelige og mandlige psykopater i forholdet 1:10).
  Herunder mekanismer, der gennem al historisk tid har formet såvel barbarer som civilisationer. Civilisationerne er kendetegnet ved, at man prioriterer almenets vel over den enkeltes vel – så heller ikke dér undgår vi kvindelig indflydelse.
  I øvrigt er det ikke uden grund, at Kants “Kritik der reinen Vernünft” blev til. Denne rene fornuft var det bla. der senere hen affødte nazisternes euthanasiprogram. (Logisk set er det jo rigtigt nok, at aflivning af syge, svagelige og handicappede kan spare staten for en hulens bunke penge – omend det menneskeligt set er noget forbandet svineri).

 172. Matriarken

  Wow, antager du skal være single til din dagens ende, homie?

  PS. The future is FEMALE!

 173. Alice Petersen

  Wow, manden må jo være bindegal eller født i 1800-tallet! Han kan enten ikke have mødt særlig mange kvinder fra forskellige grupperinger eller bare ikke brugt tid på at lære dem at kende.

 174. I enjoy reading an article that can make men and women think.

  Also, thank you for permitting me to comment!

 175. Dobson

  Har du økonomiske vanskeligheder? Har brug for et lån til
  Gældskonsolidering, opførelse, fast ejendom lån, refinansiering,
  Personlige eller akutte sedler? Er du forretningsmand?
  Kvinder der planlægger at udvide deres forretning, tilbyder vi alle former for lån. Hvis interesserede kontakt os i dag om:
  dobsonquickloan@gmail.com for mere information.

 176. W ostatnich planach oferuje się do wdrażania wielość technologii i materiałów do montażu mechanizmu sanitariatów. Często mieszkaniec, kto nie jest związany z ogrzewaniem, i stara się zainstalować dobrany dla swego domu system wentylowania obiektu, zapewne jest na ogół rozdarty. Jakiś myk?Przeczytaj Zobacz artykuł http://www.budujemy-lublin.pl

 177. Aby pokój prezentował się naprawdę atrakcyjnie i zjawiskowo, należy się do tego przyłożyć. Dzięki obfitości publikacji na ten temat w sieci oraz w tradycyjnych czasopismach wnętrzarskich, możemy nawet bez wsparcia profesjonalisty, z powodzeniem opracować bardzo intrygujące, niebanalne wnętrze. Rzecz jasna jeśli odznaczamy się jakimkolwiek gustem w tych kwestiach.

 178. Jeg anklager kvinder for at v?re u?rlige om, hvad de i virkeligheden foretr?kker i forholdet mellem m?nd og kvinder, nar det handler om ligestilling .

Skriv en kommentar

Fortryd svar

6 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 1 Google+ 5 Email -- 6 Flares ×